Starkt Skanska
ser ljus framtid

Alla, Entreprenören, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Marknad | 16 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vårt resultat ökade väsentligt 2016 och vi har en stark finansiell ställning. Vår orderstock nådde i slutet av året en nivå som är den högsta i Skanskas historia, 196,3 miljarder kronor, konstaterar Skanskas vd och koncernchef Johan Karlström i samband med att företaget redovisade resultatet för 2016.

I slutet av förra året fick Skanska uppdraget att bygga tredje etappen av European Spallation Sources forskningsanläggning i Lund för cirka 2,5 miljarder kronor.

I slutet av förra året fick Skanska uppdraget att bygga tredje etappen av European Spallation Sources forskningsanläggning i Lund för cirka 2,5 miljarder kronor.

Med ett rörelseresultat som förbättrades från 6,5 miljarder kronor till 8,2 miljarder kronor och intäkter på nästan samma nivå som året innan – drygt 150 miljarder kronor – kan Johan Karlström se tillbaka på 2016 med viss belåtenhet. Han konstaterar dock att det finns goda möjligheter att förbättra resultatet ytterligare eftersom det fortfarande finns enheter som inte presterar enligt sin fulla potential.

Under 2016 levererade vi en väsentlig resultattillväxt och ökade investeringarna i vår projektutvecklingsverksamhet samtidigt som vi behöll en stabil finansiell ställning. Avkastningsmålen för koncernen och projektutvecklingsverksamheten uppnåddes med råge, medan rörelsemarginalen i byggverksamheten inte nådde upp till det uppsatta målet. Vi har en stark finansiell ställning, men vi kan inte vara helt nöjda.

Våra marknadsförhållanden är överlag bra och förbättras, vilket stödjer vår verksamhet. Med vårt starka resultat och vår ökade aktivitet inom projektutvecklingsverksamheten ser vi fram emot de kommande åren, säger Johan Karlström.

Enligt Johan Karlström levererade byggverksamhetens största enheter mätt i intäkter, Sverige och USA Building, båda ett starkt resultat under 2016. En hastig marknadsnedgång i Polen ledde till en anpassning av organisationen i det tredje kvartalet samt till lägre rörelsemarginal i vissa projekt under året. I USA Civil påverkades resultatet negativt av lägre intäkter, ökade omkostnader och förlängda diskussioner med kunder angående designförändringar.

Om 2016 blev ett hyggligt bra år ser företagsledningen inte mindre positivt på framtiden där förväntningarna på framför allt Sverige och USA är mycket stora, trots hård konkurrens om uppdragen. I USA kan det till och med bli lite guldkant för byggföretagen i och med den nye presidentens planer på en kraftigt utbyggd infrastruktur. Inom anläggningsbyggandet förväntas god marknadsutveckling även i länder som Norge och Storbritannien medan däremot dröjsmål med EU-pengar gör att utvecklingen i Polen och Tjeckien blir mer tveksam.

På den negativa sidan finns förstås Brexit som åtminstone minskar förväntningarna på marknaden för kommersiella byggnader.

Få företag har som Skanska hittat former och organisation för så kallade OPS-projekt, där offentlig verksamhet och näringsliv samordnar sina resurser för att genomföra angelägna – oftast stora – projekt.

Även om projekten oftast beskrivs som win-winprojekt för de berörda är de svenska politikerna synnerligen njugga till den typen av samarbete.

Betydligt mer populära är de i andra länder, framför allt ser Skanskas ledning en stor potential i USA.

Företaget har dock varit lyckosamt även i Storbritannien där man exempelvis i slutet av året avtalade om försäljning av sin andel i motorvägsprojektet M25 i London för cirka 2,9 miljarder kronor. Nyligen såldes också företagets intressen i det polska motorvägsprojektet A1 för cirka 1,4 miljarder kronor. Strategin är att även i fortsättningen medverka i OPS-projekt med de största förväntningarna riktade mot USA.

Helt klart är det en optimistisk Johan Karlström som riktar blickarna mot framtiden.

Våra marknadsförhållanden är överlag bra och förbättras, vilket stödjer vår verksamhet. Med vårt starka resultat och vår ökade aktivitet inom projektutvecklingsverksamheten ser vi fram emot de kommande åren, säger han.

Comments are closed.

Yrkesakademin flyttar sin maskinförarverksamhet i Stockholm till Arlandastad.

Arlandastad lockar
maskinförarutbildare

Yrkesakademin flyttar sin utbildning av maskinförare i Stockholm till Drivelab Center i Arlandastad där företaget hyr såväl utbildningslokaler som ett angränsande övningsområde.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Bostad med förhinder

Klyftan mellan de som har en bostad och de som står utanför bostadsmarknaden blir både djupare och bredare.

Alla, Ledare | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms gräver
för Stockholm Vatten

Enligt ett nyligen tecknat ramavtal ska Drottningholms svara för Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster under en treårsperiod med option på ytterligare två år. Uppdragets omfattning beräknas till cirka 35 000 timmar per år, vilket landar kring 130 miljoner kronor under de fem åren.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, säger Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola i Varberg.

Maskinförarutbildning
i Varberg

Varberg är nästa anhalt för Maskinentreprenörernas satsning på gymnasiala utbildningar för maskinförare. Till hösten drar Peder Skrivares Skola igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet i nära samarbete med ME-skolan.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Förbifart Stockholm är inne i en intensiv upphandlingsfas. Det senaste större uppdraget togs hem av Veidekke och Implenia som med start nu i vår och fem år framåt ska bygga trafikplats Hjulsta Södra för cirka 736 miljoner kronor.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |