Arkiv - ‘Leveranstidningen Entreprenad’

Yrkesakademin flyttar sin maskinförarverksamhet i Stockholm till Arlandastad.

Arlandastad lockar
maskinförarutbildare

Yrkesakademin flyttar sin utbildning av maskinförare i Stockholm till Drivelab Center i Arlandastad där företaget hyr såväl utbildningslokaler som ett angränsande övningsområde.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Bland årets nykomlingar i Caterpillars program finns den uppgraderade bandgrävaren 390F.

Ljuspunkter i sikte
för pressat Caterpillar

2012 redovisade Caterpillar en rekordförsäljning på strax under 66 miljarder US-dollar. Förra året stannade försäljningen en bit under 39 miljarder US-dollar. För nytillträdde vd:n Jim Umpleby är etableringen av ett nytt huvudkontor i Chicago en del i det paket som ska vända trenden.

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms gräver
för Stockholm Vatten

Enligt ett nyligen tecknat ramavtal ska Drottningholms svara för Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster under en treårsperiod med option på ytterligare två år. Uppdragets omfattning beräknas till cirka 35 000 timmar per år, vilket landar kring 130 miljoner kronor under de fem åren.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, säger Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola i Varberg.

Maskinförarutbildning
i Varberg

Varberg är nästa anhalt för Maskinentreprenörernas satsning på gymnasiala utbildningar för maskinförare. Till hösten drar Peder Skrivares Skola igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet i nära samarbete med ME-skolan.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Förbifart Stockholm är inne i en intensiv upphandlingsfas. Det senaste större uppdraget togs hem av Veidekke och Implenia som med start nu i vår och fem år framåt ska bygga trafikplats Hjulsta Södra för cirka 736 miljoner kronor.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Atlas Copco har bidragit med en simulator.

Nygammal gruva speglar branschen

Tekniska museets gruvutställning har uppdaterats, gamla tiders mörka gruvgångar har kompletterats med dagens högteknologiska metoder och tanken är att fler unga ska få upp ögonen för branschen.

Alla, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM, Övrigt | 19 februari 2017 | Ulrika Andersson |

Göran Lyngstad ser stora möjligheter för Kubota i Sverige.

Fler säljer Kubota

Kubota får fyra nya återförsäljare sedan generalagenten Maskino tecknat avtal med Göranssons Maskiner AB, Swedetrade Entreprenad AB, NTC AB och GJ Maskin AB.

Alla, Leveranstidningen Entreprenad, Leverantören, NEWSROOM | 16 februari 2017 | Ulrika Andersson |

Brokk och Kinshofer har fått ett syskon till. Hultdin System är senaste tillskottet i Lifco-familjen.

Familjen Lifco allt större

Lifco växer vidare inom det affärsområde som innefattar demolering samt redskap för kranar och grävmaskiner. Senaste förvärvet är Malåbaserade Hultdin System, inte minst stor leverantör av gripar för entreprenad och framför allt skogsindustrin.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Leverantören | 16 februari 2017 | Morgan Andersson |

2016 jobbade sig Volvo uppåt i storlekarna samtidigt som företagets dumprar kunde fira 50-årsjubileum. Med kapacitet att lasta 55 ton kan A60H till och med vara ett starkt alternativ till tipptruckar.

Stark årsavslutning
för Volvo

– Volvo CE fortsätter att ta marknadsandelar i sina kärnsegment – grävmaskiner, hjullastare och ramstyrda dumprar – och under det fjärde kvartalet vände utvecklingen till det positiva med maskinleveranser som ökade med 19 procent jämfört med samma period 2015

I slutet av förra året fick Skanska uppdraget att bygga tredje etappen av European Spallation Sources forskningsanläggning i Lund för cirka 2,5 miljarder kronor.

Starkt Skanska
ser ljus framtid

– Vårt resultat ökade väsentligt 2016 och vi har en stark finansiell ställning. Vår orderstock nådde i slutet av året en nivå som är den högsta i Skanskas historia, 196,3 miljarder kronor, konstaterar Skanskas vd och koncernchef Johan Karlström i samband med att företaget redovisade resultatet för 2016.

Alla, Entreprenören, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Marknad | 16 februari 2017 | Morgan Andersson |

Kanonaden blir norskt

Norska AF Gruppen blir majoritetsägare i Kanonaden Entreprenad AB, koncernen har förvärvat 70 procent av aktierna i företaget.
– Genom detta får vi goda möjligheter att vara en del av den växande svenska anläggningsmarknaden i Sverige.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 13 februari 2017 | Ulrika Andersson |

I dag kan det ta två dagar att byta olja i ett vindkraftverk. Med hjälp av en specialutvecklad oljebytarvagn ska i stället oljan kunna bytas i två verk per dag.

Snabbare oljebyte
på hög nivå

En specialutvecklad oljebytarvagn kortar stilleståndstiden avsevärt när oljan ska bytas i ett vindkraftverks växellåda. Vagnen kan dessutom användas året runt, oavsett väderlek.

Fusion ska ge starkare fiberbyggare

I och med förvärvet av AJ Entreprenad kompletterar Transtema sin organisation med rutinerade markarbetare. Därmed kan företaget leverera kompletta fiberprojekt, helt i egen regi.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 9 februari 2017 | Morgan Andersson |

Rolls Royce levererar för första gången motorer till grävmaskiner. Först på plan är JCB.

Rolls Royce driver grävare

När JCB skiftar motorleverantör i sina 30-37-tonsgrävare föll valet på MTU, ingående i Rolls Royce-familjen. I och med det blir det nu premiär för Rolls Royce-motorer i grävmaskiner.

Det är för få företag som vill bygga hyresbostäder, enligt Sabo, som därför vill underlätta för utländska företag att jobba i Sverige.

Sabo efterlyser
utländska byggare

Larmrapporterna om brist på kompetent arbetskraft i byggsektorn blir allt fler. Nu konstaterar Sabo att många medlemmar får oroväckande få anbud vid upphandling av nybyggnadsprojekt och efterlyser därför åtgärder som gör det lättare för utländska byggföretag att etablera sig i Sverige.

Alla, Första Nyheten, Leveranstidningen Entreprenad, Marknad | 8 februari 2017 | Morgan Andersson |

Den nya konkurrensskadelagen ger de som drabbats av bland annat kartellbildningar ökade möjligheter till skadestånd.

Dyrare att begå konkurrensbrott

Kartellbildning eller missbruk av dominerande ställning kan bli betydligt mer kostsamt än hittills sedan den nya konkurrensskadelagen trädde i kraft 27 december.

Alla, Första Nyheten, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad | 2 februari 2017 | Morgan Andersson |

JCB lanserar nio saxliiftar.

Liftar ska lyfta JCB

JCB satsar på saxliftar, en ny marknad ska innebära stora möjligheter för det brittiska företaget som också tagit fram en ny och lättare motor.

Alla, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM, Produktnytt | 2 februari 2017 | Ulrika Andersson |

En motorarena, skräddarsydd för Svenska Rallyt har anlagts i ett stenbrott utanför Torsby av elever från Södra Vikens gymnasiskola och maskiner från Volvo.

Gymnasielever testar rallyförares gränser

Rally-VM:s mest spektakulära avslutande sträcka utlovas i ett stenbrott i Torsby där årets upplaga av det klassiska Svenska Rallyt avslutas. Det är Swecon som tillsammans med elever från Södra Vikens gymnasieskola skapat en helt ny arena där förarna får en chans att visa sig på styva linan.

Alla, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet, Utbildning | 1 februari 2017 | Morgan Andersson |

Trafikverket ska snarast bygga upp den kontrollverksamhet som behövs för att jobba bort bristerna i det svenska järnvägsnätet.

Staten ska kontrollera järnvägsunderhållet

Trafikverket har ålagts ett tydligt uttalat ansvar för att det svenska järnvägsnätet ska fungera i fortsättningen. Trafikverket ska genom egna kontroller dels upptäcka underhållsbehov i tid och dels säkerställa att entreprenörerna lever upp till ställda krav.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad | 1 februari 2017 | Morgan Andersson |

NCC har fått klartecken för sin tillfälliga hamn strax utanför Bålsta. I första hand handlar det om att ta emot bergmassor från arbetet med Förbifart Stockholm.

Bålstahamn blir stor stenmottagare

NCC får bygga sin hamn i Toresta, nära Bålsta, för att kunna ta emot upp till fyra miljoner ton berg under en tioårsperiod. Det står klart sedan Högsta domstolen valt att inte bevilja prövningstillstånd för den nya industrihamnen.