Lös bostadsbyggandets gåta

Alla, Ledare | 15 december 2016 | Morgan Andersson |

När tomten väl kommer får han gärna ta med sig ett paket som en gång för alla löser den gordiska knut som kallas bostadsbyggande.

Ännu ett år är på väg att läggas till handlingarna, och det blev ett år väl värt att minnas, inte bara för att Zlatan Ibrahimovic antog den ultimata utmaningen och flyttade till England och Premier League. Det norska skidundret naggades i kanten på grund av att landets största stjärnor ertappades med för höga halter av otillåtna preparat i kroppen. I Storbritannien röstade en majoritet av valdeltagarna på att lämna EU och i USA valdes Donald Trump till stor förvåning för många till nästa president. Samtidigt fortsätter krigets fasor outtröttligt att drabba miljontals människor vid Medelhavet, vilket skapat den flyktingkris som beskrivs som den hittills värsta i Europa i modern tid.

På vår egen hemmaplan ställde ett par dagars snöfall till en veritabel trafikinfarkt i Stockholmsområdet. Mindre lyckade upphandlingar har dränerat landstinget i Stockholm på stora summor, riksrevisorer har tvingats lämna sina uppdrag på löpande band liksom en del politiker som i olika sammanhang visat stora brister i sitt omdöme.

Givetvis uppstår också sedvanligt käbbel bland politikerna om vem som egentligen står bakom de åtgärder som ligger till grund för ett kraftigt förbättrat resultat i den nyligen presenterade Pisaundersökningen.

Inte helt oväntat har regeringen Löfven fortsatt driva en skattehöjarpolitik i tron att ökad skattebörda och minskad köpkraft uppmuntrar företagen till nyanställningar. Samtidigt manar regeringskompisarna i Miljöpartiet på för att öka belastningen än mer i form av allehanda miljöavgifter. Tanken kan vara hur vällovlig som helst, men måste genomföras gemensamt på ett internationellt plan. Det land som väljer att prisa ut sina egna varor och tjänster genom stora kostnadsökningar kan tyvärr räkna med att stora delar av industrin flyttar till helt andra länder. Därefter återstår inte mycket mer att göra för en snabbt ökande kader av arbetslösa än att rikta in sig på en framtid som ”billig” arbetskraft samtidigt som den nedmontering av service och välfärd som redan hunnit en bit på väg accelererar ytterligare.

Under året har byggverksamheten tickat på i bra takt även om sedvanliga politiska restriktioner som stigande bolåneräntor och amorteringskrav gör att bostadsbyggandet inte kommer ens i närheten av de volymer som behövs för att täcka dagens och framtidens behov. Redan nu har flera kommuner exempelvis klargjort att de inte ens tänker ta emot några flyktingar på grund av bostadsbristen.

När tomten väl kommer får han gärna ta med sig ett paket som en gång för alla löser den gordiska knut som kallas bostadsbyggande. Ett annat paket får gärna råda bot på dagens brist på kompetent personal i byggsektorn. Utan kompetent arbetskraft som gör jobbet lär inget hända, ens om övriga förutsättningar är de rätta.

Hur som helst sätter vi här punkt för årets sista Leveranstidningen Entreprenad vid en tidpunkt då det ser ut som om i varje fall byggare och anläggare kan se fram mot ett riktigt gott 2017. Nästa utgåva av papperstidningen landar i brevlådorna 26 januari. Den som inte vill vänta så länge på branschnyheterna kan kasta en blick då och då på hemsidan som fortsätter att uppdateras.

Jag vill också passa på att tacka läsare, annonsörer, samarbetspartners och medarbetare för ett händelserikt och spännande år. Jo, förra årets julklapp till branschen var att ställa in Entreprenadexpo på grund av den stora mängden mässor. Årets julklapp är att mässan till mångas stora glädje är tillbaka på Borgeby igen 7-9 september 2017. Väl mött.

Comments are closed.

Yrkesakademin flyttar sin maskinförarverksamhet i Stockholm till Arlandastad.

Arlandastad lockar
maskinförarutbildare

Yrkesakademin flyttar sin utbildning av maskinförare i Stockholm till Drivelab Center i Arlandastad där företaget hyr såväl utbildningslokaler som ett angränsande övningsområde.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Bostad med förhinder

Klyftan mellan de som har en bostad och de som står utanför bostadsmarknaden blir både djupare och bredare.

Alla, Ledare | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms gräver
för Stockholm Vatten

Enligt ett nyligen tecknat ramavtal ska Drottningholms svara för Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster under en treårsperiod med option på ytterligare två år. Uppdragets omfattning beräknas till cirka 35 000 timmar per år, vilket landar kring 130 miljoner kronor under de fem åren.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, säger Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola i Varberg.

Maskinförarutbildning
i Varberg

Varberg är nästa anhalt för Maskinentreprenörernas satsning på gymnasiala utbildningar för maskinförare. Till hösten drar Peder Skrivares Skola igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet i nära samarbete med ME-skolan.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Förbifart Stockholm är inne i en intensiv upphandlingsfas. Det senaste större uppdraget togs hem av Veidekke och Implenia som med start nu i vår och fem år framåt ska bygga trafikplats Hjulsta Södra för cirka 736 miljoner kronor.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |