Färre jobb efter sänkt rot-avdrag

Alla, Första Nyheten, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Marknad | 11 januari 2017 | Morgan Andersson |

Sedan rot-avdraget sänktes vid årsskiftet 2015-2016 har närmare 6 000 rot-företag försvunnit från branschen, vilket omräknat till jobb innebär cirka 5 000 färre heltidsjobb. Det hävdar Företagarna som studerat de rot-siffror för 2016 som nu publicerats av Skatteverket.

Närmare 6 000 rot-företag har försvunnit sedan rot-avdragen sänktes och cirka 5 000 helårsarbeten bedöms ha gått upp i rök.

Närmare 6 000 rot-företag har försvunnit sedan rot-avdragen sänktes och cirka 5 000 helårsarbeten bedöms ha gått upp i rök.

I ett läge där varje företag och jobb är viktigt för att stärka den svenska ekonomin är det dystert att regeringen väljer den här vägen. Den uppåtgående jobbtrenden är inte bara bruten, den skenar neråt och det är beklagligt att det är så, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna.

När rot-avdraget infördes 2008 blev det något av en revolution i byggbranschen. Inte minst ledde avdragen till en attitydförändring bland många beställare som tidigare mycket väl kunde tänka sig att anlita hantverkare på den svarta marknaden. Det blev en omställning från en svart marknad till en vit som, enligt bland annat Sveriges Byggindustriers näringspolitiske chef Björn Wellhagen, skapade tusentals jobb. Otrygga arbetsförhållanden på den svarta marknaden ersattes av seriösa jobb och trygga anställningar. Samtidigt kunde samhället räkna in skatteintäkter i form av moms, arbetsgivaravgifter och löneskatter. En vanlig uppfattning bland branschföreträdare är att varje krona i avdrag genererat två kronor i intäkter.

Nu har ett år passerat med det sänkta rot-avdraget, och när Företagarna tolkar Skatteverkets siffror tyder det mesta på att sänkningen varit dyrbar för samhället. Under 2016 har antalet företag som utför rot-tjänster minskat månad för månad, men med stora regionala skillnader.

Nästan 6 000 rot-företag (5 963 företag, eller 8,8 procent) har försvunnit under året. Företagarna konstaterar också att 179 444 köpare har försvunnit, vilket innebär en minskning med 15 procent.

Särskilt hårt har det minskade avdraget slagit i Norrbottens län där 13,9 procent av rot-företagen har försvunnit jämfört med 2015. Men även storstäderna är hårt drabbade. I Stockholms län utför 11,1 procent (1 745 företag) av företagen inte längre rot-tjänster och i Skåne finns 11,2 procent (947 företag) inte längre kvar.

Omräknat till heltidsjobb har drygt 5 000 jobb försvunnit i hela landet. I till exempel Norrbotten är minskningen 29 procent jämfört med 2015. I Stockholm har det försvunnit 1 224 heltidsjobb (20 procent) medan Malmö har förlorat 711 heltidsjobb (25 procent).

Var dessa personer och företag har tagit vägen vet vi inte, kanske har företagen tvingats att lägga ner eller fått säga upp personal. För att motverka att ytterligare företag försvinner och jobb går till spillo uppmanar vi återigen regeringen att tänka om i frågan och återställa de försämringar som genomförts av avdraget, säger Patrik Nilsson.

 

Comments are closed.

Lars-Gunnar Almryd tillträder sin nya post i mars. Foto: Delete

Ny vd för svenska Delete

Delete får en ny svensk vd, i mars tillträder Lars-Gunnar Almryd på posten och placeras i Stockholm, som pekas ut som ett särskilt fokusområde i företagets satsning på ytterligare tillväxt.

Alla, I korthet | 23 januari 2017 | Ulrika Andersson |

Taggar: ,
Johanna Axelson arbetar i Nynäshamns hamn.

Flygfärdig förare trivs

Johanna Axelson hade aldrig sett en grävmaskin på nära håll men den före detta hästskötaren fastnade snabbt för maskinerna och hoppas att  fler ska få upp ögonen för yrket.
–  Att köra maskin har många fördelar, det är inte lika fysiskt krävande och det är kul att gå till jobbet.

Entreprenören, Reportage | 23 januari 2017 | Ulrika Andersson |

I samma båt

Hållbara och långsiktigt stabila lösningar är inte bara önskvärda inom exempelvis samhällsbyggande. Det gäller även inom politiken.

Alla, Ledare | 18 januari 2017 | Morgan Andersson |

Nybygge i Malmö

101 lägenheter ska byggas i Hyllie i Malmö, en order värd cirka 111 miljoner kronor.

Alla, Landet runt | 18 januari 2017 | Ulrika Andersson |

Taggar:
Ny variant: Brokk 120 Diesel Mark 2 med en SB 152 hydraulhammare.

Uppgraderad minimaskin

Världens minsta dieseldrivna rivningsrobot, 1 200 kg tung och knappt åtta decimeter bred, har uppgraderats. Brokk lanserade den nya versionen i USA i mitten av januari.

Alla, Produktnytt | 18 januari 2017 | Ulrika Andersson |