Innehåll taggat med ‘Citybanan’

Änkedrottning Josefinas kungliga fattighus svävar, inte på moln men på stora påltorn.

Snårig schakt på Söder

Grävmaskinerna rör sig försiktigt mellan täta, sneda pålrader, nästa utmaning blir att gräva sig ned under och förbi ett palatsliknande och delvis upplyft hus. Trots att Citybanan till största delen sprängs fram krävs många komplicerade schakter.

Alla, Projektet, Reportage | 26 augusti 2014 | Ulrika Andersson |

Två nya stationer byggs i samband med den nya spårtunneln, här ses det som ska bli station Stockholm Odenplan. Foto: Mikael Ullén/Trafikverket

Citybanan nära målsnöret

99,9 procent av berget är utsprängt i Citybanan och nu börjar projektet räkna ner inför trafikstarten om drygt två år.
– De tunga anläggningsjobben går mot ett färdigställande, säger projektchefen Kjell-Åke Averstad.

Alla, Projektet, Reportage | 25 augusti 2014 | Ulrika Andersson |

På andra sidan väggen, under vattnet, ska ett foghus göra det möjligt för tunneln att röra sig. Foto: Citybanan.

Botten nådd för Citybanan

Det första av Citybanans tre sänktunnelement sänktes i Riddarfjärden på Valborgsmässoafton, ett komplicerat företag där ett 100 meter långt och 20 000 ton tungt betongelement måste passas in på några millimeter när.

Projektet, Reportage | 21 maj 2013 | Ulrika Andersson |

85 procent av spräningarna i Citybanan är avklarade, men ännu kan man se såna här vidunder i Stockholms undre värld.

Skräddarsydd sprängning

Ingen salva är den andra lik när Citybanans tunnlar och en helt ny pendeltågsstation sprängs fram under Odenplan.
– Varje salva anpassas efter föregående salvas värden, säger Hanna Nahlin.

Alla, Projektet, Reportage | 4 december 2012 | Ulrika Andersson |

Gropen är enorm, och nedlyfta maskiner kör hårt därnere. Foto: Mikael Ullén.

Stökigt men stabilt

Tunnelbanestationen vid Odenplan hängde oväntat löst när schaktet för den nya pendeltågsstationen grävdes. Omfattande förstärkningar krävdes men byggarna var snabbt på plan igen och projektet har inte försenats.

Alla, Projektet, Reportage | 4 december 2012 | Ulrika Andersson |

Martin Klimt, platschef för betongarbetena på NCC:s entreprenad, visade pressen runt några dagar innan blå tunnelbana åter öppnas för trafik.

Citybanan tuffar på – sista sommarstoppet över

Sommarstoppet är (snart) över och tunnelbanans blå linje från Stockholm Central öppnas åter. Under spåret fortsätter dock arbetet med Citybanan, 85 procent av sprängningarna är avklarade men omfattande betongarbeten pågår.

Alla, Projektet | 19 oktober 2012 | Ulrika Andersson |

De jättelika plåtlådorna gjöts flytande i vattnet. Foto: Hans Ekestang

Mäktigt bygge i Mälaren

Tre mastodonter lurar under ytan i Riddarfjärden. Nästa sommar ska de tre jättarna sänkas ner till en bro 20 meter under ytan, ansluta till avancerade betongkonstruktioner och fogas samman till en 300 meter lång tunnel.

Alla, Projektet, Reportage | 24 april 2012 | Ulrika Andersson |

Arbetsplatsen går halvvägs ut i Mälaren och schaktet tar stor plats, mannar och maskiner samsas om utrymmet på randen till djupet. Foto: Trafikverket.

Sirliga salvor ska skona landets känsligaste holme

Kungliga knotor kräver försiktig sprängning samtidigt som man måste förstärka allt vad tygen håller för att hålla Mälaren stången. De tekniska utmaningarna flödar när Citybanans sänktunnel ska anslutas till Riddarholmen.

Alla, Grus och berg, Projektet, Reportage | 24 april 2012 | Ulrika Andersson |

Skräcksommar i Stockholm

När blå linje stängs av den 20 juni smäller startskottet för bergarbetarna. De ska hinna bryta sig upp från Citybanan till tunnelbanan, riva och bygga nya perronger samt gjuta komplicerade betongkonstruktioner innan tågen börjar rulla igen.

Alla, Grus och berg, Projektet, Reportage | 21 juni 2011 | Ulrika Andersson |

Citybanan går under tunnelbanan, på några ställen blir avståndet mellan pendeltunnelns tak och tunnelbanans golv bara någon meter. Illustration: Trafikverket.

Fort men försiktigt
– en svår ekvation

En halv miljon kubikmeter berg att spränga. Ett pressat tidsschema. Tusentals människor och den pulserande tunnelbanan ett stenkast bort. Mitt i innerstan. Sprängarna på Citybanan har det de gör.

Alla, Grus och berg, Projektet, Reportage | 21 juni 2011 | Ulrika Andersson |

Svår sprängning på Söder

De tekniska utmaningarna avlöser varandra när Södermalmstunneln växer fram under Stockholm stad. Södermalms undre värld är full av tunnlar och bergrum man måste ta hänsyn till och tunnelbyggarna får skjuta sig in i källare och smyga under kyrkor.

Alla, Det nya byggandet, Grus och berg, Projektet, Reportage | 11 maj 2011 | Ulrika Andersson |