Arkiv - ‘Landet runt’

Yrkesakademin flyttar sin maskinförarverksamhet i Stockholm till Arlandastad.

Arlandastad lockar
maskinförarutbildare

Yrkesakademin flyttar sin utbildning av maskinförare i Stockholm till Drivelab Center i Arlandastad där företaget hyr såväl utbildningslokaler som ett angränsande övningsområde.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms gräver
för Stockholm Vatten

Enligt ett nyligen tecknat ramavtal ska Drottningholms svara för Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster under en treårsperiod med option på ytterligare två år. Uppdragets omfattning beräknas till cirka 35 000 timmar per år, vilket landar kring 130 miljoner kronor under de fem åren.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, säger Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola i Varberg.

Maskinförarutbildning
i Varberg

Varberg är nästa anhalt för Maskinentreprenörernas satsning på gymnasiala utbildningar för maskinförare. Till hösten drar Peder Skrivares Skola igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet i nära samarbete med ME-skolan.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Förbifart Stockholm är inne i en intensiv upphandlingsfas. Det senaste större uppdraget togs hem av Veidekke och Implenia som med start nu i vår och fem år framåt ska bygga trafikplats Hjulsta Södra för cirka 736 miljoner kronor.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Säkrare halkbekämpning utlovas med hjälp av en sandspridare placerad framför styr- och drivhjul.

Sandspridaren
kliver fram ett steg

En frontmonterad sandspridare har tagits emot mycket väl av Magnus Eriksson på Anundsjö Bygg som framför allt betonar att halkbekämpningen därmed blir betydligt säkrare vid underkylt regn.

Alla, I korthet, Landet runt, Leverantören, Produktnytt | 15 februari 2017 | Morgan Andersson |

VA-jobb på Ingarö

VA-nätet på Ingarö ska byggas ut, ett uppdrag värt cirka elva miljoner kronor.

Alla, Landet runt | 14 februari 2017 | Ulrika Andersson |

Nya spår i Västernorrland

Maland och Tunadalsspåret ska rustas upp och ett nytt mötesspår ska byggas. Finansieringen är nu löst och beräknad byggstart är 2018.

Alla, Landet runt | 14 februari 2017 | Ulrika Andersson |

23 kraftverk byggs

En ny vindkraftspark, med 23 vindkraftverk med en totalhöjd på 190 meter ska byggas en halv mil öster om Liden i Sundsvalls kommun.

Alla, Landet runt | 14 februari 2017 | Ulrika Andersson |

Kanonaden blir norskt

Norska AF Gruppen blir majoritetsägare i Kanonaden Entreprenad AB, koncernen har förvärvat 70 procent av aktierna i företaget.
– Genom detta får vi goda möjligheter att vara en del av den växande svenska anläggningsmarknaden i Sverige.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 13 februari 2017 | Ulrika Andersson |

Fusion ska ge starkare fiberbyggare

I och med förvärvet av AJ Entreprenad kompletterar Transtema sin organisation med rutinerade markarbetare. Därmed kan företaget leverera kompletta fiberprojekt, helt i egen regi.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 9 februari 2017 | Morgan Andersson |

Uppsving i Uppsala

64 nya hyreslägenheter ska byggas i Uppsala, en order värd 95 miljoner kronor.

Alla, Landet runt | 7 februari 2017 | Ulrika Andersson |

Ny terminal på Hisingen

Göteborgs hamn får ytterligare en godsterminal när en kombiterminal byggs i ytterhamnarna på Hisingen.

Alla, Landet runt | 7 februari 2017 | Ulrika Andersson |

Vind för Veidekke

18 nya vindkraftsverk ska byggas i Ljusdal.
– Det är mycket glädjande att vi får denna typ av uppdrag då det ligger i vår strategi att ha ett ökat fokus mot kunder inom förnybar energi, säger Veidekke.

Alla, Landet runt | 6 februari 2017 | Ulrika Andersson |

Projektledaren Hans-Erik Kristensson håller åter igen i dirigentpinnen när Entreprenad Live slår upp portarna på Ring Knutstorp 14-16 september.

Två skånska maskinmässor blir en

Nu ritas kartan för entreprenadmaskinmässor i Sverige om på nytt. Entreprenadexpo lägger ner höstens arrangemang för att i stället stötta Entreprenad Live med det gemensamma målet att skapa en sydsvensk maskinfest på Ring Knutstorp 14-16 september.

Alla, I korthet, Landet runt, Marknad, Maskinförsörjning | 6 februari 2017 | Morgan Andersson |

En motorarena, skräddarsydd för Svenska Rallyt har anlagts i ett stenbrott utanför Torsby av elever från Södra Vikens gymnasiskola och maskiner från Volvo.

Gymnasielever testar rallyförares gränser

Rally-VM:s mest spektakulära avslutande sträcka utlovas i ett stenbrott i Torsby där årets upplaga av det klassiska Svenska Rallyt avslutas. Det är Swecon som tillsammans med elever från Södra Vikens gymnasieskola skapat en helt ny arena där förarna får en chans att visa sig på styva linan.

Alla, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet, Utbildning | 1 februari 2017 | Morgan Andersson |

Björn Jönsson och Nils-Gunnar Burge är överens om att X-Maskiner ska representera Merlo i södra och mellersta Norrland.
Foto Jonny Eklund

Merlo ökar närvaron i Norrland

X-Maskiner AB, med etableringar på fyra orter är sedan årsskiftet återförsäljare och servicelämnare för Merlo teleskoplastare i Hälsingland, Jämtland/Härjedalen och Västernorrlands län.

Alla, I korthet, Landet runt, Leverantören, Marknad, Maskinförsörjning | 1 februari 2017 | Morgan Andersson |

NCC har fått klartecken för sin tillfälliga hamn strax utanför Bålsta. I första hand handlar det om att ta emot bergmassor från arbetet med Förbifart Stockholm.

Bålstahamn blir stor stenmottagare

NCC får bygga sin hamn i Toresta, nära Bålsta, för att kunna ta emot upp till fyra miljoner ton berg under en tioårsperiod. Det står klart sedan Högsta domstolen valt att inte bevilja prövningstillstånd för den nya industrihamnen.

Radhus i Skummeslövsstrand

Laholm ska få 27 nya radhus i Skummeslövsstrand, ett projekt värt cirka 44 miljoner kronor.

Alla, Landet runt | 30 januari 2017 | Ulrika Andersson |

Ny bandyhall i Söderhamn

Söderhamn ska få en ny bandyhall dimensionerad för 3 500 åskådare.

Alla, Landet runt | 30 januari 2017 | Ulrika Andersson |

Besvärligt brojobb

Logistiken står i fokus när den öppningsbara bron över Mälaren mellan Västerås och Eskilstuna ska repareras, bilar, båtar, cyklar och gångtrafikanter pockar på när Svevia tar sig an det trixiga uppdraget.

Alla, Landet runt | 25 januari 2017 | Ulrika Andersson |