Innehåll taggat med ‘Frågan’

Rött kort för kommunerna

Konkurrensen snedvrids om skattefinansierade aktörer får vara med i leken. Det anser de flesta som besvarat veckans webbfråga och slutsatsen är kort men brutal: kommunerna ska hålla sig borta från den privata entreprenadmarknaden.

Alla, I korthet, Övrigt | 22 april 2014 | Ulrika Andersson |

2014 kommer att bli bättre än 2013 tror Leveranstidningen Entreprenads läsare.

Gott nytt entreprenadår

Framtidstron bland entreprenörerna tycks obruten, enligt den enkät som Leveranstidningen Entreprenad gjort förväntar sig de allra flesta att det kommande året ska innebära betydligt bättre affärer än det gamla.

Alla, Övrigt | 14 januari 2014 | Ulrika Andersson |

Skyldig? Vems fel är det att det byggs så lite? Boverket pekar ut för låga hyror, andra lägger skulden delvis på ineffektiv bransch.

Skärpning gubbar!

Det är dålig fart på byggandet och branschens egen ineffektivitet gör inte saken bättre. Det anser drygt hälften av de som besvarade årets näst sista webbfråga. Nästan lika många pekar ut bristen på marknadsmässiga hyror som boven i dramat.

Alla, I korthet, Övrigt | 17 december 2013 | Ulrika Andersson |

Bilisterna är tillräckligt belastade tycker de flesta som besvarade webbfrågan.

Bilister redan överbeskattade

Att bygga ut tunnelbanan kostar många miljarder, enligt den överenskommelse som Alliansen gjort ska projektet delvis finansieras via högre trängselskatter. Leveranstidningen Entreprenads läsare anser dock att bilisterna lidit nog.

Alla, I korthet | 3 december 2013 | Ulrika Andersson |

Vem ska vi ta? Entreprenörerna ser helst att kampen om uppdragen sker på lika villkor.

Branschen skyr skambud

Oseriösa företag som lägger orimligt låga anbud kan komma att sorteras bort vid offentliga upphandlingar – en utveckling som av allt att döma välkomnas av Leveranstidningen Entreprenads läsare.

Alla, Övrigt | 19 november 2013 | Ulrika Andersson |

Företagarna härdar ut

Två av tre godtar stoiskt företagarnas regelbördor, med det allmännas bästa i åtanke, medan en av tre ser skattebelastningen som ett uppenbart hinder för utvecklingen. Undantag finns också – någon enstaka är helt obrydd över pålagorna.

Taggar:

Övrigt | 8 oktober 2013 | Ulrika Andersson |

Hallandås

Omtvistat mångmiljardprojekt

Var det värt pengarna i Hallandsåsen? Åsikterna går isär, många anser att projektet, som blev tio gånger så dyrt till slut, innebär bortkastade miljarder, nästan lika många anser att det trots allt är viktigast att tågtrafiken fungerar.

Övrigt | 24 september 2013 | Ulrika Andersson |

Semester i solen? Knappast självklart för en svensk entreprenör.

Inte självklart med semester

Var hittar man svenska entreprenörer i juli? Många jobbar intensivare än någonsin under den tjälfria perioden medan andra ser till att ladda batterierna med en välförtjänt semester.

Alla, Övrigt | 13 augusti 2013 | Ulrika Andersson |