Innehåll taggat med ‘Miljö’

Det krävs specifik kompetens för att bygga ett bra avlopp.

Certifieringskrav för avlopp

Inte ens de nya avloppen håller måttet uppger Havs- och vattenmyndigheten som föreslår att de som anlägger små avlopp måste vara certifierade och att nyinstallerade anläggningar ska kontrolleras bättre.

I korthet, Miljö | 13 september 2016 | Ulrika Andersson |

Hyllad handbok

Projektet “Ökad biologisk mångfald i täkter både under drift och efter avslutad verksamhet” tog hem kampen om titeln Årets Innovation 2015.

Alla, Grus och berg, Miljö | 31 maj 2016 | Ulrika Andersson |

–  Vår ambition är att ta det stegvis, säger Johan Bill. Foto: Pia Hintze

Krav på klimatkalkyler

Klimatkalkyler blir allt viktigare i Trafikverkets upphandlingar.I dag är det bara de större investeringsprojekten som omfattas, på längre sikt kommer allt fler uppdrag att avkrävas miljöberäkningar.

Alla, I korthet, Miljö | 24 maj 2016 | Ulrika Andersson |

En grävmaskin gör inget annat än knackar betong.

Sanering i Norra Djurgårdsstaden

Kraven på spårbarhet är höga när förorenad mark vid Husarviken ska saneras. Alla massor provtas, marken grävs upp batchvis och sorteras.
– Vi har hårda miljökrav på oss och måste veta vilka massor som tas upp och exakt var de tar vägen, säger Anna Bäckström.

Alla, Miljö, Projektet, Reportage | 9 mars 2016 | Ulrika Andersson |

Alla massor måste dokumenteras, allt ska kunna spåras.

Mycket metaller i marken

Gasproduktionen i Hjorthagen innebar att man i nästan 80 år brände stenkol. När de gamla upplagsytorna nu ska bebyggas krävs därför en omfattande rening av marken.

Alla, Miljö | 9 mars 2016 | Ulrika Andersson |

– Är det mycket snö får man lätt till en fin cykelväg. Halkan är värst, den kan uppstå mycket lokalt och när det regnar och fryser på är det som sämst, säger Per Hilmersson.

Sopsaltning testas i Umeå

Sopsaltning kan bli ett sätt att hålla Umeås större cykelstråk halkfria. Metoden testas just nu och resultaten så här långt pekar på att tekniken är effektiv – möjligen beroende på att vintern hittills varit både mild och snöfattig.

Alla, Forskn & utv, Miljö, Reportage | 23 februari 2016 | Ulrika Andersson |

Småföretagare prioriterar inte miljön

Många småföretagare prioriterar inte miljöfrågorna när de gör sina inköp, åtminstone inte om man ska tro Vismas Affärsbarometer som genomfört en enkät bland 900 små och medelstora företag.

Alla, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö, NEWSROOM | 17 december 2015 | Ulrika Andersson |

_DSC0471

Flera filter för farliga flöden

De svenska dammarna rustas upp för att klara framtida extremflöden. I Ransarluspen förstärks dammen med flera lager, NCC bygger också ett nytt utskov och en ny kanal, ett uppdrag som kräver god planering eftersom leveranstiden till den avsides arbetsplatsen är minst sex dagar.

Alla, Miljö, Projektet, Reportage | 14 oktober 2015 | Ulrika Andersson |

Det viktigaste är att hålla undan för grundvattnet – oavsett vilken reningslösning man väljer.

Rätt lösning på rätt ställe

Markbaserad rening har ifrågasatts allt mer sedan kraven på rening skärpts. Enligt JTI  har tekniken både för- och nackdelar, de anser dock att tekniken ofta kan vara ett bra alternativ – det handlar om var anläggningen är placerad i landskapet.

Alla, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö, NEWSROOM, Reportage | 28 september 2015 | Ulrika Andersson |

Nya typer av toaletter ska förhoppningsvis underlätta reningen.

Framtidens avloppslösningar

Produktutvecklingen går framåt, kanske löses reningsproblemen i framtiden genom att avfallet helt enkelt forslas bort. Tekniken finslipas även på de traditionella produkterna.

Alla, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö, NEWSROOM, Reportage | 28 september 2015 | Ulrika Andersson |

Vilken kunskap krävs för att entreprenörerna ska göra ett bra jobb?

Fram för pålästa proffs

Bristen på kunskap får både kommuner, fastighetsägare och entreprenörer att göra fel. Den som vill arbeta med enskilda avlopp bör därför vara påläst, tipsar forskare på JTI. Frågan är om man kanske till och med bör införa certifiering.

Alla, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö, NEWSROOM, Reportage | 28 september 2015 | Ulrika Andersson |

Robert Ström arbetar på land, och har ständig kontakt med Fredrik Wallberg Ernstsson ute i maskinen.

Forsar får fisken att frodas

En 30-tons grävmaskin spelar en avgörande roll när flottledsrensade raksträckor får nytt liv i  Lögdeälven. Raka linjer är bannlysta när stora block och nya forsnackar och djuphålor ska ge öring, lax, uttrar och flodpärlmusslor en bättre chans.

Alla, Miljö, Projektet, Reportage | 14 september 2015 | Ulrika Andersson |