Klockan ska ner på knäna

Alla, Projektet, Reportage, Rivning | 6 februari 2017 | Ulrika Andersson |

Gasklockan hängs upp i domkrafter och rivs nedifrån och upp. Först när den 86 meter höga klockan halverat sin höjd får grävmaskinerna ta över rivningen.
–  Det är en bra och säker metod, uppger Mika Myntti på Delete

Mika Myntti ser stora fördelar med att sänka ned byggnaden 3,2 meter i taget och riva den en bit i taget.

Mika Myntti ser stora fördelar med att sänka ned byggnaden 3,2 meter i taget och riva den en bit i taget.

Göteborg. Gasklockan i Göteborg syns vida ikring, med en diameter på 45 meter och en officiell höjd på 86 meter reser den sig självklart över hustaken i centrala Göteborg.

–  Den är smäckrare än den borde kunna vara, det var en riktigt duktig konstruktör, kommenterar Pertti Rantanen, senior adviser på Delete Service.

Han betecknar gasklockan som en unik konstruktion, den är uppbyggd av ett hundratal ringar, cirka 800 millimeter breda, och byggdes uppifrån och ned.

– De började med taket, lade det på marken och byggde sedan sektion efter sektion, säger Pertti Rantanen.

Han har funderat en del på hur det där egentligen gick till.

–   Fast nu gör vi likadant – baklänges!

Gasklockans tid har runnit ut. Anläggningen togs i bruk 1939 och var i drift i nästan 60 år, verksamheten lades ner i slutet av 1990-talet och sedan stod tornet mer eller mindre bortglömt i knappt 20 år.

Nu, i en tid då det byggs så det knakar i rikets andra stad, måste den pensionerade klockan maka på sig. Rivningen kommer dock inte att ske med någon höjdrivare eller ens med någon stor rivningsmaskin – åtminstone inte förrän halva konstruktionen redan rivits och tornet halverat sin höjd.

Tanken är att Delete ska ta hela konstruktionen i ett fast grepp, riva den nerifrån, en liten bit i taget, och sedan sänka ner den för att komma åt att riva ännu mer.

– Det är en bra och säker metod, vi kan inte stå här med kran och skära, vi kan inte använda någon högrivare heller, marken håller inte för det, förklarar Mika Myntti, Deletes platschef på projektet.

Metoden är beprövad men används inte så ofta, förklarar han.

– Vi har använt den vid några tillfällen men det är det enda som fungerar på ett sådant här ställe.

För att få ner jätten har Delete byggt fem meter höga stativramar runt  tankens insida, en per pelare och totalt 20 stycken.

Högst upp på varje stativ finns en 800 millimeter bred plattform, på den placeras en håldomkraft och genom domkraften förs sedan ett GWS-stag ner till en lyftanordning som sitter fastsvetsad i gasklockan.

–  Vår underentreprenör Lecor har tillverkat stativen och sköter all svetsning, kommenterar Mika Myntti.

När alla 20 GWS-stagen sitter där de ska skär man av cirka en halv meter av den nedersta ringen och rensar ut betongen under för att få en fin yta att sänka ner klockan på.

Därefter kan själva nedsänkningsproceduren ta sin början.

– Vi sänker ner klockan 3,20 meter i taget, förklarar Mika Myntti.

När stagen sitter på plats spänns domkrafterna, en funktionskontroll genomförs och sedan skärs 1,6 meter av väggen av runt hela konstruktionen.

–  Vi har hela tiden 4-6 skärare ”stand by”, säger Mika Myntti.

När 1,6 meter är borta göra man om hela proceduren och skär av ytterligare 1,6 meter.

Med 3,20 meter avkapat klockan runt är det dags att sänka ner hela schabraket, de 20 domkrafterna styrs av ett hydraulaggregat och kraften ska hela tiden vara jämnt fördelad, ett huvudbry som åligger Deletes underentreprenör Tunga Lyft som sköter utrustningen och står för lyftexpertisen.

– Domkrafterna gör mycket små rörelser, ser Tunga Lyft att någon sackar kan de trycka på mer i den, kommenterar Mika Myntti och tillägger att säkerhetsmarginalerna är stora, trots att håldomkraften klarar att lyfta  90 ton behöver den bara ta sig an cirka 35.

När byggnaden sänkts ned svetsas lyftanordningen om på lämplig höjd, GWS-stagen sätts på plats och allt börjar om igen.

När rivarna tagit ner klockan till hälften av höjden tar en grävmaskin över stafettpinnen.

– Vår Case CX 800 på cirka 90 ton får klippa ner resten, säger Mika Myntti.

I maskinparken för övrigt finns bland annat en Hitachi 850 bandgrävare på cirka 85 ton som ska riva betong, en materialhanterare av märket Fuch, en inhyrd äldre Volvo L50, en kompaktlastare, några mindre kranar med mera.

Det friskar i bra runt den runda klockan, Göta älv ligger ett stenkast bort och det kan blåsa rejält just här. Mika Myntti konstaterar att väderleken kommer att styra projektet rätt mycket.

– Vinden är vår fiende, säger han.

Det är till exempel därför Delete valt att kapa väggarna i två omgångar inför varje sänkning.

– Vi tar 1,60 meter i taget i stället för 3,20 meter direkt, säger Mika Myntti.

Att kapa 3,2 meter runt vore riskabelt om, eller kanske snarare när, det blåser upp till storm.

– Ska vi kapa 3,20 meter tar det flera timmar att sänka och stormlåsa klockan till betongen och det vore inte bra om vinden fick tag i de bitarna innan vi är klara, säger Mika Myntti.

Att kapa 1,60 meter stora bitar tar 1-1,5 timme och risken kan därmed hanteras, uppger han.

– Om det blåser upp till stormstyrka får vi ned den mycket snabbare.

Andra skyddsåtgärder innebär att Delete måste se till att blymönjat material inte kommer på vift.

–  Vi ska bland annat bygga ett avancerat skydd runt klippningsområdet, en 25 gånger 25 meter stor ”bassäng” så att inget rinner ut till gatan eller något grönområde, säger Mika Myntti.

Både rena och förorenade massor transporteras till Stena och Delete räknar med cirka 800 ton stål och 400 ton betong, det omfattar hela klockan förutom den understa bottenplattan som inte ska rivas.

När Leveranstidningen Entreprenad hälsar på i slutet av januari är rivarna inne på upploppet inför den slutgiltiga rivningen, ute i grådasket ställs den stora Case-grävaren i ordning inför sitt kommande klippuppdrag och inne i den mäktiga gasklockan döljer sig en mörk men spännande värld, takhöjden är hisnande och under det stora skyddsnät som satts upp i för att förhindra nedfall av till exempel trä pågår ett intensivt arbete.

– Vi håller på att montera de sista domkrafterna och svetsar fästen, säger Mika Myntti.

GWS-stagen rensas och görs i ordning, en liten kran lyfter upp de domkrafter som ännu inte placerats ut vid varje pelare, i mitten av domen står en äldre kompaktlastare ännu overksam, en liten grävmaskin står parkerad intill, i väntan på olika typer av lyftuppdrag.

Värme installeras dessutom i tanken.

– Det blir bättre ventilation om det är varmt och eftersom vi ska svetsa och skära med gas, vi vill ha en skorstenseffekt inne i gasklockan, säger Mika Myntti.

Han räknar med att allt ska finnas på plats i god tid innan rivningen ska påbörjas.

– Det tar nog cirka tre veckor att sänka, sedan blir det kanske tre veckor till för grävaren och sedan ska vi vara klara.

Läs också om hur rivningen av gasklockan dragit ut på tiden, klicka här.

Case-grävaren ställs i ordning inför sitt uppdrag, när klockan sänkts ned till hälften ska resten klippas ned.

Case-grävaren ställs i ordning inför sitt uppdrag, när klockan sänkts ned till hälften ska resten klippas ned.

En äldre hjullastare servar rivarna.

En äldre hjullastare servar rivarna.

Case-grävaren på cirka 90 ton ska ta över jobbet när klockan är hälften så hög.

Case-grävaren på cirka 90 ton ska ta över jobbet när klockan är hälften så hög.

Ett intensivt arbete pågår inne i klockan när alla stativ, lyftdon och domkrafter ska monteras.

Ett intensivt arbete pågår inne i klockan när alla stativ, lyftdon och domkrafter ska monteras.

En kran bistår med lyfthjälp inne i gasklockan.

En kran bistår med lyfthjälp inne i gasklockan.

GWS-stängerna skrapas rena, totalt 60 stänger behövs, 20 ska sättas genom domkrafterna, 40 används för att låsningen ska fungera.

GWS-stängerna skrapas rena, totalt 60 stänger behövs, 20 ska sättas genom domkrafterna, 40 används för att låsningen ska fungera.

Det kommer att krävas en del materialhantering, Delete räknar med 800 ton stål och 400 ton betong.

Det kommer att krävas en del materialhantering, Delete räknar med 800 ton stål och 400 ton betong.

– Vinden är vår fiende, säger Mika Myntti.

– Vinden är vår fiende, säger Mika Myntti.

Motvikten sätts på grävaren som ska ta vid när sänkningen är helt klar.

Motvikten sätts på grävaren som ska ta vid när sänkningen är helt klar.

Alla domkrafter styrs via ett hydraulaggregat.

Alla domkrafter styrs via ett hydraulaggregat.

Gasklockan rivs nedifrån och sänks sedan ned 3,20 meter i taget.

Gasklockan rivs nedifrån och sänks sedan ned 3,20 meter i taget.

Inne i domen ska domkrafterna komma på plats.

Inne i domen ska domkrafterna komma på plats.

– Det har tagit ovanligt lång tid på grund av all projektering, alla siffror har gått genom tre konstruktörer för att vi ska kunna vara riktigt säkra på att allt stämmer, säger Pertti Rantanen, senior adviser på Delete Service.

– Det har tagit ovanligt lång tid på grund av all projektering, alla siffror har gåtts igenom av tre konstruktörer för att vi ska kunna vara riktigt säkra på att allt stämmer, säger Pertti Rantanen, senior adviser på Delete Service.

Mika Myntti har fått vänta länge, men startskottet var inte många dagar bort när den här bilden togs.

Mika Myntti har fått vänta länge, men startskottet var inte många dagar bort när den här bilden togs.

———————————————————————————————————

EntreprenadbranschensEttan_no_2_2017
egen tidning!  Följ oss på
FacebookInstagram,
Twitter och Youtube
! :)

Instagram

 

Comments are closed.

Yrkesakademin flyttar sin maskinförarverksamhet i Stockholm till Arlandastad.

Arlandastad lockar
maskinförarutbildare

Yrkesakademin flyttar sin utbildning av maskinförare i Stockholm till Drivelab Center i Arlandastad där företaget hyr såväl utbildningslokaler som ett angränsande övningsområde.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Bostad med förhinder

Klyftan mellan de som har en bostad och de som står utanför bostadsmarknaden blir både djupare och bredare.

Alla, Ledare | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms gräver
för Stockholm Vatten

Enligt ett nyligen tecknat ramavtal ska Drottningholms svara för Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster under en treårsperiod med option på ytterligare två år. Uppdragets omfattning beräknas till cirka 35 000 timmar per år, vilket landar kring 130 miljoner kronor under de fem åren.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, säger Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola i Varberg.

Maskinförarutbildning
i Varberg

Varberg är nästa anhalt för Maskinentreprenörernas satsning på gymnasiala utbildningar för maskinförare. Till hösten drar Peder Skrivares Skola igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet i nära samarbete med ME-skolan.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Förbifart Stockholm är inne i en intensiv upphandlingsfas. Det senaste större uppdraget togs hem av Veidekke och Implenia som med start nu i vår och fem år framåt ska bygga trafikplats Hjulsta Södra för cirka 736 miljoner kronor.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |