Tredje etappen för ESS

Alla, Landet runt | 28 december 2016 | Ulrika Andersson |

Alla delar av ESS, European Spallation Source, är nu kontrakterade sedan även den tredje byggetappen, värd cirka 2,5 miljarder kronor, gått till Skanska.

Skanska och ESS har sedan 2014 ett samverkansavtal för hela projektet och ett utförandeavtal för den första etappen, som omfattar bland annat schaktningsarbeten, acceleratortunnel och ett antal anslutande byggnader.

2015 avtalades etapp två, som omfattar installationer i ett antal byggnader, ställverk och transformatorer, markarbeten inklusive pålning, landskapsarbeten samt betongarbeten till målbyggnad och experimenthallar.

Skanska och ESS har nu kommit överens om att byggföretaget ska bygga även den tredje etappen av den stora forskningsanläggningen i Lund.

I den tredje etappen ingår målbyggnad, experimenthallar, laboratorium, ett antal anslutande byggnader samt installationer i flera byggnader.

Skanska Sverige ska stå för 75 procent av arbetet, Skanska UK för resterande 25 procent.

Enligt ett pressmeddelande beräknas Skanskas byggarbeten vara slutförda under 2020, tre år senare ska anläggningen stå klar att ta emot externa forskare.

Den planerade sameuropeiska forskningsanläggningen ESS, European Spallation Source, är tänkt att nyttjas av forskare från hela världen som, med hjälp av en neutronkälla, ska kunna studera hur olika material är uppbyggda och hur de fungerar. Anläggningen ska användas inom flera olika forskningsområden, däribland kan nämnas miljö, medicin och mat.

Taggar:

Comments are closed.

Yrkesakademin flyttar sin maskinförarverksamhet i Stockholm till Arlandastad.

Arlandastad lockar
maskinförarutbildare

Yrkesakademin flyttar sin utbildning av maskinförare i Stockholm till Drivelab Center i Arlandastad där företaget hyr såväl utbildningslokaler som ett angränsande övningsområde.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Bostad med förhinder

Klyftan mellan de som har en bostad och de som står utanför bostadsmarknaden blir både djupare och bredare.

Alla, Ledare | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms gräver
för Stockholm Vatten

Enligt ett nyligen tecknat ramavtal ska Drottningholms svara för Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster under en treårsperiod med option på ytterligare två år. Uppdragets omfattning beräknas till cirka 35 000 timmar per år, vilket landar kring 130 miljoner kronor under de fem åren.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, säger Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola i Varberg.

Maskinförarutbildning
i Varberg

Varberg är nästa anhalt för Maskinentreprenörernas satsning på gymnasiala utbildningar för maskinförare. Till hösten drar Peder Skrivares Skola igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet i nära samarbete med ME-skolan.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Förbifart Stockholm är inne i en intensiv upphandlingsfas. Det senaste större uppdraget togs hem av Veidekke och Implenia som med start nu i vår och fem år framåt ska bygga trafikplats Hjulsta Södra för cirka 736 miljoner kronor.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |