Arkiv - ‘Första Nyheten’

Bland årets nykomlingar i Caterpillars program finns den uppgraderade bandgrävaren 390F.

Ljuspunkter i sikte
för pressat Caterpillar

2012 redovisade Caterpillar en rekordförsäljning på strax under 66 miljarder US-dollar. Förra året stannade försäljningen en bit under 39 miljarder US-dollar. För nytillträdde vd:n Jim Umpleby är etableringen av ett nytt huvudkontor i Chicago en del i det paket som ska vända trenden.

2016 jobbade sig Volvo uppåt i storlekarna samtidigt som företagets dumprar kunde fira 50-årsjubileum. Med kapacitet att lasta 55 ton kan A60H till och med vara ett starkt alternativ till tipptruckar.

Stark årsavslutning
för Volvo

– Volvo CE fortsätter att ta marknadsandelar i sina kärnsegment – grävmaskiner, hjullastare och ramstyrda dumprar – och under det fjärde kvartalet vände utvecklingen till det positiva med maskinleveranser som ökade med 19 procent jämfört med samma period 2015

Det är för få företag som vill bygga hyresbostäder, enligt Sabo, som därför vill underlätta för utländska företag att jobba i Sverige.

Sabo efterlyser
utländska byggare

Larmrapporterna om brist på kompetent arbetskraft i byggsektorn blir allt fler. Nu konstaterar Sabo att många medlemmar får oroväckande få anbud vid upphandling av nybyggnadsprojekt och efterlyser därför åtgärder som gör det lättare för utländska byggföretag att etablera sig i Sverige.

Alla, Första Nyheten, Leveranstidningen Entreprenad, Marknad | 8 februari 2017 | Morgan Andersson |

Den nya konkurrensskadelagen ger de som drabbats av bland annat kartellbildningar ökade möjligheter till skadestånd.

Dyrare att begå konkurrensbrott

Kartellbildning eller missbruk av dominerande ställning kan bli betydligt mer kostsamt än hittills sedan den nya konkurrensskadelagen trädde i kraft 27 december.

Alla, Första Nyheten, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad | 2 februari 2017 | Morgan Andersson |

Förhoppningen är att kunna slutföra förvärvet under andra kvartalet i år, men innan dess krävs bland annat godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

Dynapac i samma bo som Bomag

Sedan förvärvet för snart tio år sedan har Atlas Copco brottats med otillräcklig lönsamhet i Dynapac. Nu avyttras verksamheten till den franska Fayat-gruppen som sedan tidigare har bland annat Bomag i koncernen.

Sveriges anläggare kan se fram mot ett 2017 med fortsatt högtryck i branschen. Baksidan är det blir allt svårare att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

Fortsatt optimism
bland anläggarna

Anläggningsbranschen kan räkna med fortsatt högtryck. Den konjunkturbarometer som presenterades av Maskinentreprenörerna strax före jul pekar på att såväl arbetsvolym som orderstock ligger på en hög nivå liksom efterfrågan på tjänster.

Alla, Första Nyheten, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Marknad | 18 januari 2017 | Morgan Andersson |

Atlas Copco vill lägga sin verksamhet för bland annat gruvor i ett eget bolag.

Atlas Copco delas upp

Atlas Copco byter vd och vill dessutom stycka upp verksamheten så att industridelen drivs vidare under namnet Atlas Copco medan gruv- och anläggningsdelen läggs över i ett nytt bolag.

Alla, Första Nyheten, I korthet, Leverantören | 16 januari 2017 | Ulrika Andersson |

Dynapac har under de senaste 50 åren haft ägare som Skånska Cement, Euroc, Svedala, Metso, Altor och Atlas Copco. Vem blir nästa?

Dynapac till salu

Det har gått nästan exakt tio år sedan Atlas Copco meddelade att företaget skulle köpa Dynapac som då ägdes av riskkapitalbolaget Altor. Den ekonomiska utvecklingen har dock inte levt upp till högt ställda förväntningar och nu bjuds Dynapac ut till försäljning.

Närmare 6 000 rot-företag har försvunnit sedan rot-avdragen sänktes och cirka 5 000 helårsarbeten bedöms ha gått upp i rök.

Färre jobb efter sänkt rot-avdrag

Sedan rot-avdraget sänktes vid årsskiftet 2015-2016 har närmare 6 000 rot-företag försvunnit från branschen, vilket omräknat till jobb innebär cirka 5 000 färre heltidsjobb. Det hävdar Företagarna som studerat de rot-siffror för 2016 som nu publicerats av Skatteverket.

Alla, Första Nyheten, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Marknad | 11 januari 2017 | Morgan Andersson |

Genom att schakta runt om och under det befintliga huset kan trailern köras in under byggnaden för att underlätta lastningen.

Flyttlass av kolossalformat

Med hjälp av en lågbyggd trailer försedd med 18 axlar och 144 hjul har några av de största flyttlass som hittills setts i Sverige genomförts. Och fler blir det när sammanlagt ungefär 30 bostadshus med sammanlagt 86 bostäder ska flyttas från Malmberget till Koskullskulle.

Enad front med den karaktäristiska snedsträva som infördes på dumprarna med 861. VME-åren 1985-1995 fick snedsträvan inte vara med eftersom företaget då inte ägdes till mer än hälften av Volvo.

Pigg 50-åring
fortsätter utvecklas

Det har gått 50 år sedan den ramstyrda dumpern såg dagens ljus i småländska Braås. Populariteten bara växer och tidigare i höst hade drygt 73 000 dumprar med Volvos logotyp nått sina kunder. Och fler ska det bli. Kursen mot framtiden går via större maskiner, mindre miljöbelastning och fler användningsområden.

Från flera håll varnas nu för att förslaget till skärpta 3:12-regler och höjd skatt för småföretag kommer att resultera i färre jobb, inte fler.

Skattechock för småföretag

Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag. När nu regeringens utredare föreslår att de så kallade 3:12-reglerna ska skärpas och att skatterna för småföretagen ska höjas avsevärt befarar ett närmast enigt näringsliv att resultatet blir färre jobb – inte fler.

Alla, Första Nyheten, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad | 17 november 2016 | Morgan Andersson |

Fall är den vanligaste olycksorsaken på våra byggarbetsplatser även om fallande maskiner inte är lika vanligt förekommande.

Dags att analysera
olyckor i byggbranschen

Byggnadsarbetare drabbas betydligt oftare än andra yrkesgrupper av olyckor. Därför har Luleå tekniska universitet fått uppdraget att kartlägga den forskning som finns om risker i byggbranschen och närmar sig nu rapportdags.

Alla, Första Nyheten, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö, Säkerhet | 9 november 2016 | Morgan Andersson |

Volvos grävmaskiner tar för sig allt bättre – även på SDLG:s kinesiska hemmamarknad.

Ökad orderingång
för Volvo

Trots en minskad efterfrågan på flertalet marknader redovisar Volvo CE en kraftigt ökad orderingång för årets tredje kvartal jämfört med samma period förra året – om än från en låg nivå, i synnerhet i Bric-länderna.

Thomas Robertsson ser ett ökat behov av entreprenadmaskiner för uthyrning. För att inte konkurrera med sina uthyrningskunder väljer dock Pon Rental att fokusera på bandgrävare från drygt åtta ton och hjullastare från 13 ton.

Pon Rental satsar stort

Pon Rental tar fram det halvtunga artilleriet när man nu vill slå sig in på nytt på den svenska marknaden för maskinuthyrning. För att inte konkurrera med sina kunder bland uthyrningsföretagen fokuseras på bandgrävare, materialhanterare och hjullastare i storlekar 8-37 ton.

Brexit påverkar entreprenadmaskintillverkningen i Storbritannien negativt, enligt Off-Highway Rsearch. Ramstyrda dumprar kan vara ett undantag och i så fall gynna Volvoägda Terex Trucks.

Brittiska maskintillverkare drabbas av Brexit

Företag som tillverkar entreprenadmaskiner i Storbritannien påverkas negativt av Brexit. Den slutsatsen drar analysföretaget Off-Highway Research som räknar med minskad försäljning i varje fall under de närmaste tre åren.

Alla, Första Nyheten, I korthet, Marknad, Maskinförsörjning | 13 oktober 2016 | Morgan Andersson |

Eldrivna parhästar som inte bara utlovas minska miljöpåverkan utan också öka produktiviteten och sänka kostnaderna.

Tekniksprång
väntar stenindustrin

50 procents bränslebesparing, upp till 95 procents minskade utsläpp av koldioxid och en total kostnadsbesparing på ungefär 25 procent. Det är det scenario Volvo ser framför sig när företaget nu visar upp prototyperna till eldrivna maskiner som kan svara för last och transport av massor i exempelvis en grustäkt.

Efterfrågan på ballast ökar nu snabbt för att möta dagens stora behov av bland annat ny infrastruktur och fler bostäder.

Ökad efterfrågan
på ballast

En byggindustri på högvarv kräver mycket råvara. Det märks inte minst på de svenska leveranserna av ballast som under 2015 ökade från 77 miljoner ton till 86 miljoner ton, enligt färska uppgifter från SGU. Och mer lär det bli.

Alla, Första Nyheten, I korthet, Marknad | 28 september 2016 | Morgan Andersson |

CNH, som omfattar varumärkena Case och New Holland, inleder ett samarbete med Hyundai om tillverkning och utveckling av minigrävare.

Samarbete om minigrävare

Hyundai och CNH Industrial har beslutat att samarbeta vid utveckling och tillverkning av minigrävare. Samarbetet berör till att börja med 14 modeller där tanken är att släppa de första på marknaden under 2017.

Alla, Första Nyheten, I korthet, Internationellt, Leverantören, Marknad, Maskinförsörjning | 14 september 2016 | Morgan Andersson |

Tillsammans med Volvo Penta utvecklar Doppstadt de hittills största flistuggarna i produktprogrammet. I fortsättningen kan det bli Volvomotorer även i fler produktgrupper.

Svensk-tyskt samarbete
ger flis i stora lass

Doppstadts stora flistuggar har lagt grunden till något som kan bli ett fruktbart samarbete mellan den tyska producenten av miljömaskiner och Volvo Penta. Samarbetet kan mycket väl utvecklas ytterligare i framtiden.