Innehåll taggat med ‘SBMI’

Sanktionsavgifterna är här

En obesiktad maskin leder inte längre till åtalsanmälning. Arbetsmiljöverket kan i stället direkt kräva in en sanktionsavgift och beroende på hur många anställda företaget kostar en enda obesiktad maskin 40 000 – 400 0000 kronor i böter.

Alla, Arbetsmiljö, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 16 december 2014 | Ulrika Andersson |

”Ställ villkoren själv”

En uppdaterad handbok ska göra livet lättare för täktägare. SBMI vill dock framförallt att de vågar ta för sig.
– Försök ange villkorsförslag! Förslag som är anpassade för er verksamhet.

Alla, Grus och berg, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 16 december 2014 | Ulrika Andersson |

Enklare regler tack

SBMI ifrågasätter dagens regler – varför krävs det tillstånd för ett asfaltverk i en täkt, men inte utanför täkten? Varför klassas entreprenadberg som avfall och vem lägger ner miljoner på att öppna en täkt om det inte finns ett behov?

Alla, Arbetsmiljö, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 16 december 2014 | Ulrika Andersson |

Biologisk mångfald i täkten

Täkter kan bli en fristad för hotade arter, med rätt efterbehandling kan de bidra en hel del till den biologiska mångfalden. En ny handbok ska göra det lättare att utnyttja de möjligheter som finns i en viss täkt.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö, NEWSROOM | 15 december 2014 | Ulrika Andersson |

Viktigt värna växter och djur

Artskyddet blir allt viktigare i täktansökningarna, det gäller därför att ta höjd för dessa frågor, varken djur eller växter får råka illa ut om verksamheten ska kunna tillåtas.

Alla, Leveranstidningen Entreprenad, Miljö, NEWSROOM | 15 december 2014 | Ulrika Andersson |

Bergkross kan ersätta naturgrus

Ett Chalmersprojekt med fokus på att ersätta naturgrus med bergkross börjar lida mot sitt slut.
– Vi ser goda möjligheter att ersätta natursanden, säger Erik Hulthén.

Alla, Det nya byggandet, Forskn & utv, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 15 december 2014 | Ulrika Andersson |

Lyckad branschdag för SBMI

Hur bör en täktansökan se ut för att den ska gå igenom? Vad kan Arbetsmiljöverket slå ned på och hur får man biologisk mångfald i täkten? Ett hundratal bergproffs fick en snabbkurs på SBMI:s branschdag i Umeå.

Taggar:

Alla, I korthet | 23 oktober 2014 | Ulrika Andersson |

Förare ska följa reglerna, men då måste det finnas regler att följa. Maskinen på bilden har inget samband med texten.

Riskerna kan förebyggas

Täkter kan bli en dödsfälla om man inte tänker sig för. Med fysiska skyddsåtgärder, utbildning och ett tydligt regelverk kan antalet olyckor minskas.
– Det ska vara lätt att göra rätt, säger Håkan Skotte.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg | 6 maj 2013 | Ulrika Andersson |