Tredje etappen för ESS

Alla, Landet runt | 28 december 2016 | Ulrika Andersson |

Alla delar av ESS, European Spallation Source, är nu kontrakterade sedan även den tredje byggetappen, värd cirka 2,5 miljarder kronor, gått till Skanska.

Skanska och ESS har sedan 2014 ett samverkansavtal för hela projektet och ett utförandeavtal för den första etappen, som omfattar bland annat schaktningsarbeten, acceleratortunnel och ett antal anslutande byggnader.

2015 avtalades etapp två, som omfattar installationer i ett antal byggnader, ställverk och transformatorer, markarbeten inklusive pålning, landskapsarbeten samt betongarbeten till målbyggnad och experimenthallar.

Skanska och ESS har nu kommit överens om att byggföretaget ska bygga även den tredje etappen av den stora forskningsanläggningen i Lund.

I den tredje etappen ingår målbyggnad, experimenthallar, laboratorium, ett antal anslutande byggnader samt installationer i flera byggnader.

Skanska Sverige ska stå för 75 procent av arbetet, Skanska UK för resterande 25 procent.

Enligt ett pressmeddelande beräknas Skanskas byggarbeten vara slutförda under 2020, tre år senare ska anläggningen stå klar att ta emot externa forskare.

Den planerade sameuropeiska forskningsanläggningen ESS, European Spallation Source, är tänkt att nyttjas av forskare från hela världen som, med hjälp av en neutronkälla, ska kunna studera hur olika material är uppbyggda och hur de fungerar. Anläggningen ska användas inom flera olika forskningsområden, däribland kan nämnas miljö, medicin och mat.

Taggar:

Comments are closed.

Lars-Gunnar Almryd tillträder sin nya post i mars. Foto: Delete

Ny vd för svenska Delete

Delete får en ny svensk vd, i mars tillträder Lars-Gunnar Almryd på posten och placeras i Stockholm, som pekas ut som ett särskilt fokusområde i företagets satsning på ytterligare tillväxt.

Alla, I korthet | 23 januari 2017 | Ulrika Andersson |

Taggar: ,
Johanna Axelson arbetar i Nynäshamns hamn.

Flygfärdig förare trivs

Johanna Axelson hade aldrig sett en grävmaskin på nära håll men den före detta hästskötaren fastnade snabbt för maskinerna och hoppas att  fler ska få upp ögonen för yrket.
–  Att köra maskin har många fördelar, det är inte lika fysiskt krävande och det är kul att gå till jobbet.

Entreprenören, Reportage | 23 januari 2017 | Ulrika Andersson |

I samma båt

Hållbara och långsiktigt stabila lösningar är inte bara önskvärda inom exempelvis samhällsbyggande. Det gäller även inom politiken.

Alla, Ledare | 18 januari 2017 | Morgan Andersson |

Nybygge i Malmö

101 lägenheter ska byggas i Hyllie i Malmö, en order värd cirka 111 miljoner kronor.

Alla, Landet runt | 18 januari 2017 | Ulrika Andersson |

Taggar:
Ny variant: Brokk 120 Diesel Mark 2 med en SB 152 hydraulhammare.

Uppgraderad minimaskin

Världens minsta dieseldrivna rivningsrobot, 1 200 kg tung och knappt åtta decimeter bred, har uppgraderats. Brokk lanserade den nya versionen i USA i mitten av januari.

Alla, Produktnytt | 18 januari 2017 | Ulrika Andersson |