Stark årsavslutning
för Volvo

– Volvo CE fortsätter att ta marknadsandelar i sina kärnsegment – grävmaskiner, hjullastare och ramstyrda dumprar – och under det fjärde kvartalet vände utvecklingen till det positiva med maskinleveranser som ökade med 19 procent jämfört med samma period 2015

2016 jobbade sig Volvo uppåt i storlekarna samtidigt som företagets dumprar kunde fira 50-årsjubileum. Med kapacitet att lasta 55 ton kan A60H till och med vara ett starkt alternativ till tipptruckar.

2016 jobbade sig Volvo uppåt i storlekarna samtidigt som företagets dumprar kunde fira 50-årsjubileum. Med kapacitet att lasta 55 ton kan A60H till och med vara ett starkt alternativ till tipptruckar.

Martin Lundstedt, vd och koncernchef i Volvogruppen har en del att glädjas åt vad gäller det gångna året för Volvo Construction Equipment. Efter ett par kärva år var den globala efterfrågan på entreprenadmaskiner i princip oförändrad jämfört med 2015. Året avslutades dock starkt och bland annat noterades vissa tecken på ökad efterfrågan i Asien – inte minst då i Kina efter flera år med en kontinuerligt minskad marknad.

Sett till helåret hamnade försäljningen globalt på en nivå strax under 51 miljarder kronor, vilket är något sämre än året innan. Under det avslutande kvartalet uppnåddes dock en försäljning på ungefär 13,1 miljarder kronor, vilket är ungefär 20 procent bättre än för samma period 2015.

Väl så glädjande för företaget är att nettoorderingången under det fjärde kvartalet förbättrades på samtliga marknader. Framför allt är det kraftiga uppgångar i Europa, Nordamerika och Kina som bidrar till en ökning med ungefär 35 procent räknat i antal maskiner. Väl så positivt är att den största ökningen gäller varumärket Volvo, men även försäljningen av SDLG-maskiner ökar kraftigt, inte minst i Kina där marknaden för främst grävmaskiner fortsätter sin återhämtning.

Även resultatmässigt redovisas en kraftig uppryckning för det avslutande kvartalet – från en förlust på 191 miljoner kronor under 2015 till en vinst på 494 miljoner kronor. Förbättringen var tillräcklig för att även rörelseresultatet på årsbasis skulle förbättras – från 2,0 miljarder kronor till 2,2 miljarder kronor.

Enligt Martin Lundstedt är det en rad faktorer som ligger bakom förbättringen, bland annat förbättrat kapacitetsutnyttjande, ökade försäljningsvolymer och inte minst insatser för att öka effektiviteten och begränsa kostnaderna. Förändringsarbetet är definitivt inte avslutat. Exempelvis kommer det globala huvudkontoret att flyttas från Bryssel till Göteborg för att underlätta samarbeten med koncernens övriga affärsområden. Tanken är också att organisera om teknikorganisationen för att dels minska utvecklingskostnaderna och dels förbättra kund- och produktfokus.

Ett strategiskt beslut är också att de 7- och 8-litersmotorer från Deutz som sitter i koncernens grävmaskiner och hjullastare ska ersättas med Volvos egna 8-litersmotorer. Skiftet kommer att ske under en övergångsperiod med start 2020 för att vara helt avslutat 2023. 8-litersmotorn kommer också att användas i andra applikationer i koncernen. Sammantaget är bedömningen att ungefär 11 000 motorer per år kommer att beröras av förändringen. Deutz – med Volvo som storägare – kommer även i fortsättningen att vara en viktig leverantör av 4- till 7-litersmotorer till Volvokoncernen.

Trots närmandet till koncernens övriga affärsområden har spekulationerna om en styckning av Volvokoncernen skjutit ny fart i samband med att årsredovisningen presenterades. En anledning är en kommentar från Martin Lundstedt där han skriver: ”För att skapa enkelhet, transparens och flexibilitet är avsikten att öka Volvo CE:s strukturella oberoende inom Volvokoncernen”.

Spekulationerna har förstås fått extra näring av att Atlas Copco nyligen tillkännagav planer på att dela bolaget. Det finns många betraktare som ser möjligheter till stora samordningsfördelar genom en sammanslagning av Volvo CE och Atlas Copcos renodlade verksamhet för gruv- och anläggningsindustri.

Hur som helst präglas Volvo CE av stor optimism och framtidstro. Det framgår inte minst av att ledningen nu skruvat upp sina prognoser för utvecklingen på samtliga marknader där företaget är aktivt inför 2017.

Comments are closed.

Yrkesakademin flyttar sin maskinförarverksamhet i Stockholm till Arlandastad.

Arlandastad lockar
maskinförarutbildare

Yrkesakademin flyttar sin utbildning av maskinförare i Stockholm till Drivelab Center i Arlandastad där företaget hyr såväl utbildningslokaler som ett angränsande övningsområde.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Bostad med förhinder

Klyftan mellan de som har en bostad och de som står utanför bostadsmarknaden blir både djupare och bredare.

Alla, Ledare | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms gräver
för Stockholm Vatten

Enligt ett nyligen tecknat ramavtal ska Drottningholms svara för Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster under en treårsperiod med option på ytterligare två år. Uppdragets omfattning beräknas till cirka 35 000 timmar per år, vilket landar kring 130 miljoner kronor under de fem åren.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, säger Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola i Varberg.

Maskinförarutbildning
i Varberg

Varberg är nästa anhalt för Maskinentreprenörernas satsning på gymnasiala utbildningar för maskinförare. Till hösten drar Peder Skrivares Skola igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet i nära samarbete med ME-skolan.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Förbifart Stockholm är inne i en intensiv upphandlingsfas. Det senaste större uppdraget togs hem av Veidekke och Implenia som med start nu i vår och fem år framåt ska bygga trafikplats Hjulsta Södra för cirka 736 miljoner kronor.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |