Innehåll taggat med ‘Sverigeförhandlingen’

Trafikverket har räknat ut vad de tror höghastighetsbanorna kan kosta, de anser också att det går att att rusta upp befintliga stambanor på ett kostnadseffektivt sätt. Foto: Stefan Nilsson

Nya prislappen: 230 miljarder kronor

Nu har Trafikverket räknat klart och uppger att de tänkta höghastighetsbanorna kommer att kosta 230 miljarder +/- 30 miljarder kronor. Verket har också räknat ut att det är kostnadseffektivt att uppgradera de befintliga stambanorna i öster och söder.

Alla, I korthet | 31 maj 2016 | Ulrika Andersson |

Jönköping ställer upp för höghastighetsjärnvägen

Jönköpings kommun åtar sig att bygga 10 000 nya bostäder och bidrar med 195 miljoner kronor till finansieringen av den nya höghastighetsjärnvägen. Kommunen lovar också att förskottera 133,1 miljoner kronor till bygget.

Alla, I korthet, Landet runt | 11 maj 2016 | Ulrika Andersson |

När höghastighetsbanan står klar om si så där 20 år ska sträckan Stockholm-Göteborg klaras på två timmar, Stockholm-Malmö ska gå på 2,5.

Kritik mot stationsval

13 stationsorter finns med på det förslag till höghastighetsjärnvägens sträckning som presenterats av Sverigeförhandlingen. Dragningen fick omedelbart skarp kritik från regionala politiker i bland annat Växjö som reagerar mot att staden valts bort.

Alla, I korthet, Landet runt, Projektet | 17 februari 2016 | Morgan Andersson |

Höghastighetståg rullar i dag i bland annat Kina. Runt 2035 ska även tågresenärer mellan Stockholm och Göteborg kunna ta sig fram i närmare 320 kilometer i timmen.

Populärt med snabba tåg
– men vem betalar?

Omkring år 2035 är det meningen att resenärer mellan Stockholm, Göteborg och Malmö ska kunna transporteras i upp till 320 kilometer i timmen med höghastighetståg. Men hur finansieringen ska lösas är fortfarande höljt i dunkel.

Alla, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 21 januari 2016 | Morgan Andersson |

– Vi menar att man bör överväga försäljning av statliga tillgångar för att minska lånebördan, säger HG Wessberg.

Förhandlarna tror på lånefinansiering

Sverigeförhandlingens slutsats är att höghastighetsbanorna bör lånefinansieras. För att minska lånebördan föreslås bland annat en tidsmässigt och geografiskt begränsad infrastrukturskatt och att staten säljer ut tillgångar.

Alla, Det nya byggandet, I korthet, Landet runt, Övrigt | 12 januari 2016 | Ulrika Andersson |

Ringled åter på agendan

Trafikverket tittar närmare på en eventuell östlig förbindelse, en bergtunnel som skulle kunna bli den sista länken i en ringled runt Stockholm.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 11 maj 2015 | Ulrika Andersson |

Om infrastrukturminister Anna Johansson får som hon vill, knyts Stockholm ihop med Malmö och Göteborg med höghastighetståg år 2030.

Politisk enighet
om snabbfil på räls

Två regeringar med val däremellan har nu förordat en snabbtågsförbindelse som knyter samman Stockholm med Göteborg och Malmö. Får nuvarande infrastrukturminister Anna Johansson som hon vill ska banan stå klar år 2030.

Alla, I korthet, Landet runt | 11 mars 2015 | Morgan Andersson |

Anna Johansson utesluter inte OPS. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Finansieringsfrågan utreds

Höghastighetsbanor är ett måste för infrastrukturminister Anna Johansson. Hon vill titta på flera olika sätt att finansiera de nya stambanorna, och vill också utreda statlig medfinansiering för nya hållbara transportsystem.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 8 januari 2015 | Ulrika Andersson |