Färre jobb efter sänkt rot-avdrag

Alla, Första Nyheten, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Marknad | 11 januari 2017 | Morgan Andersson |

Sedan rot-avdraget sänktes vid årsskiftet 2015-2016 har närmare 6 000 rot-företag försvunnit från branschen, vilket omräknat till jobb innebär cirka 5 000 färre heltidsjobb. Det hävdar Företagarna som studerat de rot-siffror för 2016 som nu publicerats av Skatteverket.

Närmare 6 000 rot-företag har försvunnit sedan rot-avdragen sänktes och cirka 5 000 helårsarbeten bedöms ha gått upp i rök.

Närmare 6 000 rot-företag har försvunnit sedan rot-avdragen sänktes och cirka 5 000 helårsarbeten bedöms ha gått upp i rök.

I ett läge där varje företag och jobb är viktigt för att stärka den svenska ekonomin är det dystert att regeringen väljer den här vägen. Den uppåtgående jobbtrenden är inte bara bruten, den skenar neråt och det är beklagligt att det är så, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna.

När rot-avdraget infördes 2008 blev det något av en revolution i byggbranschen. Inte minst ledde avdragen till en attitydförändring bland många beställare som tidigare mycket väl kunde tänka sig att anlita hantverkare på den svarta marknaden. Det blev en omställning från en svart marknad till en vit som, enligt bland annat Sveriges Byggindustriers näringspolitiske chef Björn Wellhagen, skapade tusentals jobb. Otrygga arbetsförhållanden på den svarta marknaden ersattes av seriösa jobb och trygga anställningar. Samtidigt kunde samhället räkna in skatteintäkter i form av moms, arbetsgivaravgifter och löneskatter. En vanlig uppfattning bland branschföreträdare är att varje krona i avdrag genererat två kronor i intäkter.

Nu har ett år passerat med det sänkta rot-avdraget, och när Företagarna tolkar Skatteverkets siffror tyder det mesta på att sänkningen varit dyrbar för samhället. Under 2016 har antalet företag som utför rot-tjänster minskat månad för månad, men med stora regionala skillnader.

Nästan 6 000 rot-företag (5 963 företag, eller 8,8 procent) har försvunnit under året. Företagarna konstaterar också att 179 444 köpare har försvunnit, vilket innebär en minskning med 15 procent.

Särskilt hårt har det minskade avdraget slagit i Norrbottens län där 13,9 procent av rot-företagen har försvunnit jämfört med 2015. Men även storstäderna är hårt drabbade. I Stockholms län utför 11,1 procent (1 745 företag) av företagen inte längre rot-tjänster och i Skåne finns 11,2 procent (947 företag) inte längre kvar.

Omräknat till heltidsjobb har drygt 5 000 jobb försvunnit i hela landet. I till exempel Norrbotten är minskningen 29 procent jämfört med 2015. I Stockholm har det försvunnit 1 224 heltidsjobb (20 procent) medan Malmö har förlorat 711 heltidsjobb (25 procent).

Var dessa personer och företag har tagit vägen vet vi inte, kanske har företagen tvingats att lägga ner eller fått säga upp personal. För att motverka att ytterligare företag försvinner och jobb går till spillo uppmanar vi återigen regeringen att tänka om i frågan och återställa de försämringar som genomförts av avdraget, säger Patrik Nilsson.

 

Comments are closed.

Yrkesakademin flyttar sin maskinförarverksamhet i Stockholm till Arlandastad.

Arlandastad lockar
maskinförarutbildare

Yrkesakademin flyttar sin utbildning av maskinförare i Stockholm till Drivelab Center i Arlandastad där företaget hyr såväl utbildningslokaler som ett angränsande övningsområde.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Bostad med förhinder

Klyftan mellan de som har en bostad och de som står utanför bostadsmarknaden blir både djupare och bredare.

Alla, Ledare | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms gräver
för Stockholm Vatten

Enligt ett nyligen tecknat ramavtal ska Drottningholms svara för Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster under en treårsperiod med option på ytterligare två år. Uppdragets omfattning beräknas till cirka 35 000 timmar per år, vilket landar kring 130 miljoner kronor under de fem åren.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, säger Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola i Varberg.

Maskinförarutbildning
i Varberg

Varberg är nästa anhalt för Maskinentreprenörernas satsning på gymnasiala utbildningar för maskinförare. Till hösten drar Peder Skrivares Skola igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet i nära samarbete med ME-skolan.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Förbifart Stockholm är inne i en intensiv upphandlingsfas. Det senaste större uppdraget togs hem av Veidekke och Implenia som med start nu i vår och fem år framåt ska bygga trafikplats Hjulsta Södra för cirka 736 miljoner kronor.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |