Innehåll taggat med ‘Trafikverket’

Ostlänken (röd) blir en del av det tänkta nätet av höghastighetsbanor. Illustration: Trafikverket

Lönsam länk hävdar handelskammare

Ostlänken kan innebära ännu fler jobb än man tidigare trott uppger Östsvenska handelskammaren med hänvisning till en ny rapport där länken uppges ge upphov till 25 000 nya årsarbeten.

Alla, I korthet, Landet runt | 24 januari 2017 | Ulrika Andersson |

Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Rimliga villkor i upphandlingarna

Lägsta pris får inte vara det enda som avgör en upphandling manar infrastrukturminster Anna Johansson.  Hon konstaterar att de sociala villkoren måste vara rimliga om målen för klimat och miljö ska kunna uppfyllas.

Alla, I korthet, Marknad | 11 januari 2017 | Ulrika Andersson |

Rören vibrerades ned av en stor kran. Foto: Kasper Dudzik

Marieholmstunneln – en utmaning på många sätt

Stor yrkesskicklighet krävdes när en 18 meter djup torrdocka grävdes ut i Göteborg. Den erkänt instabila göteborgsleran blev en geoteknisk utmaning, schaktet måste dessutom hållas vattenfyllt för att undvika bottenupptryckning och maskinstyrning var ett måste.

Alla, Projektet, Reportage | 5 september 2016 | Ulrika Andersson |

Gripskopeverket lastar självkörande splitpråmar. Foto: Kasper Dudzik

Så byggs tunneln i Göta älv

Tre 25 000 ton tunga tunnelement platsgjuts vid älvstranden och dras sedan ut och sänks ned i en muddrad ränna i Göta älv, de läggs på en bädd av sand och låses fast med bergkross.

Alla, Projektet, Reportage | 5 september 2016 | Ulrika Andersson |

Projektet har gett upphov till massvis av seg göteborgslera som tagits om hand på olika sätt – här tippas det vid Torsviken där ett vadarhav för fåglar ska anläggas. Foto: Kasper Dudzik

Intensivt byggår i väst

Mer än 500 personer arbetar med Marieholmsförbindelsen, en ny trafiklösning där en vägtunnel, en järnvägsbro och flera nya trafikplatser ska avlasta den allt mer ansträngda Tingstadstunneln.

Alla, Projektet, Reportage | 5 september 2016 | Ulrika Andersson |

Med tydligare förfrågningsunderlag blir det förhoppningsvis lättare för entreprenörerna att ta fram bra lösningar.

Trafikverket tror på tydlighet

Bättre förfrågningsunderlag och ökade leveranskontroller ska bidra till en ökad produktivitet hoppas Trafikverket.
– Vi behöver skruva på alla delar.

Alla, Det nya byggandet, I korthet | 24 maj 2016 | Ulrika Andersson |

–  Vår ambition är att ta det stegvis, säger Johan Bill. Foto: Pia Hintze

Krav på klimatkalkyler

Klimatkalkyler blir allt viktigare i Trafikverkets upphandlingar.I dag är det bara de större investeringsprojekten som omfattas, på längre sikt kommer allt fler uppdrag att avkrävas miljöberäkningar.

Alla, I korthet, Miljö | 24 maj 2016 | Ulrika Andersson |

Är bygget rena cirkusen? Trafikverket vill få bättre koll på att de sociala kraven som ställs faktiskt efterlevs.

Sociala krav allt viktigare

Trafikverket vill skärpa sina kontroller av hur de sociala kraven efterlevs och tittar på en nationell modell med årliga revisioner där både leverantörer, produkter och och kontrakt riskbedöms och där den som inte sköter sig åker ut.

Alla, Arbetsmiljö, Det nya byggandet, I korthet | 24 maj 2016 | Ulrika Andersson |

Trafiken på de svenska vägarna har ökat, fordonen bli både fler och tyngre. Foto: Bo Maltanski

Nej tack till prisdumpning

Att bara se till pris kan leda dålig kvalitet och bristande arbetsmiljö, säger Trafikverkets generaldirektör.
– Vad vi behöver göra är i så fall är att kraftigt öka vår uppföljning och se på hur vi upphandlar.

Alla, I korthet | 24 maj 2016 | Ulrika Andersson |

Hoppsan. Säkerheten på byggarbetsplatserna är inte så bra som den borde vara anser Trafikverket som aviserar hårdare kontroller.

Med livet som insats

Att komma hem levande från jobbet är inte alltid en självklarhet i den drabbade bygg- och anläggningsbranschen.
– I snitt två personer per år mister livet.

Alla, Arbetsmiljö, I korthet | 24 maj 2016 | Ulrika Andersson |

Trafikverket vill sänka trösklarna så att även små och medelstora entreprenörer kan vara med och bjuda på objekten.

Trafikverket sänker trösklarna

Nya innovativa lösningar ska höja kvaliteten på Trafikverkets projekt. Det är därför viktigt att få in ny kunskap, här spelar utländska aktörer en stor roll men även små och medelstora företag bör få en bättre chans anser Trafikverket.

Alla, Det nya byggandet, I korthet | 24 maj 2016 | Ulrika Andersson |

– Vilken ungdom vill jobba i en bransch där det finns maffiafasoner?
Katarina Norén vill röja upp i branschen. Foto: Kerstin Ericsson

Trafikverket tuffar till sig

Trafikverket har ett stort ansvar för det som sker även längre ner i entrepreprenörsleden, och verket skärper nu sin uppföljning av att kraven som ställs i kontrakten faktiskt följs.
– Det ska vara svårt att fuska.

Alla, Arbetsmiljö, I korthet | 24 maj 2016 | Ulrika Andersson |

Drift och underhåll av infrastrukturen är en viktig del av livscykelkostnaderna. Foto: Kerstin Ericsson

Bättre grepp om underhållet

Ett effektivt underhåll har stor betydelse för en aldrig så fantastisk anläggnings värde, konstaterar Trafikverket.
– Vad blir konsekvenserna om vi inte tar hand om anläggningen? Gör vi inte det stänger vi ner bolaget Sverige ganska direkt.

Alla, I korthet | 23 maj 2016 | Ulrika Andersson |

kran lyfter fran sidan hojd

Tunggung i Järfälla

Det hängde på håret en stund, trots noggranna förberedelser blev 129-tonnarens luftfärd oväntat spännande, jättepjäsen skrapade faktiskt i ett av husen innan den till sist landade tryggt på precis rätt ställe.
– Det blev lite tajtare än vi hade trott!

Alla, Projektet, Reportage | 25 april 2016 | Ulrika Andersson |

Underhåll på landsbygden

Trafikverket vill lägga 400 miljoner kronor per år på att underhålla vägar och järnvägar på landsbygden.

Alla, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 12 april 2016 | Ulrika Andersson |

Trafikverket tippar att utrymmet för nyinvesteringar kommer att bli begränsat under perioden 2018-2029.

Trafikverket tror på trimning

I höst är det dags för en ny infrastrukturproposition och enligt Trafikverket krävs ökade resurser bara för att vidmakthålla dagens standard. Verket vill fokusera på trimning och underhåll och förutspår att utrymmet för nyinvesteringar blir litet.

Alla, I korthet | 16 mars 2016 | Ulrika Andersson |

Uppsalabygge försenas

Arbetet med att bygga om plankorsningarna mellan järnvägen och S:t Persgatan respektive S:t Olofsgatan i centrala Uppsala skjuts upp i flera år.

Alla, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 9 december 2015 | Ulrika Andersson |

Mer underhåll, mindre nybyggen

Trafikverket tror på ökade resurser till underhåll, men ett begränsat utrymme för nya investeringar 2018-2029, analyser som regeringen ska använda som underlag för kommande beslut.

Alla, I korthet | 2 december 2015 | Ulrika Andersson |

Stagen spänns, de dras fast till en last på ungefär 100 ton. När denna sträcka är spontad kan brunnen flyttas, därefter kan man bygga de återstående 13 metrarna av stödmuren.

Snabbt skjutet i Solna

Kontinuerlig projektering är ett måste när Mälarbanan byggs ut.
Spårbroarna lanseras ut i 90-metersjok och projektet är pressat – både polisen och tågen ligger på och det får ta högst åtta minuter när salvan ska gå.

Alla, Projektet, Reportage | 23 oktober 2015 | Ulrika Andersson |

Säkerheten går först anser Lena Erixon.

Nollan hägrar för Trafikverket

Mycket har blivit bättre, men det återstår en hel del att göra i kampen för säkrare arbetsplatser.
– Ingen ska förolyckas på sin arbetsplats, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Alla, Arbetsmiljö, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM | 13 oktober 2015 | Ulrika Andersson |