Sandspridaren
kliver fram ett steg

Alla, I korthet, Landet runt, Leverantören, Produktnytt | 15 februari 2017 | Morgan Andersson |

En frontmonterad sandspridare har tagits emot mycket väl av Magnus Eriksson på Anundsjö Bygg som framför allt betonar att halkbekämpningen därmed blir betydligt säkrare vid underkylt regn.

Säkrare halkbekämpning utlovas med hjälp av en sandspridare placerad framför styr- och drivhjul.

Säkrare halkbekämpning utlovas med hjälp av en sandspridare placerad framför styr- och drivhjul.

Senare års milda vintrar med regn på frusna vägar har försvårat halkbekämpningen som blivit mer riskfylld i takt med temperaturförändringarna. Med traditionella metoder består ett snöröjningsfordon av en plog fram och en spridare av sand eller lake baktill. Magnus Eriksson på Anundsjö Bygg har dock testat en helt annan lösning under några år och är så här långt synnerligen nöjd med det något ovanliga konceptet att placera sandspridaren framtill på fordonet.

Att kunna sanda framför styr- och drivhjul har gjort halkbekämpningen mycket säkrare vid underkylt regn som ger en extrem halka där inte ens kedjor räcker till alla gånger, säger Magnus Eriksson.

Sandspridaren har tagits fram av Exero och är egentligen inte tänkt att ersätta de konventionella sandspridare som bland annat rymmer betydligt mer sand. I stället handlar det huvudsakligen om ett komplement som kan användas för att sanda framför lastbilen vid exempelvis kurvor och branta backar.

Sandspridaren monteras på plogbilens befintliga plogfäste och kopplas in på samma hydraulik som används då plogen sitter monterad. Därmed ska montering, enligt leverantören, kunna ske på de flesta plogbilar utan ombyggnad.

Påfyllningen av sand görs, enligt leverantören, enklast med hjälp av hjullastare vid sanddepån.

Comments are closed.

Yrkesakademin flyttar sin maskinförarverksamhet i Stockholm till Arlandastad.

Arlandastad lockar
maskinförarutbildare

Yrkesakademin flyttar sin utbildning av maskinförare i Stockholm till Drivelab Center i Arlandastad där företaget hyr såväl utbildningslokaler som ett angränsande övningsområde.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Bostad med förhinder

Klyftan mellan de som har en bostad och de som står utanför bostadsmarknaden blir både djupare och bredare.

Alla, Ledare | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms gräver
för Stockholm Vatten

Enligt ett nyligen tecknat ramavtal ska Drottningholms svara för Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster under en treårsperiod med option på ytterligare två år. Uppdragets omfattning beräknas till cirka 35 000 timmar per år, vilket landar kring 130 miljoner kronor under de fem åren.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, säger Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola i Varberg.

Maskinförarutbildning
i Varberg

Varberg är nästa anhalt för Maskinentreprenörernas satsning på gymnasiala utbildningar för maskinförare. Till hösten drar Peder Skrivares Skola igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet i nära samarbete med ME-skolan.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Förbifart Stockholm är inne i en intensiv upphandlingsfas. Det senaste större uppdraget togs hem av Veidekke och Implenia som med start nu i vår och fem år framåt ska bygga trafikplats Hjulsta Södra för cirka 736 miljoner kronor.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |