Svevia i ny skrud

Alla, Entreprenören, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad | 5 januari 2017 | Morgan Andersson |

Svevia ska bli mer känt. Därför bytte företaget profil vid årsskiftet. Det kommer bland annat att synliggöras på företagets nylevererade företagsbilar som får en betydligt mer slagkraftig gul utsmyckning än sina föregångare.

En helt ny profil ska göra varumärket Svevia mer synligt och därmed mer känt.

En helt ny profil ska göra varumärket Svevia mer synligt och därmed mer känt.

Gult är sedan länge den dominerande färgen bland entreprenadmaskinerna. När Svevia nu väljer att ta nya tag med en ny profil är det även här gult som gäller.

Syftet är att göra Svevias varumärke mer synligt och mer känt. Genom att betona den gula färgen får vi en mer tydlig och egen identitet, säger Annika Enström, kommunikatör på Svevia.

Avstamp för ansiktslyftet var årsskiftet då den nya färgsättningen började introduceras i takt med att företaget förnyar sin bilpark. Samtidigt kommer den nya färgen också att användas på exempelvis flaggor och banderoller.

Men även andra detaljer ska visa vad det som tidigare var Vägverkets egen regiverksamhet arbetar med i dag. Inte minst har företaget valt att även använda den bild på en grävande yrkesarbetare som sedan länge illustrerat det trafikmärke som varnar för arbete på väg.

Symbolen på bilen berättar om Svevias erbjudande. Vi är störst i Sverige på vägar och infrastruktur och har länge använt oss av vägsymboler i vår kommunikation, säger Annika Enström.

De bilar som har krav på sig att vara Battenburg-märkta – det vill säga de rader med fyrkanter i växlande färg som används på bland annat utryckningsfordon – berörs inte av omprofileringen.

Comments are closed.

Yrkesakademin flyttar sin maskinförarverksamhet i Stockholm till Arlandastad.

Arlandastad lockar
maskinförarutbildare

Yrkesakademin flyttar sin utbildning av maskinförare i Stockholm till Drivelab Center i Arlandastad där företaget hyr såväl utbildningslokaler som ett angränsande övningsområde.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Bostad med förhinder

Klyftan mellan de som har en bostad och de som står utanför bostadsmarknaden blir både djupare och bredare.

Alla, Ledare | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms gräver
för Stockholm Vatten

Enligt ett nyligen tecknat ramavtal ska Drottningholms svara för Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster under en treårsperiod med option på ytterligare två år. Uppdragets omfattning beräknas till cirka 35 000 timmar per år, vilket landar kring 130 miljoner kronor under de fem åren.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, säger Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola i Varberg.

Maskinförarutbildning
i Varberg

Varberg är nästa anhalt för Maskinentreprenörernas satsning på gymnasiala utbildningar för maskinförare. Till hösten drar Peder Skrivares Skola igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet i nära samarbete med ME-skolan.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Förbifart Stockholm är inne i en intensiv upphandlingsfas. Det senaste större uppdraget togs hem av Veidekke och Implenia som med start nu i vår och fem år framåt ska bygga trafikplats Hjulsta Södra för cirka 736 miljoner kronor.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |