Innehåll taggat med ‘Västlänken’

Bo Näverbrant har god plats på kontoret – alla handlingar finns i modellen.

Pappersfritt projekt

Pappersritningarna har fått ge vika för informationsmodeller i jätteprojektet Västlänken – alla handlingar är modellbaserade.
– Jag har inte en enda pärm.

Alla, Det nya byggandet | 31 oktober 2016 | Ulrika Andersson |

Så här kan stationen vid Haga se ut, enligt ett av förslagen. Illustration: Abako arkitektkontor

Massiv masshantering

Masshanteringen är central när bygget av Västlänken drar igång nästa år – närmare fem miljoner kubikmeter berg och lera ska sprängas ut och grävas upp när den nya järnvägen dras fram genom centrala Göteborg.

Alla, Projektet, Reportage | 4 oktober 2016 | Ulrika Andersson |

Bo Larsson ser många utmaningar men hävdar att Göteborg ska vara en attraktiv stad även under byggtiden. Foto: Kasper Dudzik

Krävande tunnlar i Göteborg

Nästa år dras Västlänken igång, ett projekt fullt av tekniska och logistiska utmaningar där Trafikverket ansträngt sig för att hitta rätt entreprenörer.
– Vi vill få in internationell expertis som är vana med stora schakter och att bygga i stadsmiljö.

Alla, Projektet, Reportage | 4 oktober 2016 | Ulrika Andersson |

ÅF räknar på Västlänken

Trafikverket har givit ÅF det tekniska konsultansvaret i projekt Västlänken.

Alla, I korthet | 20 oktober 2014 | Ulrika Andersson |

Västlänken i fara?

Göteborgarna röstade nej till trängselskatter, finansieringen för den planerade Västlänken kan därför vara i fara.

Alla, I korthet, Landet runt | 15 september 2014 | Ulrika Andersson |