Innehåll taggat med ‘Förbifart Stockholm’

Lasse Wilson måste ta hänsyn även till duvhökens väl och ve.

Snart klart för förbifart

Arbetet med Förbifart Stockholm har kommit igång i södra Stockholm, arbetstunnlarna sprängs fram och förberedelserna för den flytande hamnen är i full gång – en logistiklösning som ska hantera miljontals ton berg.

Alla, Projektet, Reportage | 25 april 2016 | Ulrika Andersson |

– Det kommer att byggas oerhört mycket här under de kommande åren, säger John Ekberg.

Full fart för Förbifarten

Akallalänken måste flyttas och den osedvanligt sanka marken förstärks därför med både betongpålar, KC-pelare och cellplast. I Häggvik schaktas, spontas och sprängs det när broarna måste breddas. Förberedelserna inför Förbifart Stockholm har dragit igång.

Alla, Projektet, Reportage | 9 september 2015 | Ulrika Andersson |

Allt som kunde stoppas stoppades, men nu är arbetet med Förbifart Stockholm igång igen.

Rapport från en frysbox

Stoppet för Förbifart Stockholm hävdes i förtid och alla avbrutna arbeten ska nu återupptas.
– Vi gör också vad vi kan för att begränsa tidsförlusten och Trafikverkets kostnader för frysningen, som tidigare uppskattats till 170 – 260 miljoner kronor, säger projektchef Johan Brantmark.

Alla, I korthet | 2 februari 2015 | Ulrika Andersson |

Förbifarten på G efter nyår?

Förbifart Stockholm kan vara på väg upp på banan igen, med byggstart redan den första januari. Bromma flygplats sitter också säkrare efter riksdagens beslut den 18 december.

Alla, I korthet | 18 december 2014 | Ulrika Andersson |

“Byggstoppet kostar miljoner”

Beslutet att skjuta upp Förbifart Stockholm till våren kostar skattebetalarna fyra miljoner kronor om dagen, hävdar Folkpartiet.

Alla, Landet runt | 30 oktober 2014 | Ulrika Andersson |

Förbifarten fryses

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att Förbifart Stockholm ska byggas. Bygget skjuts dock upp till nästa vår.

Alla, I korthet | 30 september 2014 | Ulrika Andersson |

Förbifarten får byggas

Regeringen avslår de överklaganden som inkommit för arbetsplanen. Beslutet innebär att Förbifart Stockholm kan börja byggas redan i sommar.

Alla, I korthet, Landet runt | 15 maj 2014 | Ulrika Andersson |

Förberedelserna inför Förbifart Stockholm är i full gång, här dras ledning längs Ekerövägen på Lovö. Foto: Bo Hedberg, Svevia.

Farten ökar för Förbifarten

Trafikverket har fått ett formellt tillstånd att börja bygga Förbifart Stockholm, föreberedelsearbetet pågår, 2014 börjar upphandlingarna och våren 2015 ska de större entreprenaderna dras igång.

Alla, I korthet | 12 november 2013 | Ulrika Andersson |

Johan Brantmark räknar med att ett stopp enligt den ursprungliga planen skulle ha inneburit en merkostnad på 170-260 miljoner kronor. Foto: Trafikverket.

F-skattekrav på Förbifarten

Alla entreprenörer som ska arbeta med Förbifart Stockholm måste ha svensk F-skattesedel. Trafikverket ser beslutet som ett sätt att göra konkurrensen rättvisare och minska risken för att svart arbetskraft anlitas.

Alla, I korthet | 28 oktober 2013 | Ulrika Andersson |

Grönt ljus från Stockholm

Stockholm Stad har godtagit detaljplanerna för Förbifart Stockholm och projektet har därmed tagit ett formellt viktigt steg inför genomförandet av jätteprojektet.

Alla, I korthet, Landet runt | 11 juni 2013 | Ulrika Andersson |

Johan Brantmark räknar med att ett stopp enligt den ursprungliga planen skulle ha inneburit en merkostnad på 170-260 miljoner kronor. Foto: Trafikverket.

Trafikverket motsätter sig avfallsstämpeln

Trafikverket anser att tunnelberget är en värdefull resurs och uppger att en eventuell avfallsklassning medför onödiga kostnader som drabbar skattebetalarna.
– Vi har svårt att se materialet som ett avfall, säger Johan Brantmark.

Alla, I korthet, Miljö | 4 juni 2013 | Ulrika Andersson |

Naturvårdsverket vill klassa tunnelberget från Förbifart Stockholm som avfall. Trafikverket håller inte med. Frågan avgörs 2014 av mark- och miljödomstolen. Bilden tagen i Citybanan. Foto: Ulrika Andersson.

19 miljoner ton avfall?

Naturvårdsverket anser att de totalt 19 miljoner ton tunnelberg som sprängs ut i jätteprojektet Förbifart Stockholm bör klassas som avfall.

Alla, I korthet, Miljö | 4 juni 2013 | Ulrika Andersson |

Förbifart Stockholm är ett stort och komplext projekt som nu närmar sig förverkligandet. Illustration: Trafikverket.

Startskottet närmar sig

Om drygt ett år sätts skopan i backen för Förbifart Stockholm. Upphandlingarna väntas komma igång nästa höst, och berget som ska tas ut ur tunnlarna är redan ute till försäljning.

Alla, I korthet | 23 november 2012 | Ulrika Andersson |