Norsk järnväg i eget bolag

Alla, I korthet, Internationellt, Leveranstidningen Entreprenad | 5 januari 2017 | Morgan Andersson |

Ansvaret för den norska järnvägsinfrastrukturen samlades vid årsskiftet i ett statligt ägt bolag som nu ska se till att såväl nödvändig utbyggnad verkställs som att den framtida driften ska ske kostnadseffektivt och med ett minimum av störningar.

Jernbaneverket har gjort sitt. Sedan årsskiftet är ansvaret för den norska järnvägsinfrastrukturen samlat i ett statsägt bolag.

Jernbaneverket har gjort sitt. Sedan årsskiftet är ansvaret för den norska järnvägsinfrastrukturen samlat i ett statsägt bolag.

De resenärer som valde 2 januari för en tågresa i Norge välkomnades på cirka 60 stationer av personal från Bane Nor SF, ett företag som bildades förra året för att ta över ansvaret för den norska järnvägsinfrastrukturen.

Enligt den norske kommunikationsministern Ketil Solvik-Olsen är en av de viktigaste förändringarna att man nu samlar ägarskap och förvaltning av järnvägen och tillhörande egendomar till en enda aktör. Bedömningen är att förvaltningen därmed ska bli bättre, effektivare och mer kundorienterad. Samtidigt utlovade han mer pengar till bland annat underhållsarbete.

Bane Nor SF sysselsätter i dag cirka 4 500 personer som bland annat ska se till att 4 209 kilometer järnväg fungerar på ett sätt som tilltalar kunderna och att exempelvis stationsområdena utvecklas gynnsamt såväl kommersiellt som servicemässigt.

Större delen av personalen har överförts från Jernbaneverket som bildades 1996 efter en omorganisation av Norges Statsbaner och som numer är ett minne blott.

Comments are closed.

Lars-Gunnar Almryd tillträder sin nya post i mars. Foto: Delete

Ny vd för svenska Delete

Delete får en ny svensk vd, i mars tillträder Lars-Gunnar Almryd på posten och placeras i Stockholm, som pekas ut som ett särskilt fokusområde i företagets satsning på ytterligare tillväxt.

Alla, I korthet | 23 januari 2017 | Ulrika Andersson |

Taggar: ,
Johanna Axelson arbetar i Nynäshamns hamn.

Flygfärdig förare trivs

Johanna Axelson hade aldrig sett en grävmaskin på nära håll men den före detta hästskötaren fastnade snabbt för maskinerna och hoppas att  fler ska få upp ögonen för yrket.
–  Att köra maskin har många fördelar, det är inte lika fysiskt krävande och det är kul att gå till jobbet.

Entreprenören, Reportage | 23 januari 2017 | Ulrika Andersson |

I samma båt

Hållbara och långsiktigt stabila lösningar är inte bara önskvärda inom exempelvis samhällsbyggande. Det gäller även inom politiken.

Alla, Ledare | 18 januari 2017 | Morgan Andersson |

Nybygge i Malmö

101 lägenheter ska byggas i Hyllie i Malmö, en order värd cirka 111 miljoner kronor.

Alla, Landet runt | 18 januari 2017 | Ulrika Andersson |

Taggar:
Ny variant: Brokk 120 Diesel Mark 2 med en SB 152 hydraulhammare.

Uppgraderad minimaskin

Världens minsta dieseldrivna rivningsrobot, 1 200 kg tung och knappt åtta decimeter bred, har uppgraderats. Brokk lanserade den nya versionen i USA i mitten av januari.

Alla, Produktnytt | 18 januari 2017 | Ulrika Andersson |