Nya spår i Västernorrland

Alla, Landet runt | 14 februari 2017 | Ulrika Andersson |

Maland och Tunadalsspåret ska rustas upp och ett nytt mötesspår ska byggas. Finansieringen är nu löst och beräknad byggstart är 2018.

Tanken är att längre och tyngre tåg ska kunna trafikera banorna om de rustas upp och elektrifieras, Trafikverket, Sundsvalls kommun, Landstinget Västernorrland och SCA har därför enats om att Tunadalsspåret ska bindas ihop med Ådalsbanan i Maland med ett dubbelspår, ett extra mötesspår ska dessutom byggas i Birsta, Tunadalsspåret ska dessutom rustas upp samt elektrifieras mellan Tunadal och Birsta.

De olika parterna har enats både om lösningen och om hur den ska finansieras, hela kalaset beräknas kosta 862 miljoner kronor, Trafikverket ska stå för 800 av dessa, resten ska täckas upp av medfinansiering: 33 miljoner från Landstinget Västernorrland och 29 miljoner från Sundsvalls kommun.

Beräknad byggstart är 2018 och 2021 ska etapp ett vara färdig. Frågan är dock inte politiskt behandlad av Sundsvalls kommun ännu, ett beslut där väntas i slutet av mars.

I överenskommelsen ingår också en andra etapp, som dock ännu inte är finansierad.

Den andra etappen går ut på att Ådalsbanan ska byggas ut med en ny sträckning mellan Timrå och Birsta, en sträcka som dessutom ska kopplas ihop med Tunadalsspåret i Birsta.

– Det är mycket positivt att vi är överens om den här lösningen som långsiktigt är den bästa. Redan om några år innebär det också snabbare och smidigare byten främst för godstransporterna söderut, säger Catherine Kotake, regiondirektör, Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Trafikverket uppger vidare att man arbetar för en finansieringslösning när det gäller den andra etappen, en lösning man vill få in i kommande plan för statlig infrastruktur, 2018-2029.

Tanken är dock att påbörja arbetet med järnvägsplanen redan 2019.

Taggar:

Comments are closed.

Yrkesakademin flyttar sin maskinförarverksamhet i Stockholm till Arlandastad.

Arlandastad lockar
maskinförarutbildare

Yrkesakademin flyttar sin utbildning av maskinförare i Stockholm till Drivelab Center i Arlandastad där företaget hyr såväl utbildningslokaler som ett angränsande övningsområde.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Bostad med förhinder

Klyftan mellan de som har en bostad och de som står utanför bostadsmarknaden blir både djupare och bredare.

Alla, Ledare | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms gräver
för Stockholm Vatten

Enligt ett nyligen tecknat ramavtal ska Drottningholms svara för Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster under en treårsperiod med option på ytterligare två år. Uppdragets omfattning beräknas till cirka 35 000 timmar per år, vilket landar kring 130 miljoner kronor under de fem åren.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, säger Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola i Varberg.

Maskinförarutbildning
i Varberg

Varberg är nästa anhalt för Maskinentreprenörernas satsning på gymnasiala utbildningar för maskinförare. Till hösten drar Peder Skrivares Skola igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet i nära samarbete med ME-skolan.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Förbifart Stockholm är inne i en intensiv upphandlingsfas. Det senaste större uppdraget togs hem av Veidekke och Implenia som med start nu i vår och fem år framåt ska bygga trafikplats Hjulsta Södra för cirka 736 miljoner kronor.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |