Innehåll taggat med ‘Reklamationsrådet’

Det gäller att vara noga med vem man lämnar in sin trasiga maskin till –åtminstone om garantin ska gälla.

Ingen garanti för garanti

En entreprenör köpte en maskin med två års garanti, efter ett år havererade en larvmotor och maskinen lämnades in på samma verkstad som lämnat ut maskinen. Då gällde inte garantin. Reklamationsrådet reder ut varför.

Alla, I korthet, Maskinförsörjning | 23 februari 2016 | Ulrika Andersson |

En maskinenhet som består av flera, var för sig CE–märkta, delar, måste CE-märkas på nytt.

CE-märkning är ett krav

En entreprenör och en leverantör skapade tillsammans en ny teknisk lösning. Resultatet blev en instabil och farlig maskin. Leverantören vägrade häva köpet men enligt Reklamationsrådet faller ansvaret för CE-märkning tungt på tillverkaren.

Alla, Arbetsmiljö, Säkerhet | 17 november 2014 | Ulrika Andersson |

Det är inte kört utan garanti

Vad innebär egentligen ”garanti”? Får man reklamera en produkt som det inte är garanti på? Vem ska bevisa vad när det är något fel på maskinen? Reklamationsrådets Lars-Erik Ljungberg reder ut begreppen.

Alla, Maskinförsörjning | 8 april 2014 | Ulrika Andersson |