Genomtänkt vinterpaket
för effektiv snöröjning

Alla, Leverantören, Maskinförsörjning | 16 februari 2017 | Morgan Andersson |

Vinterutrustade hjullastare som fixar både sandning och plogning i samma moment erbjuds nu av Pon Equipment. Jämfört med traditionellt underhåll utlovas tidsbesparingar på upp mot 50 procent.

Hjullastare utrustade med vinterhjul, anpassad hydraulik, vikplog eller klaffskopa och sandspridare utlovas minska tidsåtgången vid vinterunderhåll av mindre vägar med upp till 50 procent.

Hjullastare utrustade med vinterhjul, anpassad hydraulik, vikplog eller klaffskopa och sandspridare utlovas minska tidsåtgången vid vinterunderhåll av mindre vägar med upp till 50 procent.

Att kunna ploga och sanda i samma moment är egentligen inget nytt. Enligt Pon Equipment har dock företaget varit med i framtagandet av en lösning där separat hydraulik byggs på maskinen. Därmed kan hjullastaren använda redskapen parallellt och dessutom helt utan prestandaförluster, enligt företaget.

Tidsbesparingen är upp till hälften jämfört med det traditionella sättet då föraren behöver byta redskap på hjullastaren, lovar Krister Åkerblom, försäljnings- och produktchef för kompaktmaskiner på Pon Equipment.

Vinterpaketet kan fås på de kompakta Cat 906M och Cat 908M som väger in kring 5,6 respektive 6,4 ton. Maskinerna säljs med vinterhjul, anpassad hydraulik, vikplog eller klaffskopa och sandspridare. Utrustningen gör att det går att ploga och sanda i samma moment, något som effektiviserar underhåll av exempelvis gång-, cykelvägar, trottoarer och mindre gator väsentligt.

Ett av de företag som snabbt anammade vinterpaketet är Vannesta Entreprenad som investerat i en vinterutrustad Cat 906M. För ägaren Johan Blomqvist, som huvudsakligen verkar i Mälardalen är det parallella körsättet en närmast självklar lösning.

Med den typen av underhåll vi arbetar med måste det vara så. Ska man vara effektiv på gång- och cykelvägar och trottoarer finns inget alternativ, hävdar han.

Vannesta Entreprenad har drygt 30 maskiner, omsätter 50 miljoner kronor och sysselsätter ett 30-tal personer. En stor del av uppdragen genomförs som underentreprenader, men företaget tar gärna egna entreprenader, hyr ut maskiner, återvinner asfalt, betong och krossar material.

Företaget har även sedan flera år ansvaret för snöröjning och vinterunderhåll i Mariefred. Johan Blomqvist har med åren samlat på sig rejält med erfarenhet och på en punkt är han mycket bestämd.

Att plogen och sandspridaren kan köras samtidigt på lastmaskinen är enda sättet att konkurrera jämfört med andra lösningar. Annars blir du aldrig lönsam, säger han.

De vinterutrustade hjullastarna utlovas vara användbara under hela vinterperioden och dessutom väldigt snabba att tas i drift,

Med vårt paket får entreprenörerna snabbt och enkelt en lönsam, effektiv och komplett vintermaskin som är färdig för att ploga och sanda med direkt när den levereras, lovar Krister Åkerblom.

Comments are closed.

Yrkesakademin flyttar sin maskinförarverksamhet i Stockholm till Arlandastad.

Arlandastad lockar
maskinförarutbildare

Yrkesakademin flyttar sin utbildning av maskinförare i Stockholm till Drivelab Center i Arlandastad där företaget hyr såväl utbildningslokaler som ett angränsande övningsområde.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Bostad med förhinder

Klyftan mellan de som har en bostad och de som står utanför bostadsmarknaden blir både djupare och bredare.

Alla, Ledare | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms gräver
för Stockholm Vatten

Enligt ett nyligen tecknat ramavtal ska Drottningholms svara för Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster under en treårsperiod med option på ytterligare två år. Uppdragets omfattning beräknas till cirka 35 000 timmar per år, vilket landar kring 130 miljoner kronor under de fem åren.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, säger Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola i Varberg.

Maskinförarutbildning
i Varberg

Varberg är nästa anhalt för Maskinentreprenörernas satsning på gymnasiala utbildningar för maskinförare. Till hösten drar Peder Skrivares Skola igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet i nära samarbete med ME-skolan.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Förbifart Stockholm är inne i en intensiv upphandlingsfas. Det senaste större uppdraget togs hem av Veidekke och Implenia som med start nu i vår och fem år framåt ska bygga trafikplats Hjulsta Södra för cirka 736 miljoner kronor.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |