Om Tidningen

Ursprunget till Leveranstidningen Entreprenad såg dagens ljus 15 november 1930 då ett provnummer av Svensk Leveranstidning gavs ut. Med en markant anbudsrelaterad inriktning påbörjades kontinuerlig utgivning i januari 1931. Innehållet bestod av utlysta entreprenader med anknytning till byggande och leveranser samt antagna anbud, vilket efter hand kompletterades med redaktionella artiklar om byggande.

Helt vid sidan av denna verksamhet startade förläggare Sture Nordberg tidningen Entreprenadmeddelanden 1959. Tidningen var i A4-format och gavs efter fem år på marknaden ut varje vecka – utom under sommaren – med en upplaga kring 5 000 exemplar.

Flertalet läsare var schaktentreprenörer, en yrkeskategori som precis stod inför en nästan total omvandling av sitt arbete. I och med att hydrauliken gjorde sitt intåg revolutionerades grävarbetet och Entreprenad blev en av de viktigaste kanalerna för att sprida information om den nya tekniken och annat av värde för maskinägarna. 1965 övergavs det gamla magasinsformatet. Tabloiden tog över. Samtidigt ökades upplagan kraftigt. 1968/69 distribuerades runt 20 000 tidningar varje utgivningsdag till läsare spridda över hela landet.
Samtidigt kortades namnet till det mer slagkraftiga Entreprenad. 1969 övertogs Entreprenad av Svensk Leveranstidning som då ägdes av Svenska Tryckcentralen. Sommaren efter – 1970 – slogs de båda tidningarna ihop till en enda produkt. Leveranstidningen Entreprenad var född. Sammanslagningen innebar samtidigt något av slutet för det mer transportinriktade redaktionella arbetet. I stället koncentrerades innehållet till bygg- och anläggning vilket var Entreprenads signum.

Annonserna har alltid haft stor betydelse, men efter hand blev det redaktionella materialet allt mer värdesatt. Läsaren sattes i centrum. Tidningen blev mer läsvärd och mer efterfrågad på marknaden, vilket utgjorde ett värdefullt stöd för annonssäljarna. 1975 lyftes annonserna bort från förstasidan. Det var en tydlig markering att det kommit en ny, modernare syn på publicistiskt arbete. Även läsbarheten blev bättre genom att förstasidan försågs med rubriker, bilder och ingresser, vilket lockade till läsning samtidigt som läsaren på ett bättre sätt lotsades in i tidningen.

1988 kom nästa stora förändring; förstasida i färg. Läsarna uppskattade förändringarna. Kvittot var att de 31 årliga utgåvorna hade en genomsnittlig upplaga på 25 000 exemplar, enligt den dåvarande chefredaktören.
Liksom för andra tidningar i byggsektorn kom något av ett dråpslag när byggbranschen halverades – praktiskt taget över en natt – i början av 1990-talet. Massor av företag utplånades. Läsare och annonsörer försvann, men tillräckligt många fanns kvar för att tidningen skulle leva vidare. Sedan dess har Entreprenad – trots en betydligt lägre upplaga – förstärkt sin roll som ledande tidning för anläggningsbranschen. 2002 förvärvades Leveranstidningen Entreprenad av Aller Business AB. Entreprenads redaktion blev något av stomme när det
Helsingborgsbaserade företaget valde att etablera ett kontor även i Stockholmsområdet. Samtidigt inleddes nästa fas i tidningens utveckling genom att stora delar av den tidigare huvudsakligen annonsfinansierade upplagan slutade distribueras. Samtidigt visade Entreprenad åter igen prov på att hänga med i de aktuella trenderna. Annonserna hade nämligen åter igen fått ökad status som värdefull information, vilket Entreprenad mötte i slutet av 2003 genom att åter igen upplåta delar av förstasidan som annonsplats.

När Allerkoncernen år 2009 valde att helt sluta med tidningsutgivning med inriktning business to business togs tidningen över av Lidingöbaserade Mentor Communications, Sveriges största tidningsutgivare med B2B-inriktning. Nu har vi drivit utvecklingen ytterligare ett steg genom etableringen av maskinmässan Entreprenad Expo i södra Sverige. För tredje gången genomför vi mässan, nu på Borgeby den 25-27 september 2014.