Arkiv - ‘I korthet’

Yrkesakademin flyttar sin maskinförarverksamhet i Stockholm till Arlandastad.

Arlandastad lockar
maskinförarutbildare

Yrkesakademin flyttar sin utbildning av maskinförare i Stockholm till Drivelab Center i Arlandastad där företaget hyr såväl utbildningslokaler som ett angränsande övningsområde.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms gräver
för Stockholm Vatten

Enligt ett nyligen tecknat ramavtal ska Drottningholms svara för Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster under en treårsperiod med option på ytterligare två år. Uppdragets omfattning beräknas till cirka 35 000 timmar per år, vilket landar kring 130 miljoner kronor under de fem åren.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, säger Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola i Varberg.

Maskinförarutbildning
i Varberg

Varberg är nästa anhalt för Maskinentreprenörernas satsning på gymnasiala utbildningar för maskinförare. Till hösten drar Peder Skrivares Skola igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet i nära samarbete med ME-skolan.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Förbifart Stockholm är inne i en intensiv upphandlingsfas. Det senaste större uppdraget togs hem av Veidekke och Implenia som med start nu i vår och fem år framåt ska bygga trafikplats Hjulsta Södra för cirka 736 miljoner kronor.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Brokk och Kinshofer har fått ett syskon till. Hultdin System är senaste tillskottet i Lifco-familjen.

Familjen Lifco allt större

Lifco växer vidare inom det affärsområde som innefattar demolering samt redskap för kranar och grävmaskiner. Senaste förvärvet är Malåbaserade Hultdin System, inte minst stor leverantör av gripar för entreprenad och framför allt skogsindustrin.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Leverantören | 16 februari 2017 | Morgan Andersson |

2016 jobbade sig Volvo uppåt i storlekarna samtidigt som företagets dumprar kunde fira 50-årsjubileum. Med kapacitet att lasta 55 ton kan A60H till och med vara ett starkt alternativ till tipptruckar.

Stark årsavslutning
för Volvo

– Volvo CE fortsätter att ta marknadsandelar i sina kärnsegment – grävmaskiner, hjullastare och ramstyrda dumprar – och under det fjärde kvartalet vände utvecklingen till det positiva med maskinleveranser som ökade med 19 procent jämfört med samma period 2015

I slutet av förra året fick Skanska uppdraget att bygga tredje etappen av European Spallation Sources forskningsanläggning i Lund för cirka 2,5 miljarder kronor.

Starkt Skanska
ser ljus framtid

– Vårt resultat ökade väsentligt 2016 och vi har en stark finansiell ställning. Vår orderstock nådde i slutet av året en nivå som är den högsta i Skanskas historia, 196,3 miljarder kronor, konstaterar Skanskas vd och koncernchef Johan Karlström i samband med att företaget redovisade resultatet för 2016.

Alla, Entreprenören, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Marknad | 16 februari 2017 | Morgan Andersson |

Säkrare halkbekämpning utlovas med hjälp av en sandspridare placerad framför styr- och drivhjul.

Sandspridaren
kliver fram ett steg

En frontmonterad sandspridare har tagits emot mycket väl av Magnus Eriksson på Anundsjö Bygg som framför allt betonar att halkbekämpningen därmed blir betydligt säkrare vid underkylt regn.

Alla, I korthet, Landet runt, Leverantören, Produktnytt | 15 februari 2017 | Morgan Andersson |

Genom att hålla fler skopor i lager ska SMP Parts kunna leverera några av de mest säljande skoporna redan dagen efter beställning.

Snabbare skopleveranser

SMP Parts lovar snabbare leveranser av några av de mest efterfrågade skoporna i produktutbudet. Lösningen är helt enkelt att öka antalet skopor i lager.

Alla, I korthet, Leverantören, Marknad | 15 februari 2017 | Morgan Andersson |

Kanonaden blir norskt

Norska AF Gruppen blir majoritetsägare i Kanonaden Entreprenad AB, koncernen har förvärvat 70 procent av aktierna i företaget.
– Genom detta får vi goda möjligheter att vara en del av den växande svenska anläggningsmarknaden i Sverige.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 13 februari 2017 | Ulrika Andersson |

I dag kan det ta två dagar att byta olja i ett vindkraftverk. Med hjälp av en specialutvecklad oljebytarvagn ska i stället oljan kunna bytas i två verk per dag.

Snabbare oljebyte
på hög nivå

En specialutvecklad oljebytarvagn kortar stilleståndstiden avsevärt när oljan ska bytas i ett vindkraftverks växellåda. Vagnen kan dessutom användas året runt, oavsett väderlek.

Fusion ska ge starkare fiberbyggare

I och med förvärvet av AJ Entreprenad kompletterar Transtema sin organisation med rutinerade markarbetare. Därmed kan företaget leverera kompletta fiberprojekt, helt i egen regi.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 9 februari 2017 | Morgan Andersson |

Rolls Royce levererar för första gången motorer till grävmaskiner. Först på plan är JCB.

Rolls Royce driver grävare

När JCB skiftar motorleverantör i sina 30-37-tonsgrävare föll valet på MTU, ingående i Rolls Royce-familjen. I och med det blir det nu premiär för Rolls Royce-motorer i grävmaskiner.

Jan Aspvik levererar gärna säkra maskiner till sina kunder. Satsningen på säkerhetsfästet Q-Safe som standard då kunden väljer en tiltrotator från Engcon är ett strategiskt val för att nå målet.

Lännen slår ett slag
för säkerhetsfäste

Som ett steg i företagets satsning på ökad säkerhet i och kring maskinerna väljer nu Lännen Tractors att som standard utrusta sina grävlastare med Q-Safe säkerhetsfäste i de fall kunderna valt tiltrotatorer från Engcon.

Alla, Arbetsmiljö, I korthet, Internationellt, Leverantören, Maskinförsörjning | 8 februari 2017 | Morgan Andersson |

Projektledaren Hans-Erik Kristensson håller åter igen i dirigentpinnen när Entreprenad Live slår upp portarna på Ring Knutstorp 14-16 september.

Två skånska maskinmässor blir en

Nu ritas kartan för entreprenadmaskinmässor i Sverige om på nytt. Entreprenadexpo lägger ner höstens arrangemang för att i stället stötta Entreprenad Live med det gemensamma målet att skapa en sydsvensk maskinfest på Ring Knutstorp 14-16 september.

Alla, I korthet, Landet runt, Marknad, Maskinförsörjning | 6 februari 2017 | Morgan Andersson |

Den nya konkurrensskadelagen ger de som drabbats av bland annat kartellbildningar ökade möjligheter till skadestånd.

Dyrare att begå konkurrensbrott

Kartellbildning eller missbruk av dominerande ställning kan bli betydligt mer kostsamt än hittills sedan den nya konkurrensskadelagen trädde i kraft 27 december.

Alla, Första Nyheten, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad | 2 februari 2017 | Morgan Andersson |

Trafikverket ska snarast bygga upp den kontrollverksamhet som behövs för att jobba bort bristerna i det svenska järnvägsnätet.

Staten ska kontrollera järnvägsunderhållet

Trafikverket har ålagts ett tydligt uttalat ansvar för att det svenska järnvägsnätet ska fungera i fortsättningen. Trafikverket ska genom egna kontroller dels upptäcka underhållsbehov i tid och dels säkerställa att entreprenörerna lever upp till ställda krav.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad | 1 februari 2017 | Morgan Andersson |

Björn Jönsson och Nils-Gunnar Burge är överens om att X-Maskiner ska representera Merlo i södra och mellersta Norrland.
Foto Jonny Eklund

Merlo ökar närvaron i Norrland

X-Maskiner AB, med etableringar på fyra orter är sedan årsskiftet återförsäljare och servicelämnare för Merlo teleskoplastare i Hälsingland, Jämtland/Härjedalen och Västernorrlands län.

Alla, I korthet, Landet runt, Leverantören, Marknad, Maskinförsörjning | 1 februari 2017 | Morgan Andersson |

NCC har fått klartecken för sin tillfälliga hamn strax utanför Bålsta. I första hand handlar det om att ta emot bergmassor från arbetet med Förbifart Stockholm.

Bålstahamn blir stor stenmottagare

NCC får bygga sin hamn i Toresta, nära Bålsta, för att kunna ta emot upp till fyra miljoner ton berg under en tioårsperiod. Det står klart sedan Högsta domstolen valt att inte bevilja prövningstillstånd för den nya industrihamnen.

Naturgrus från havet?

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, uppger i sitt nyhetsbrev att de identifierat fyra områden där det kan vara möjligt att utvinna marin sand och grus i Sverige.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö, NEWSROOM | 30 januari 2017 | Ulrika Andersson |