Innehåll taggat med ‘Enskilda avlopp’

Det krävs specifik kompetens för att bygga ett bra avlopp.

Certifieringskrav för avlopp

Inte ens de nya avloppen håller måttet uppger Havs- och vattenmyndigheten som föreslår att de som anlägger små avlopp måste vara certifierade och att nyinstallerade anläggningar ska kontrolleras bättre.

I korthet, Miljö | 13 september 2016 | Ulrika Andersson |

Det viktigaste är att hålla undan för grundvattnet – oavsett vilken reningslösning man väljer.

Rätt lösning på rätt ställe

Markbaserad rening har ifrågasatts allt mer sedan kraven på rening skärpts. Enligt JTI  har tekniken både för- och nackdelar, de anser dock att tekniken ofta kan vara ett bra alternativ – det handlar om var anläggningen är placerad i landskapet.

Alla, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö, NEWSROOM, Reportage | 28 september 2015 | Ulrika Andersson |

Nya typer av toaletter ska förhoppningsvis underlätta reningen.

Framtidens avloppslösningar

Produktutvecklingen går framåt, kanske löses reningsproblemen i framtiden genom att avfallet helt enkelt forslas bort. Tekniken finslipas även på de traditionella produkterna.

Alla, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö, NEWSROOM, Reportage | 28 september 2015 | Ulrika Andersson |

Vilken kunskap krävs för att entreprenörerna ska göra ett bra jobb?

Fram för pålästa proffs

Bristen på kunskap får både kommuner, fastighetsägare och entreprenörer att göra fel. Den som vill arbeta med enskilda avlopp bör därför vara påläst, tipsar forskare på JTI. Frågan är om man kanske till och med bör införa certifiering.

Alla, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö, NEWSROOM, Reportage | 28 september 2015 | Ulrika Andersson |

Hittills i år har Johan Jerleryd gjort 15 avlopp och han tror att han kommer att landa på minst 40 stycken innan året är slut.

Skräddarsydda avlopp

Markens beskaffenhet och närheten till dricksvatten är viktiga faktorer när man bygger avlopp. Det gäller dock att ta estetiska hänsyn också.
– Det finns inga standardlösningar, säger Johan Jerleryd, som brinner för enskilda avlopp.

Alla, Miljö, Projektet, Reportage | 2 september 2015 | Ulrika Andersson |

Nu är det avlopp för hela slanten för Johan Jerleryd,

Avlopp för hela slanten

Maskinföraren som började bygga stenmurar fastnade för avlopp och fasar nu ut övriga uppdrag.
– Ska man bygga ett starkt företag måste man nischa sig och bli riktigt duktig på en sak – då kan man ta betalt för det.

Alla, Entreprenören, Miljö, Reportage | 2 september 2015 | Ulrika Andersson |

– Vi som har valt den här nischen har ett ansvar att försöka hänga med i vad som händer, säger Johan Jerleryd.

Kraven ökar hela tiden

Behövs det en certifiering av entreprenörer som jobbar med enskilda avlopp? Johan Jerleryd lutar åt det, han tror att kunskap skulle höja kvaliteten och ge entreprenörerna mer råg i ryggen gentemot både kunder och leverantörer.

Alla, Entreprenören, Miljö, Reportage | 2 september 2015 | Ulrika Andersson |

Hampe Mobärg vill se att mjölkböndernas problem löses - men inte på bekostnad av konkurrensen. Foto: ME.

Dålig fart i kommunerna

Ockelbo är bäst och Jokkmokk är sämst när Aktionsgruppen Små Avlopp återigen tittat på hur de svenska kommunerna sköter sig när det gäller att åtgärda bristande enskilda avlopp.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö, NEWSROOM | 10 juni 2015 | Ulrika Andersson |

Peter Gunnarsson, Leif Sturesson och Sigge utgör Leffe Grävs arbetslag på Bjärehalvön.

Lagom är bäst för Leffe

Efter 25 år startade han eget och tre maskiner och en anställd räcker gott för Leffe Gräv – blir det större uppdrag samarbetar han hellre med andra små kollegor.
– Jag vill ju hinna gräva själv också.

Alla, Entreprenören, Reportage | 9 juni 2015 | Ulrika Andersson |

Bara 56 procent av de svenska EU-baden anses ha "utmärkt" kvalitet.

Skitdåliga svenska bad

2,6 procent av de svenska EU-badplatserna uppvisar spår av avföring, totalt stämplas 16 svenska EU-badplatser som ”dåliga” i en  EU-rapport, att jämföra med sju 2013. Bara 56 procent av de svenska EU-baden anses ha “utmärkt” kvalitet.

Alla, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö, NEWSROOM | 26 maj 2015 | Ulrika Andersson |

– Ska vi ha en hållbar takt ska en anläggning bytas ut efter kanske 20 år, med dagens takt är det 70 år, säger Åsa Gunnarsson, utredare på HaV.

Enskilda avlopp sackar

Ungefär 350 000 enskilda avlopp – både gamla och nya – måste bytas ut. Dagens utbytestakt på 1-2 procent per år måste därför höjas rejält konstaterar Havs och Vattenmyndigheten, HaV.

Alla, Miljö | 19 maj 2015 | Ulrika Andersson |

Törstig? Vissa enskilda vattentäkter riskerar att förorenas av läckande avlopp.

Smutsen sprider sig

Läckande avlopp bidrar till både övergödning och förorenade vatten.
– Bara 20 procent av de brunnar som provtogs hade tjänligt vatten, resten hade tjänligt med anmärkning eller otjänligt, konstaterar Havs och Vattenmyndigheten.

Alla, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö, NEWSROOM | 19 maj 2015 | Ulrika Andersson |

Att gräva för enskilda avlopp kräver kunskap.

Tänk först, gräv sen

Att gräva avlopp är inte så enkelt som man kan tro, och det är inte alla entreprenörer som gör ett bra jobb. Bättre utbildning och ordentliga rutiner efterlyses därför.

Alla, Miljö | 19 maj 2015 | Ulrika Andersson |

Enskilda avlopp kan ha en stor inverkan på vattenkvaliteten.

Fyra miljoner till avloppsforskning

Havs- och vattenmyndigheten vill minska utsläppen från enskilda avlopp och delar ut nästan fyra miljoner kronor till totalt tolv projekt som ska bidra till mer kunskap om processen.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö, NEWSROOM | 28 april 2015 | Ulrika Andersson |

Bara 56 procent av de svenska EU-baden anses ha "utmärkt" kvalitet.

Morot och piska ger resultat

Genom att vara snälla men bestämda har Arboga och Kungsör redan nu inventerat nästan alla enskilda avlopp. 2019 ska alla anläggningar som inte håller måttet vara åtgärdade – en bedrift jämfört med många andra kommuner.

Alla, Miljö | 21 april 2015 | Ulrika Andersson |

Den som redan vet vilka krav kommunen ställer minskar risken för fel – och slipper göra om jobbet.

Entreprenörerna viktiga

En god dialog med både fastighetsägare och entreprenörer är en av hemligheterna bakom Arboga/Kungsörs goda resultat när det gäller enskilda avlopp.

Alla, Miljö | 21 april 2015 | Ulrika Andersson |

Enskilda avlopp kan ha en stor inverkan på vattenkvaliteten.

Många eftersläntrare

Med en utbytestakt på 14 procent är Arboga/Kungsör bäst i landet på att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp. I mer än 15 procent av kommunerna är utbytestakten bara en procent.

Alla, Miljö | 21 april 2015 | Ulrika Andersson |

Enskilda avlopp är en viktig födkrok för K Entreprenad Mark i Motala.

Toalettbesvär i stor skala

Avlopp är inte längre en skitsak. Förr kunde bristfälligt renat avloppsvatten släppas direkt ut i täckdikena. I dag måste marken provtas och i känsliga områden kan det behövas kemikalier, fosforfällor eller helt slutna tankar.

Alla, Miljö | 23 februari 2015 | Ulrika Andersson |

Avloppstank. Slamavskiljare kombineras ofta med infiltreringsbädd/markbädd.

Små avlopp är framtiden

K Entreprenad Mark tror mycket på enskilda avlopp. Behoven är stora och uppdragen kan dessutom utföras under lågsäsong. Företaget har därför satsat mycket på att nå kunderna – bland annat genom att anordna en egen mässa.

Alla, Entreprenören, Miljö | 23 februari 2015 | Ulrika Andersson |

ME morrar åt maklig minister

Läget är kritiskt när det gäller läckande enskilda avlopp, hävdar Aktionsgruppen Små Avlopp som kritiserar miljöministern både för sin långsamma hantering av frågan och för att en stor del av branschen inte får vara med och tycka till.

Alla, I korthet, Miljö | 11 mars 2014 | Ulrika Andersson |