Arkiv - ‘Leveranstidningen Entreprenad’

Tillväxten i det svenska byggandet fortsätter även under 2017 förutspår Sveriges Byggindustrier.

Fortsatt bra byggmarknad

Fortsatt högtryck i bostadsbyggandet innebär tillsammans med ökande lokal- och anläggningsinvesteringar att 2017 blir ett bra byggår. Det framgår av den konjunkturprognos som lämnades av Sveriges Byggindustrier strax före jul.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Marknad | 18 januari 2017 | Morgan Andersson |

Sveriges anläggare kan se fram mot ett 2017 med fortsatt högtryck i branschen. Baksidan är det blir allt svårare att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

Fortsatt optimism
bland anläggarna

Anläggningsbranschen kan räkna med fortsatt högtryck. Den konjunkturbarometer som presenterades av Maskinentreprenörerna strax före jul pekar på att såväl arbetsvolym som orderstock ligger på en hög nivå liksom efterfrågan på tjänster.

Alla, Första Nyheten, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Marknad | 18 januari 2017 | Morgan Andersson |

Förvärvet av Erkat förstärker Atlas Copcos produktutbud med roterande trumfräsar.

Atlas Copco i köptagen

Att Atlas Copco delar upp koncernen i två börsnoterade företag är uppenbarligen inget hinder för att växa genom förvärv. Senaste tillskottet är tyska Erkat som kompletterar den svenska maskingigantens utbud med bland annat roterande trumfräsar.

Entreprenadexpos goda möjligheter att testköra maskiner har utnyttjats flitigt.

Sydsvensk samlingsplats
för maskinbranschen

Nordiske Mediers förvärv av Mentor Communication kan ge Entreprenadexpo extra skjuts. Leveranstidningen Entreprenad ingår nu in mediakoncern med ett flertal digitala och traditionella systertidningar med inriktning på bygg och anläggning i Danmark, vilket förstärker möjligheterna till marknadsföring söder om Öresund avsevärt.

Volvo CE flyttar i höst huvudkontoret från Bryssel till Göteborg för att komma närmare övriga koncernbolag.

Volvo CE flyttar ”hem”

Volvo Construction Equipment flyttar i höst sitt huvudkontor från Bryssel till Göteborg för att komma närmare koncernens övriga affärsområden.

Trafikverket ska snarast bygga upp den kontrollverksamhet som behövs för att jobba bort bristerna i det svenska järnvägsnätet.

Staten ska kontrollera järnvägsunderhållet

Trafikverket har ålagts ett tydligt uttalat ansvar för att det svenska järnvägsnätet ska fungera i fortsättningen. Trafikverket ska genom egna kontroller dels upptäcka underhållsbehov i tid och dels säkerställa att entreprenörerna lever upp till ställda krav.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Marknad | 13 januari 2017 | Morgan Andersson |

Cemex väljer cement från fabriken i lettiska Broceni för leveranser till bland annat Mälardalsregionen.

Sverige nästa
för lettisk cement

Den multinationella cement- och fabriksbetongtillverkaren Cemex kommer i fortsättningen att hämta cement avsedd för bland annat Stockholm och övriga Mälardalsregionen från sin fabrik i Broceni i Lettland.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Leverantören, Marknad | 13 januari 2017 | Morgan Andersson |

Dynapac har under de senaste 50 åren haft ägare som Skånska Cement, Euroc, Svedala, Metso, Altor och Atlas Copco. Vem blir nästa?

Dynapac till salu

Det har gått nästan exakt tio år sedan Atlas Copco meddelade att företaget skulle köpa Dynapac som då ägdes av riskkapitalbolaget Altor. Den ekonomiska utvecklingen har dock inte levt upp till högt ställda förväntningar och nu bjuds Dynapac ut till försäljning.

Genom att byta ut en vägtrumma av betong mot en rörbro ska det bli fria vandringsvägar för bland annat fisken i Krycklan som rinner genom Vindelns naturreservat. Foto: Annika Enström

Fritt fram för fisken i Krycklan

Genom att byta ut en gammal vägtrumma mot en rörbro ska de fiskar och vattenlevande djur som lever i Krycklan som rinner genom Vindelns naturreservat få fria vandringsvägar.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö | 12 januari 2017 | Morgan Andersson |

Trafikstörningar lär vi se även i framtiden, men ett svensk-norskt samarbete ska leda till snabbare, smidigare och säkrare assistans när problemen uppstår.

Svensk-norskt samarbete
för smidigare vägtrafik

Snabbare, smidigare och säkrare assistans vid vägtrafikstörningar är målet för Trafikverket och Statens Vegvesen i Norge som tillsammans ska utveckla ett trafiklednings- och informationssystem för framtiden.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad | 12 januari 2017 | Morgan Andersson |

Närmare 6 000 rot-företag har försvunnit sedan rot-avdragen sänktes och cirka 5 000 helårsarbeten bedöms ha gått upp i rök.

Färre jobb efter sänkt rot-avdrag

Sedan rot-avdraget sänktes vid årsskiftet 2015-2016 har närmare 6 000 rot-företag försvunnit från branschen, vilket omräknat till jobb innebär cirka 5 000 färre heltidsjobb. Det hävdar Företagarna som studerat de rot-siffror för 2016 som nu publicerats av Skatteverket.

Alla, Första Nyheten, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Marknad | 11 januari 2017 | Morgan Andersson |

Det har gått drygt 25 år sedan Engcon lanserade sin första tiltrotator. I vår görs en storsatsning för att etablera produkterna i Nordamerika.

Amerika nästa för Engcon

Årets Conexpo, som arrangeras i Las Vegas 7-11 mars, blir startskottet när Engcon nu väljer att satsa även i Nordamerika. Förhoppningen är att företagets första kontor ”over there” ska öppnas i New Yorks trestatsområde under våren.

Gasklockan ska bort och Gullbergsvass står inför omfattande förändringar. Mitt i smeten öppnar nu Lambertsson sin tredje depå i Göteborg.

Lambertsson stärker i Göteborg

Rentalföretaget Lambertsson öppnar sin tredje depå i centrala Göteborg. Läget, nära E45, är strategiskt valt med närhet till ett av Trafikverkets stora, pågående infrastrukturprojekt.

Jernbaneverket har gjort sitt. Sedan årsskiftet är ansvaret för den norska järnvägsinfrastrukturen samlat i ett statsägt bolag.

Norsk järnväg i eget bolag

Ansvaret för den norska järnvägsinfrastrukturen samlades vid årsskiftet i ett statligt ägt bolag som nu ska se till att såväl nödvändig utbyggnad verkställs som att den framtida driften ska ske kostnadseffektivt och med ett minimum av störningar.

Alla, I korthet, Internationellt, Leveranstidningen Entreprenad | 5 januari 2017 | Morgan Andersson |

En helt ny profil ska göra varumärket Svevia mer synligt och därmed mer känt.

Svevia i ny skrud

Svevia ska bli mer känt. Därför bytte företaget profil vid årsskiftet. Det kommer bland annat att synliggöras på företagets nylevererade företagsbilar som får en betydligt mer slagkraftig gul utsmyckning än sina föregångare.

Alla, Entreprenören, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad | 5 januari 2017 | Morgan Andersson |

Genom förvärvet av Pullman Ermator kompletterar Husqvarna sina betongbearbetande maskiner med lösningar för hantering av damm och betongslam.

Husqvarna rensar luften

Husqvarna förvärvar Pullman Ermator och kan därmed komplettera sina produkter för bland annat kapning, håltagning och slipning av betong med lösningar som tar hand om damm och betongslam.

Komatsu stärks i Kiruna

Ett nytt samarbete mellan Hesselberg och Söderberg & Haak innebär att Hesselberg ska sälja och serva Komatsus maskiner i Kiruna.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Marknad, NEWSROOM | 21 december 2016 | Ulrika Andersson |

Bergsstaten kräver nu ett Natura 2000-tillstånd i förväg för att säga ja till gruvbrytning. Fel tycker branschen. Efter Bolidens överklagande har nu frågan hamnat på regeringens bord.

Kraftig kritik mot Bergsstaten

Bergmästarens beslut att avslå Boliden Minerals ansökan om bearbetningskoncession för en kopparfyndighet i Laver i Älvsbyn möts med stor irritation av branschorganisationen Svemin. Där befaras att en ny, försvårande standard nu införts för den svenska gruvnäringen.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö | 20 december 2016 | Morgan Andersson |

Stora massvolymer har under åren rasat ut i kanalen som därmed blivit bredare och grundare längs en ungefär 600 meter lång sträcka i höjd med E4-bron i Norsholm. Nu ska kanalbank och dragväg återställas.

Behövlig återställare
för Göta kanal

Ungefär 3 000 pålar av färsk gran spelar viktiga roller när Göta kanals profil nu ska återställas i höjd med E4-bron vid Norsholm. Totalt investeras cirka 25 miljoner kronor för att återställa och förstärka marken på platsen.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 20 december 2016 | Morgan Andersson |

Ny forskning från Skogforsk pekar på att pendelarmar på hjulskotaren förbättrar arbetsmiljön och minskar skadorna på marken.

Bättre och bekvämare
med pendelarmar

Hjulburna skotare med pendelarmar kan förbättra arbetsmiljön och öka produktiviteten, samtidigt som markskadorna minskar. Det hävdar forskare på Skogforsk.

Alla, Forskn & utv, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö, Produktnytt | 20 december 2016 | Morgan Andersson |