Innehåll taggat med ‘Stenspräckning’

Innan spräckningen påbörjas rengörs spettet. Foto Ulrika Andersson.

Berget får på näbben

Den koreanska ”superkilen” spräcker berget genom att föra ner ett spett i förborrade hål och sedan trycka sönder materialet hydrauliskt.

Alla, Det nya byggandet | 6 november 2012 | Ulrika Andersson |

Att spräcka bort berget ska vara enklare än att spränga bort det när det är ont om plats. Foto Ulrika Andersson.

Snabbt spräckt i Svedmyra

Det byggs allt tätare, och många uppdrag som annars varit enkla sprängjobb blir allt svårare att genomföra. I Svedmyra prövar man en ny metod – att spräcka berget med en grävmaskinsburen kil.

Alla, Det nya byggandet, Projektet, Reportage | 6 november 2012 | Ulrika Andersson |

Enögd satsning på ny teknik

Royne Andersson miste ett öga i en stenspräckningsolycka och beslutade sig för att hitta en säkrare metod. Han och Kenneth Gustavsson har nu tagit fram en ny stenspräckare med elektrisk tändare och bara en laddning i hålet.

Alla, Arbetsmiljö, Forskn & utv, Grus och berg | 16 mars 2010 | Ulrika Andersson |

Max 300 gram utan tillstånd

Reglerna för hur explosiva varor— däribland även stenspräckningsutrustning— ska förvaras, skärptes vid årsskiftet. Stenspräckare kommer dock inte att omfattas av kravet på ID-märkning eller registrering.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg, Miljö | 12 februari 2010 | Ulrika Andersson |

Inte alls riskfritt

75 gram krut totalt eller 75 gram krut per hål som sedan kan kopplas ihop? Lagtexten är tvetydig, och sakkunnige Stig Adolfsson uppger att den tekniska utvecklingen sprang ifrån lagstiftningen.
– Stenspräckning är ingalunda så riskfritt som tillverkarna påstår.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg | 11 februari 2010 | Ulrika Andersson |

Inte lätt att få rätt besked

Polismyndigheterna i hela landet ska kräva tillstånd för stenspräckning. Och när Leveranstidningen Entreprenad kollar upp saken består majoriteten provet. Ett par säger dock tvärt nej, och flera har aldrig hört talas om stenspräckning.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg | 11 februari 2010 | Ulrika Andersson |

Otydliga myndigheter skapar förvirring

Förvirring råder. Det anser även Jan-Åke Bengtsson, ägare till Power Tools. Han har gjort sitt bästa för att bringa reda i oredan, men känner sig klämd mellan myndigheter som inte ger tydliga besked.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg | 10 februari 2010 | Ulrika Andersson |

Säkerhetsrutinerna måste följas

75 gram per hål är fullt tillåtet. Så tolkar Jan-Åke Bengtsson Arbetsmiljöverkets regler. Han anser dock inte att det är lämpligt att ladda så mycket inom detaljplanelagt område.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg | 10 februari 2010 | Ulrika Andersson |

Bakläxa för Rikspolisen

Osäkerheten har varit stor men efter flera olyckor har Rikspolisstyrelsen satt ner foten, och slår fast att alla landets polismyndigheter ska kräva tillstånd för stenspräckning inom detaljplanelagt område.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg | 3 februari 2010 | Ulrika Andersson |

Okunskap kan leda till döden

Att spräcka sten är ett bra sätt att sönderdela block, men kunskapsnivån hos användarna är farligt låg. Det hävdar Michael Hermansson på Bergutbildarna. Han väntar sig fler dödsolyckor om hanteringen inte skärps upp.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg | 3 februari 2010 | Ulrika Andersson |

Spräcka lika farligt som att spränga

I vissa delar av landet krävs tillstånd för att få använda stenspräckningsutrustning, i andra delar är det fritt fram utan att söka tillstånd. Nu rekommenderar Rikspolisstyrelsen att tillstånd ska krävas överallt, för att minska olyckorna.

Alla, I korthet | 5 mars 2009 | Ulrika Andersson |