Innehåll taggat med ‘Arbetsmiljö’

En ny drönare ska kunna användas under jord. Foto: Inkonova

Drönare under jord

En drönare som kan både flyga, ”gå” samt klättra på väggar – Inkonova säger sig ha tagit fram världens första drönare för tunnlar och gruvor och utlovar vinster inte minst när det gäller säkerhet.

Alla, Arbetsmiljö, Det nya byggandet, Produktnytt | 12 december 2016 | Ulrika Andersson |

Stolen är specialbeställd, Volvos egen passade inte bra tyckte Per-Arne Ahlström.

Funktion före form

Per-Arne Ahlströms stripade maskin är snygg men också funktionell med ny förarstol, nya skärmar och ny draglösning. En förändring han fick kämpa för var specialanpassade rullar – han ville kunna köra med pekfingrarna i stället.

Alla, Arbetsmiljö, Entreprenören, Reportage | 23 augusti 2016 | Ulrika Andersson |

Är bygget rena cirkusen? Trafikverket vill få bättre koll på att de sociala kraven som ställs faktiskt efterlevs.

Sociala krav allt viktigare

Trafikverket vill skärpa sina kontroller av hur de sociala kraven efterlevs och tittar på en nationell modell med årliga revisioner där både leverantörer, produkter och och kontrakt riskbedöms och där den som inte sköter sig åker ut.

Alla, Arbetsmiljö, Det nya byggandet, I korthet | 24 maj 2016 | Ulrika Andersson |

Hoppsan. Säkerheten på byggarbetsplatserna är inte så bra som den borde vara anser Trafikverket som aviserar hårdare kontroller.

Med livet som insats

Att komma hem levande från jobbet är inte alltid en självklarhet i den drabbade bygg- och anläggningsbranschen.
– I snitt två personer per år mister livet.

Alla, Arbetsmiljö, I korthet | 24 maj 2016 | Ulrika Andersson |

– Vilken ungdom vill jobba i en bransch där det finns maffiafasoner?
Katarina Norén vill röja upp i branschen. Foto: Kerstin Ericsson

Trafikverket tuffar till sig

Trafikverket har ett stort ansvar för det som sker även längre ner i entrepreprenörsleden, och verket skärper nu sin uppföljning av att kraven som ställs i kontrakten faktiskt följs.
– Det ska vara svårt att fuska.

Alla, Arbetsmiljö, I korthet | 24 maj 2016 | Ulrika Andersson |

Både Sandvik och Atlas Copco ser behovet av att kunna ljuddämpa borriggarna. Arkivbild.

Tysta riggar på frammarsch

Ljuddämpade riggar har bara 10-15 år på nacken och efterfrågan har varit rätt skral. Nu börjar det dock lossna tror både Sandvik och Atlas Copco, som båda satsar allt mer på bullerbekämpning.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg | 26 april 2016 | Ulrika Andersson |

Maskiner som jobbar med, eller i närheten av, skuthantering bör vara skyddsutrustade.

Bättre lösningar efterlyses

Säker skuthantering är ett måste i täkterna. Myndighetskraven är höga, men de tekniska lösningar som finns att tillgå håller inte alltid måttet, misstänker SBMI.
– Vi måste bli bättre på att ställa krav på våra leverantörer.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg | 26 april 2016 | Ulrika Andersson |

Kampen mot damm hårdnar

De tillåtna gränsvärdena för damm kan komma att halveras och i det läget är det bara handling som gäller för Sveriges täktägare uppmanar SBMI.
–Nollalternativet – att göra ingenting – är inget alternativ.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg | 26 april 2016 | Ulrika Andersson |

För fjärde året i rad ser det ut som om järnvägsinvesteringarna minskar, men nästa år finns förhoppningar om en ökning igen.

Tio säkra spårpunkter

Strukton Rail har tagit fram en ny säkerhetsplattform, tio punkter som nu lanseras för att öka säkerheten vid spårarbeten.
– Vi jobbar säkert eller inte alls.

Alla, Arbetsmiljö | 24 februari 2016 | Ulrika Andersson |

Hakrem och ögonskydd är obligatoriskt för alla som arbetar på NCC:s byggen från och med 2016. Foto: Erik Mårtensson/NCC

NCC skärper skyddskraven

Hakrem på hjälmen blir ett måste på NCC:s byggen efter årsskiftet, företaget inför också obligatoriska skyddsglasögon eller visir.

Alla, Arbetsmiljö | 2 december 2015 | Ulrika Andersson |

Skanska försöker i första hand bygga bort riskerna i sina täkter. Bilden är från Vällstatäkten utanför Stockholm.

Skanska skyr halvmesyrer

Dolsäkra rutor och aktiva backvarnare behövs för att minska riskerna på arbetsplatserna. Säkerhetsutrustning är dock sista utvägen för Skanska som hellre bygger bort riskerna.
–  Nuvarande tekniska lösningar är inte tillräckligt bra.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 11 november 2015 | Ulrika Andersson |

Enligt SBMI:s vd Björn Strokirk är det arbetsmiljöfrågorna som engagerar branschen mest just nu.

Säkra SBMI-dagar

Arbetsmiljöfrågorna stod i fokus på höstens SBMI-dagar.
– Det är orimligt att obemannade maskiner rullar, säger vd Björn Strokirk, som vill ha medlemmarnas hjälp att hitta bra säkerhetslösningar.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 11 november 2015 | Ulrika Andersson |

Ett oväntat par. Anders Forsberg, Pon Equipment, och Michael Nordell, Swecon, har ett gemensamt mål – säkrare maskiner.

Säkerhet över märkesgränserna

Caterpillar plus Volvo lika med sant? Nja, men de båda maskinjättarnas svenska återförsäljare har hittat varandra på ett område – säkerhet.
– Vi måste jobba gemensamt med säkra maskiner, säger Anders Forsberg, produktchef på Pon Equipment.

Säkerheten går först anser Lena Erixon.

Nollan hägrar för Trafikverket

Mycket har blivit bättre, men det återstår en hel del att göra i kampen för säkrare arbetsplatser.
– Ingen ska förolyckas på sin arbetsplats, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Alla, Arbetsmiljö, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 13 oktober 2015 | Ulrika Andersson |

Mats Alexandersson, Skanska, Lena Erixon, Trafikverket, Mats Höij, STD, Ola Månsson, BI, och Eva Nordberg, Trafikverket under den tysta minut som ägnades åt att tänka på de som förolyckats i anläggningsbranschen och att fundera på vad som kan göras för att minska riskerna.

Branschen stod upp för säkerhet

Den 30 september stoppades arbetet på flera av Trafikverkets arbetsplatser, en dödligt allvarlig paus i säkerhetens tecken.
– Vi står still för att synliggöra att vi har ett gemensamt ansvar, sade Eva Nordberg, projektchef för Mälarbanans utbyggnad.

Alla, Arbetsmiljö, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 12 oktober 2015 | Ulrika Andersson |

SBMI ställer säkerhetskrav

Bättre låsning, yttre backkamera, plattformar och lyftpunkter är några av kraven som återfinns i den specifikation som SBMI:s krossgrupp tagit fram för krossar och gula maskiner.

Alla, Arbetsmiljö, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 14 september 2015 | Ulrika Andersson |

Gasen i botten? Att dra ner på varvtalet ingår i Swecons eco operatorutbilding, som nu anpassats för olika branscher.

Stryp gasen på rätt sätt

Lätta på gasen! Att köra ecosmart behöver dock inte ske på samma sätt i en täkt som på en återvinningscentral eller ett bygge. Swecon har därför anpassat sin Eco operatorutbildning efter olika branscher.

Alla, Arbetsmiljö, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö, NEWSROOM | 4 juni 2015 | Ulrika Andersson |

Spårbarhetsregister ett krav

Nu är det dags, den 5 april trädde de sedan länge omtalade reglerna för spårbarhet i kraft. Varje bergsprängare måste därför upprätta ett eget register där alla explosiva varor registreras.

Alla, Arbetsmiljö, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 21 april 2015 | Ulrika Andersson |

Cykla rätt lättare

Cyklister lever farligt, inte minst vid vägarbeten. Det konstaterar VTI som efterlyser skärpta krav och bättre kunskap för att minska cykelolyckorna.

Alla, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 9 januari 2015 | Ulrika Andersson |

Högre vite för arbetsmiljöbrott

Det ska kosta att göra fel anser Trafikverket, som vill höja vitesbeloppen för den som bryter mot skyddskraven. En enda överträdelse innebär därmed 20 000 – 100 000 kronor i vite.

Alla, Arbetsmiljö, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 8 januari 2015 | Ulrika Andersson |