Innehåll taggat med ‘havssand’

Rätt och lagom – sug med måtta manar SGU

Anders Elhammer är förste statsgeolog på Sveriges Geologiska Undersökning, (SGU) och uppger att havssand och dito grus är en värdefull resurs som kan utvinnas på ett sätt som inte medför bestående skador på naturmiljön. – Vi på SGU anser att det finns lämpliga områden och att det går att utvinna havssand på ett hållbart sätt […]

Alla, Forskn & utv, Miljö | 29 oktober 2009 | Ulrika Andersson |

… den andra säger nej

Naturvårdsverket håller inte med SGU och SBMI, de hävdar att utvinning av havssand förstör naturen på ett långvarigt sätt och motsätter sig tanken på att åter suga upp sand från svenska havsbottnar.

Alla, Forskn & utv, Miljö | 29 oktober 2009 | Ulrika Andersson |

En myndighet säger ja…..

Ökade miljökrav skrämde bort branschen från havets bottnar. Men det är fortfarande tillåtet att utvinna havssand, och den ansvariga myndigheten uppmuntrar företag att satsa . – Vi vet var det finns bra sand, det är bara att ansöka, säger Hans-Göran Jansson, på SGU.

Alla, Forskn & utv, Miljö | 29 oktober 2009 | Ulrika Andersson |

SBMI hoppas på havssand

När tillgången på naturgrus stryps måste man hitta andra material. I grannländerna utvinner man rund och fin havssand, och SBMI hoppas att även svenska företag ska kunna utnyttja denna resurs.

Alla, Forskn & utv, Miljö | 28 oktober 2009 | Ulrika Andersson |