Innehåll taggat med ‘Svevia’

VA-jobb på Ingarö

VA-nätet på Ingarö ska byggas ut, ett uppdrag värt cirka elva miljoner kronor.

Alla, Landet runt | 14 februari 2017 | Ulrika Andersson |

Besvärligt brojobb

Logistiken står i fokus när den öppningsbara bron över Mälaren mellan Västerås och Eskilstuna ska repareras, bilar, båtar, cyklar och gångtrafikanter pockar på när Svevia tar sig an det trixiga uppdraget.

Alla, Landet runt | 25 januari 2017 | Ulrika Andersson |

Stortvätt i Kalmar

En gammal brandövningsplats ska städas upp i Kalmar, den förorenade marken ska renas med hjälp av en mobil jordtvätt.

Alla, Landet runt, Miljö | 17 januari 2017 | Ulrika Andersson |

Solnauppdrag för Svevia

Svevia har fått uppdraget att sköta både sommar- och vinterväghållning i Solna.

Alla, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 11 oktober 2016 | Ulrika Andersson |

Ny bro på Landvetter

Göteborg Landvetter Airport ska få en ny bro över Flygplatsvägen, ett 46 meter lång och 20 meter brett byggnadsverk som kommer att utgöra en slags portal till flygplatsen.

Alla, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 11 oktober 2016 | Ulrika Andersson |

Husnära stambyte

Banvägen i Pixbo får ny VA-anläggning, ett projekt värt 54 miljoner kronor som innebär att man måste arbeta med stamledningar inne på privata tomter.

Alla, Landet runt | 31 maj 2016 | Ulrika Andersson |

Svevia sprejar och spårar

Alla maskiner, verktyg och annan utrustning ska sprejmärkas med syntetiskt framställd DNA på utvalda Svevia-arbetsplatser. Faller försöken väl ut ska tekniken införas i hela företaget.

Alla, I korthet, Säkerhet | 4 maj 2016 | Ulrika Andersson |

Anders Elfner tar tillfälligt över vd-skapet i Svevia. Foto: Mikael Dubois

Svevias vd avgår

Svevias vd Zdravko Markovski avgår på egen begäran, vice vd Anders Elfner tillträder därför med omedelbar verkan som tillförordnad vd och koncernchef.

Alla, I korthet | 25 april 2016 | Ulrika Andersson |

Brojobb i Övik

Bron över Höglandssjön ska ersättas av en ny, tio meter lång träbro.

Alla, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 11 april 2016 | Ulrika Andersson |

Norrbottniskt vägkontrakt

Svevia har fått uppdraget att sköta de statliga vägarna i Överkalix driftområde även fortsättningsvis.

Alla, Landet runt | 30 mars 2016 | Ulrika Andersson |

Värnar om Väsbyvägar

565 kilometer statlig väg i driftområde Väsby har upphandlats och ansvaret för både vinter- och sommarunderhåll åläggs från och med den första september den nuvarande entreprenören Svevia.

Alla, Landet runt | 10 mars 2016 | Ulrika Andersson |

En grävmaskin gör inget annat än knackar betong.

Sanering i Norra Djurgårdsstaden

Kraven på spårbarhet är höga när förorenad mark vid Husarviken ska saneras. Alla massor provtas, marken grävs upp batchvis och sorteras.
– Vi har hårda miljökrav på oss och måste veta vilka massor som tas upp och exakt var de tar vägen, säger Anna Bäckström.

Alla, Miljö, Projektet, Reportage | 9 mars 2016 | Ulrika Andersson |

Bredare Rotebroled

Rotebroleden byggs om, i projektet som är värt 320 miljoner kronor, ingår bland annat bredda vägen till två körfält i vardera riktning .

Alla | 9 mars 2016 | Ulrika Andersson |

Småländsk vägmålning

Markeringen av vägarna i Kalmar och Jönköping ska i fortsättningen utföras av Svevia.

Alla, Landet runt | 2 mars 2016 | Ulrika Andersson |

Lit litar till Svevia

Vägarna i driftområde Lit kommer även fortsättningsvis att underhållas av Svevia.

Alla, Landet runt | 24 februari 2016 | Ulrika Andersson |

Arbetet på Lilla Varholmen drogs igång i december. Foto: Louise Trens/Svevia

Ny bussterminal på Lilla Varholmen

Lilla Varholmen ska lyftas rejält när det gäller kollektivtrafik, den lilla ön ska bland annat få en ny bussterminal, nya gång- och cykelbanor och nya körfiler för färjeleden till Björkö och Hanö.

Alla, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 22 januari 2016 | Ulrika Andersson |

Varsamma salvor i Ullared

Sprängningsarbetet måste ske mycket försiktigt när jättevaruhuset Gekås byggs ut i Ullared.

Alla, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 30 november 2015 | Ulrika Andersson |

Skånsk sanering

En gammal läderfabrik har satt spår i den skånska myllan, ett mer än nio fotbollsplaner stort området ska därför saneras i Klippan.

Alla, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 20 november 2015 | Ulrika Andersson |

Återställning i Sundsvall

Nu städas det upp efter E4-bygget i Sundsvall, bland annat ska Trafikgatan återställas och få två nya rondeller.

Alla, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 21 oktober 2015 | Ulrika Andersson |

Breddar i Tibro

Väg 201 ska breddas och rätas ut, ett uppdrag värt cirka 20 miljoner kronor.

Alla, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 19 oktober 2015 | Ulrika Andersson |