Företag med tjall på linjen

Alla, Övrigt | 6 december 2007 | admin |

Förvirringen är total kring Lappland Goldminers övertagande av Scanminings konkurshotade gruva i Blaiken. Enligt Scanmining har villkoren i överenskommelsen uppfyllts. Lappland Goldminers säger att de INTE har det. Förhandlingarna fortsätter, via telefon, men nu är konkursen nära. Scanminings gruva i Blaiken i Lappland har länge dragits med stora finansiella problem. För att undvika konkurs kom […]

Förvirringen är total kring Lappland Goldminers övertagande av Scanminings konkurshotade gruva i Blaiken. Enligt Scanmining har villkoren i överenskommelsen uppfyllts. Lappland Goldminers säger att de INTE har det. Förhandlingarna fortsätter, via telefon, men nu är konkursen nära.

Scanminings gruva i Blaiken i Lappland har länge dragits med stora finansiella problem. För att undvika konkurs kom företaget för några veckor sedan överens med Lappland Goldminers om att Lappland Gold-miners ska ta över både Scanminings gruva i Blaiken och de skulder som Scanmining har.

På köpet skulle man också få Scanminings gruva i Finland. Allt till det facila priset av en krona. Om uppgörelsen skulle gå i lås måste dock en rad villkor uppfyllas innan den 23 november. Gick den inte i lås väntade konkurs för Blaikengruvan. Vad som hänt sedan dess är inte lätt att reda ut.

Scanmining anser att villkoren uppfyllts och att avtalet därför gäller. Lappland Goldminers å sin sida uppger att villkoren inte har uppfyllts, och att avtalet därför inte gäller.

Enligt Västerbottens-Kuriren (VK) finns två skilda versioner av vad som hände när affären sprack. Den ena går ut på att de två företagen kom överens fredagen den 23 november men beslutade att inte gå ut med detta offentligt förrän på måndagen, då de kunde göra det gemensamt.

Lappland Goldminers vd Karl-Åke Johansson uttalade sig dock redan på söndagen, och sade då att affären var långt ifrån klar. Karl-Åke Johansson säger till VK att inget alls var klart på fredagen, men att det finns olika tolkningar. konkursbo Han uppger också att Lappland Goldminers är intresserade av gruvan även om Scanmining går i konkurs, och man kan köpa både tillgångar och brytningsstillstånd på exekutiv auktion.

– I många fall är det mycket renare att köpa ett konkursbo, säger Karl-Åke Johansson till VK.

De som har fordringar på Scanmining riskerar dock att förlora ännu mer pengar i så fall. Gruvfacket i Blaikengruvan är, enligt VK, bestörta, över det som hänt, och fackets ombud Björn Jonsson skyller enligt VK främst på Lappland Goldminers.

– Även om det löser sig med Lappland Goldminers känns det som att de har bränt sina skepp en aning, säger han. De två gruvföretagen uppges fortsätta förhandlingarna via telefon.

Ulrika Andersson

ulrika.andersson@allerbusiness.se

Taggar: ,

Comments are closed.

Teori och praktik ska göra det enklare att köra bränslesnålt.

Gemensam utbildningssatsning

Tya står för teorin och Swecon för praktiken när de två anordnar gemensam utbildning i sparsam körning.
– Swecon och TYA kompletterar varandra mycket bra i den här satsningen, uppger Tya.

Alla, Arbetsmiljö, I korthet | 26 april 2016 | Ulrika Andersson |

Taggar:
Det finns många bullerkällor i en täkt förutom krossningen, till exempel lastning och backsignaler.

Lönsam bullerbekämpning

Gummiklädda galler, hybridfordon, vitt brus och dämpade riggar…. SBMI uppmanar branschen att ta sig an bullerproblematiken och inte bara för arbetsmiljöns skull.
– En ljuddämpad verksamhet kan ge möjlighet till nya tillstånd i attraktiva områden.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg | 26 april 2016 | Ulrika Andersson |

Både Sandvik och Atlas Copco ser behovet av att kunna ljuddämpa borriggarna. Arkivbild.

Tysta riggar på frammarsch

Ljuddämpade riggar har bara 10-15 år på nacken och efterfrågan har varit rätt skral. Nu börjar det dock lossna tror både Sandvik och Atlas Copco, som båda satsar allt mer på bullerbekämpning.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg | 26 april 2016 | Ulrika Andersson |

Maskiner som jobbar med, eller i närheten av, skuthantering bör vara skyddsutrustade.

Bättre lösningar efterlyses

Säker skuthantering är ett måste i täkterna. Myndighetskraven är höga, men de tekniska lösningar som finns att tillgå håller inte alltid måttet, misstänker SBMI.
– Vi måste bli bättre på att ställa krav på våra leverantörer.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg | 26 april 2016 | Ulrika Andersson |

Kampen mot damm hårdnar

De tillåtna gränsvärdena för damm kan komma att halveras och i det läget är det bara handling som gäller för Sveriges täktägare uppmanar SBMI.
–Nollalternativet – att göra ingenting – är inget alternativ.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg | 26 april 2016 | Ulrika Andersson |