Snabbare skopleveranser

Alla, I korthet, Leverantören, Marknad | 15 februari 2017 | Morgan Andersson |

SMP Parts lovar snabbare leveranser av några av de mest efterfrågade skoporna i produktutbudet. Lösningen är helt enkelt att öka antalet skopor i lager.

Genom att hålla fler skopor i lager ska SMP Parts kunna leverera några av de mest säljande skoporna redan dagen efter beställning.

Genom att hålla fler skopor i lager ska SMP Parts kunna leverera några av de mest säljande skoporna redan dagen efter beställning.

Kortare leveranstider kan vara ett konkurrensmedel vid försäljning av både maskiner och tillbehör. Det har SMP Parts tagit fasta på och lovar nu att korta ledtiderna ut till kund genom att lagerhålla några av de mest efterfrågade skoporna i sortimentet. Målsättningen är att skoporna ska skickas från fabrik redan dagen efter beställning.

Inledningsvis handlar det om planeringsskopor för maskiner i storlekar upp till 16 ton och kompletta skoppaket för maskiner upp till tio ton. Tanken är att efter hand utöka lagerartiklarna utifrån marknadens efterfrågan.
– Vi har haft ett intensivt år med större orderingång än vanligt, vilket inneburit en utmaning för oss produktionsmässigt. Att därför kunna erbjuda denna förbättrade och efterfrågade service till våra kunder känns väldigt viktigt, säger företagets marknads- och försäljningschef Daniel Myrgren.

 

Comments are closed.

Yrkesakademin flyttar sin maskinförarverksamhet i Stockholm till Arlandastad.

Arlandastad lockar
maskinförarutbildare

Yrkesakademin flyttar sin utbildning av maskinförare i Stockholm till Drivelab Center i Arlandastad där företaget hyr såväl utbildningslokaler som ett angränsande övningsområde.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Bostad med förhinder

Klyftan mellan de som har en bostad och de som står utanför bostadsmarknaden blir både djupare och bredare.

Alla, Ledare | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms gräver
för Stockholm Vatten

Enligt ett nyligen tecknat ramavtal ska Drottningholms svara för Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster under en treårsperiod med option på ytterligare två år. Uppdragets omfattning beräknas till cirka 35 000 timmar per år, vilket landar kring 130 miljoner kronor under de fem åren.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, säger Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola i Varberg.

Maskinförarutbildning
i Varberg

Varberg är nästa anhalt för Maskinentreprenörernas satsning på gymnasiala utbildningar för maskinförare. Till hösten drar Peder Skrivares Skola igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet i nära samarbete med ME-skolan.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Förbifart Stockholm är inne i en intensiv upphandlingsfas. Det senaste större uppdraget togs hem av Veidekke och Implenia som med start nu i vår och fem år framåt ska bygga trafikplats Hjulsta Södra för cirka 736 miljoner kronor.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |