Norsk järnväg i eget bolag

Alla, I korthet, Internationellt, Leveranstidningen Entreprenad | 5 januari 2017 | Morgan Andersson |

Ansvaret för den norska järnvägsinfrastrukturen samlades vid årsskiftet i ett statligt ägt bolag som nu ska se till att såväl nödvändig utbyggnad verkställs som att den framtida driften ska ske kostnadseffektivt och med ett minimum av störningar.

Jernbaneverket har gjort sitt. Sedan årsskiftet är ansvaret för den norska järnvägsinfrastrukturen samlat i ett statsägt bolag.

Jernbaneverket har gjort sitt. Sedan årsskiftet är ansvaret för den norska järnvägsinfrastrukturen samlat i ett statsägt bolag.

De resenärer som valde 2 januari för en tågresa i Norge välkomnades på cirka 60 stationer av personal från Bane Nor SF, ett företag som bildades förra året för att ta över ansvaret för den norska järnvägsinfrastrukturen.

Enligt den norske kommunikationsministern Ketil Solvik-Olsen är en av de viktigaste förändringarna att man nu samlar ägarskap och förvaltning av järnvägen och tillhörande egendomar till en enda aktör. Bedömningen är att förvaltningen därmed ska bli bättre, effektivare och mer kundorienterad. Samtidigt utlovade han mer pengar till bland annat underhållsarbete.

Bane Nor SF sysselsätter i dag cirka 4 500 personer som bland annat ska se till att 4 209 kilometer järnväg fungerar på ett sätt som tilltalar kunderna och att exempelvis stationsområdena utvecklas gynnsamt såväl kommersiellt som servicemässigt.

Större delen av personalen har överförts från Jernbaneverket som bildades 1996 efter en omorganisation av Norges Statsbaner och som numer är ett minne blott.

Comments are closed.

Yrkesakademin flyttar sin maskinförarverksamhet i Stockholm till Arlandastad.

Arlandastad lockar
maskinförarutbildare

Yrkesakademin flyttar sin utbildning av maskinförare i Stockholm till Drivelab Center i Arlandastad där företaget hyr såväl utbildningslokaler som ett angränsande övningsområde.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Bostad med förhinder

Klyftan mellan de som har en bostad och de som står utanför bostadsmarknaden blir både djupare och bredare.

Alla, Ledare | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms gräver
för Stockholm Vatten

Enligt ett nyligen tecknat ramavtal ska Drottningholms svara för Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster under en treårsperiod med option på ytterligare två år. Uppdragets omfattning beräknas till cirka 35 000 timmar per år, vilket landar kring 130 miljoner kronor under de fem åren.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, säger Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola i Varberg.

Maskinförarutbildning
i Varberg

Varberg är nästa anhalt för Maskinentreprenörernas satsning på gymnasiala utbildningar för maskinförare. Till hösten drar Peder Skrivares Skola igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet i nära samarbete med ME-skolan.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Förbifart Stockholm är inne i en intensiv upphandlingsfas. Det senaste större uppdraget togs hem av Veidekke och Implenia som med start nu i vår och fem år framåt ska bygga trafikplats Hjulsta Södra för cirka 736 miljoner kronor.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |