Innehåll taggat med ‘Projektet’

Mika Myntti ser stora fördelar med att sänka ned byggnaden 3,2 meter i taget och riva den en bit i taget.

Klockan ska ner på knäna

Gasklockan hängs upp i domkrafter och rivs nedifrån och upp. Först när den 86 meter höga klockan halverat sin höjd får grävmaskinerna ta över rivningen.
–  Det är en bra och säker metod, uppger Mika Myntti på Delete

Alla, Projektet, Reportage, Rivning | 6 februari 2017 | Ulrika Andersson |

Mika Myntti har fått vänta länge, men startskottet var inte många dagar bort när den här bilden togs.

Lång väntan i Göteborg

Vem göt betongen till återfyllningen för sisådär 80 år sedan? Ingen vet, men Delete vet att det fick konsekvenser.
– Vi trodde att det var solid betong men det var det inte.

Alla, Arbetsmiljö, Projektet, Reportage | 6 februari 2017 | Ulrika Andersson |

Ett tyskt ekipage lånades in till Upplands Väsby i december för att flytta träd.

Träden flyger i Väsby

En sällsam maskin rumsterade om i Upplands Väsby i mitten av december, en inlånad Optimal 3000, den enda i sitt slag i norra Europa, grävde upp och lyfte träd i ett enda svep.

Alla, Projektet, Reportage | 24 januari 2017 | Ulrika Andersson |

_DSC0097

Varsamt i Värtan

En grävmaskin med lång sticka har lagt ut allt från riktigt grova block till fin sand när den inre delen av Värtahamnen fylls ut.
– Det går inte att vräka ner materialet, han har fått placera det, skopa för skopa.

Projektet, Reportage | 12 december 2016 | Ulrika Andersson |

Stora delar av verksamheten har flyttats ut på den nybyggda piren. Foto: Stockholms Hamnar Per-Erik Adamsson

Värtahamnen har vuxit

Värtahamnen har skjutsats ut i vattnet och lämnat plats för nya stadsdelar, hamnen har byggts om under tre år för nästan tre miljarder kronor och Stockholm Stad ska samtidigt få 85 000 nya kvadratmeter mark att bygga på.

Alla, Projektet, Reportage | 12 december 2016 | Ulrika Andersson |

Svevias manskap under ledning av F21:s fälthållare och med norska plogningsekipage ska hålla  Kallax landningsbart vintern igenom.

Snusfri snöröjning

Ingen halka. Ingen snö. Inget skräp. Inget snus. Kraven är högt ställda på Kallax flygplats där förarna ska vara skickliga nog att kunna köra i formation i snöstorm och lydiga nog att inte ta egna initiativ.

Alla, Projektet, Reportage | 28 november 2016 | Ulrika Andersson |

Banljussopen ska långsamt gränsla banljusen och sopa av snön.

Sävlig sopning på Kallax

De norska plogningsekipagen jobbar hårt, en riktigt hög och riktigt långsam hjullastare borstar löjligt lättfällda lampor och hyveln har gjort en efterlängtad comeback på F21.

Alla, Projektet, Reportage | 28 november 2016 | Ulrika Andersson |

En Volvo EC290 på cirka 30 ton försedd med en 14 meter lång borrmast borrar ner foderrör som sedan gjuts.

Stadiga stöd över stupet

36 graders lutning väntade byggarna som ska förse Sveriges längsta länsväg med en ny vägbro. Efter två månaders schaktande är ravinen både flackare och grundare men så fort bron är klar ska ravinen grävas fram igen.

Alla, Projektet, Reportage | 25 november 2016 | Ulrika Andersson |

En John Deere gräsklippare med sju knivar mal ner löven.

Lövens sista resa

Magnus Friman slår till backen för maskarnas och gräsmattornas skull, med siktet bakåt arbetar han sig fram genom Lidingös mäktiga lövhögar.
– Den mal mycket bättre om man backar.

Projektet, Reportage | 15 november 2016 | Ulrika Andersson |

Så här kan stationen vid Haga se ut, enligt ett av förslagen. Illustration: Abako arkitektkontor

Massiv masshantering

Masshanteringen är central när bygget av Västlänken drar igång nästa år – närmare fem miljoner kubikmeter berg och lera ska sprängas ut och grävas upp när den nya järnvägen dras fram genom centrala Göteborg.

Alla, Projektet, Reportage | 4 oktober 2016 | Ulrika Andersson |

Bo Larsson ser många utmaningar men hävdar att Göteborg ska vara en attraktiv stad även under byggtiden. Foto: Kasper Dudzik

Krävande tunnlar i Göteborg

Nästa år dras Västlänken igång, ett projekt fullt av tekniska och logistiska utmaningar där Trafikverket ansträngt sig för att hitta rätt entreprenörer.
– Vi vill få in internationell expertis som är vana med stora schakter och att bygga i stadsmiljö.

Alla, Projektet, Reportage | 4 oktober 2016 | Ulrika Andersson |

Kaj Johansson Åkeri bryter ny väg.

Kajs klarar klurig kilometer

En liten väg kan bli ett nog så stort uppdrag, åtminstone om man klämmer in allt från sandpartier och nedpressning av berg i myr  till belysning, VA och kantsten på en enda kilometer.
– Det enda som fattas är bro och trafikljus.

Alla, Projektet, Reportage | 21 september 2016 | Ulrika Andersson |

Rören vibrerades ned av en stor kran. Foto: Kasper Dudzik

Marieholmstunneln – en utmaning på många sätt

Stor yrkesskicklighet krävdes när en 18 meter djup torrdocka grävdes ut i Göteborg. Den erkänt instabila göteborgsleran blev en geoteknisk utmaning, schaktet måste dessutom hållas vattenfyllt för att undvika bottenupptryckning och maskinstyrning var ett måste.

Alla, Projektet, Reportage | 5 september 2016 | Ulrika Andersson |

Gripskopeverket lastar självkörande splitpråmar. Foto: Kasper Dudzik

Så byggs tunneln i Göta älv

Tre 25 000 ton tunga tunnelement platsgjuts vid älvstranden och dras sedan ut och sänks ned i en muddrad ränna i Göta älv, de läggs på en bädd av sand och låses fast med bergkross.

Alla, Projektet, Reportage | 5 september 2016 | Ulrika Andersson |

Projektet har gett upphov till massvis av seg göteborgslera som tagits om hand på olika sätt – här tippas det vid Torsviken där ett vadarhav för fåglar ska anläggas. Foto: Kasper Dudzik

Intensivt byggår i väst

Mer än 500 personer arbetar med Marieholmsförbindelsen, en ny trafiklösning där en vägtunnel, en järnvägsbro och flera nya trafikplatser ska avlasta den allt mer ansträngda Tingstadstunneln.

Alla, Projektet, Reportage | 5 september 2016 | Ulrika Andersson |

Liebherrgrävaren har en rejäl sax.

Delete river Slussen

Rivningen av Slussen är igång, ett stort men konstruktionsmässigt tämligen okomplicerat arbete som dock försvåras av att rivarna inte får störa den myllrande trafiken på en av Stockholms mest trafiktäta platser.
– Logistiken är en utmaning.

Alla, Projektet, Reportage | 4 september 2016 | Ulrika Andersson |

Claes Nilsson har koll på kulan och kan träffa på ett mjölkpaket.

Claes har koll på kulan

Att riva med kula beskrivs ofta som okontrollerat. Claes Nilsson bestrider den gamla klyschan, ”det går att träffa på ett mjölkpaket” förklarar han.
– Men det är klart, då krävs det ju en maskinist och inte en förare bakom spakarna.

Alla, Projektet, Reportage, Rivning | 7 juni 2016 | Ulrika Andersson |

Pust. Trapporna upp var den största svårigheten tycker Ted Reuterskiöld.

Härligt men farligt i hamnen

Rivarna fick inte grepp om silon från marken. En grävmaskin lyftes därför 60 meter upp för att riva sig nedåt. Uppe på taket var utsikten svindlande och säkerheten avgörande – risken att råka larva sig över kanten måste minimeras.

Alla, Projektet, Reportage, Rivning | 7 juni 2016 | Ulrika Andersson |

kran lyfter fran sidan hojd

Tunggung i Järfälla

Det hängde på håret en stund, trots noggranna förberedelser blev 129-tonnarens luftfärd oväntat spännande, jättepjäsen skrapade faktiskt i ett av husen innan den till sist landade tryggt på precis rätt ställe.
– Det blev lite tajtare än vi hade trott!

Alla, Projektet, Reportage | 25 april 2016 | Ulrika Andersson |

Lasse Wilson måste ta hänsyn även till duvhökens väl och ve.

Snart klart för förbifart

Arbetet med Förbifart Stockholm har kommit igång i södra Stockholm, arbetstunnlarna sprängs fram och förberedelserna för den flytande hamnen är i full gång – en logistiklösning som ska hantera miljontals ton berg.

Alla, Projektet, Reportage | 25 april 2016 | Ulrika Andersson |