Innehåll taggat med ‘Marieholmsförbindelsen’

Rören vibrerades ned av en stor kran. Foto: Kasper Dudzik

Marieholmstunneln – en utmaning på många sätt

Stor yrkesskicklighet krävdes när en 18 meter djup torrdocka grävdes ut i Göteborg. Den erkänt instabila göteborgsleran blev en geoteknisk utmaning, schaktet måste dessutom hållas vattenfyllt för att undvika bottenupptryckning och maskinstyrning var ett måste.

Alla, Projektet, Reportage | 5 september 2016 | Ulrika Andersson |

Gripskopeverket lastar självkörande splitpråmar. Foto: Kasper Dudzik

Så byggs tunneln i Göta älv

Tre 25 000 ton tunga tunnelement platsgjuts vid älvstranden och dras sedan ut och sänks ned i en muddrad ränna i Göta älv, de läggs på en bädd av sand och låses fast med bergkross.

Alla, Projektet, Reportage | 5 september 2016 | Ulrika Andersson |

Projektet har gett upphov till massvis av seg göteborgslera som tagits om hand på olika sätt – här tippas det vid Torsviken där ett vadarhav för fåglar ska anläggas. Foto: Kasper Dudzik

Intensivt byggår i väst

Mer än 500 personer arbetar med Marieholmsförbindelsen, en ny trafiklösning där en vägtunnel, en järnvägsbro och flera nya trafikplatser ska avlasta den allt mer ansträngda Tingstadstunneln.

Alla, Projektet, Reportage | 5 september 2016 | Ulrika Andersson |