Innehåll taggat med ‘Gruvor’

Materialförsörjningsplaner ska se till att bergmaterial levereras i rätt takt, till rätt pris och av rätt kvalitet.

Bergmaterial på export?

Täkter bör placeras strategiskt, gärna nära hamnar, anser SGU:s generaldirektör Lena Söderberg.
– Vi tror att man bör prata om export av bergmaterial, den är låg i dag och vi ser att stora delar av Europa saknar ballastråvara.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 15 september 2015 | Ulrika Andersson |

Sprängregler ses över

Arbetsmiljöverket vill omarbeta sprängföreskrifterna. Tanken är att paragraferna ska bli tydligare och modernare, kanske ska några av dem också förenas med sanktionsavgift.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 22 april 2015 | Ulrika Andersson |

LKAB hoppas få fortsätta leverera pellets till välståndsbyggandet världen över. Foto: Fredric Alm

LKAB siar om bättre tider

Det fallande järnmalmspriset har krävt sina offer , men världens behov av metaller kommer inte att mattas i längden. Det hävdar LKAB:s Per-Erik Lindvall.
– Långsiktigt för järnmalmsbranschen så finns efterfrågan där, vi upplever en tillfällig dipp.

Alla, Grus och berg, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 22 april 2015 | Ulrika Andersson |

Spårbarhetsregister ett krav

Nu är det dags, den 5 april trädde de sedan länge omtalade reglerna för spårbarhet i kraft. Varje bergsprängare måste därför upprätta ett eget register där alla explosiva varor registreras.

Alla, Arbetsmiljö, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 21 april 2015 | Ulrika Andersson |

Konkurs för Northland

Hoppet är ute för Northland, i fredags drog investerarna sig ur och nu ansöker man om konkurs för både moderbolaget och de svenska, norska och finska dotterbolagen.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 8 december 2014 | Ulrika Andersson |

Bakslag för Northland

Northland Resources meddelade på fredagseftermiddagen att den grupp investerare som skulle givit företaget en extremt nödvändig likviditet drar sig ur.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 5 december 2014 | Ulrika Andersson |

LKAB vill öka

LKAB vill öka pelletsproduktionen från dagens 14,8 miljoner ton till 16.2 miljoner ton.

Alla, Landet runt | 12 november 2014 | Ulrika Andersson |

Northland föreslår en ackordsupgörelse. Foto. Northland.

Ackordsförslag från Northland

Northland presenterar ett ackordsförslag där även de största borgenärerna kan få fullt betalt – om de väntar till 2022.

Alla, I korthet, Landet runt | 11 november 2014 | Ulrika Andersson |

Tidsfrist för Northland

Luleå tingsrätt har beviljat fortsatt rekonstruktion för Northlands svenska dotterbolag.

Alla, I korthet | 4 november 2014 | Ulrika Andersson |

Northland ber om tid

Northland Resources begärde i dag att företagsrekonstruktionerna förlängs.

Alla, Landet runt | 14 oktober 2014 | Ulrika Andersson |

240 får gå i Pajala

I förra veckan meddelade Northland Resources att de sätter stopp för verksamheten i Kaunisvaara. De fackliga förhandlingarna är nu avslutade och 240 av de totalt 269 medarbetare sägs upp.

Alla, Landet runt | 13 oktober 2014 | Ulrika Andersson |

LKAB lastar mer på tågen

LKAB vill öka lastvikten i sina malmtåg och testar därför att öka axeltrycket på sina tågvagnar från 30 ton till 32,5 ton. Det ska därmed bli möjligt att öka lastvikten med tio procent.

Alla, Landet runt | 11 oktober 2014 | Ulrika Andersson |

Sjunkande järnmalmspriser får stora konsekvenser för Northland Resources.Foto: Northland Resources.

Järnmalmspriset fick Northland på fall

Northland Resources beslut att stoppa all produktion och säga upp flera hundra anställda är enligt vd Johan Balck inget ”vargen-kommer- besked”.
– Vargen är här.

Alla, I korthet | 7 oktober 2014 | Ulrika Andersson |

Peabs transportavtal med Northland är mångårigt. Foto: Northland Resources.

Krisen påverkar Peab

Peab har mycket att förlora när Northland Resources stoppar verksamheten på obestämd tid.

Alla, I korthet | 7 oktober 2014 | Ulrika Andersson |

Northland vill undvika konkurs och stoppar verksamheten.Foto: Northland Resources.

Northland kastar in handduken

En ”extremt ansträngd likviditet” får Northland Resources att stoppa all verksamhet och säga upp de flesta av sina medarbetare.

Alla, I korthet | 7 oktober 2014 | Ulrika Andersson |

Boliden vill bryta i Laver

Boliden ansöker om att starta en jättegruva i Laver, utanför Älvsbyn. Det rapporterar Västerbottensnytt.

Alla, Landet runt | 2 oktober 2014 | Ulrika Andersson |

Northland vill hem

Northland Resources är ett steg närmare att flytta bolaget från Luxemburg till Sverige sedan aktieägarna godtagit en ändring av bolagsformen.

Alla, I korthet | 29 augusti 2014 | Ulrika Andersson |

Northland koncentrerar ledningen

Northland Resources skär ner sin ledningsgrupp till fyra personer. Omorganiseringen uppges vara ett led i arbetet med att få bolaget på fötter igen.

Alla, I korthet | 21 augusti 2014 | Ulrika Andersson |

Brytningen i Gruvberget är redan igång. Foto: Fredric Alm

LKAB får bryta

I mitten av juli stod det klart att LKAB kan börja brytningen i Mertainen, detta sedan Havs- och vattenmyndigheten dragit tillbaka sitt överklagande till Högsta domstolen.

Alla, Landet runt | 6 augusti 2014 | Ulrika Andersson |

Northland kämpar vidare

Northland Resources ansökan om företagsrekonstruktion beviljades, nu har också den rekonstruktionsplan som tagits fram accepterats av borgenärerna. Verksamheten ska fortsätta under rekonstruktionen, men den andra produktionslinjen läggs på is.

Alla, I korthet | 6 augusti 2014 | Ulrika Andersson |