23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Sandviks nya lösningar minskar bullret från topphammariggar

| Medlemsnyhet | Företag Sandvik Mining and Construction Sverige AB

Sandvik introducerar två nya innovativa lösningar som sänker ljudnivån vid topphammarborrning på byggarbetsplatser och bergtäkter

Många entreprenörer och bergtäkter måste kunna hantera allt mer restriktiva bullergränser, särskilt i stadsområden. De nya lösningarna från Sandvik gagnar både omgivning och arbetsplats då de minskar exponeringen för skadliga bullernivåer samt skapar en bättre arbetsmiljö, inte minst för operatören.

Särskilt effektiv vid de mest störande bullerfrekvenserna
Den största källan till buller från en topphammarrigg är själva borrmaskinen som står för upp till 75 procent av den totala ljudeffektnivån. Sandviks nya lösningar minskar ljudnivån runt borrvagnen genom att isolera borrmaskinen och matarbalken i en bullerdämpande konstruktion. Lösningarna är särskilt effektiva när det gäller att dämpa de mest störande bullerfrekvenserna mellan 2 500 och 10 000 Hz.

Bullerreducering med upp till 95 procent med NoiseGuard-DXi
NoiseGuard-DXi minskar bullret från Ranger™ DXi-seriens borrvagnar (max. 27 kW borrmaskin, rekommenderad håldiameter 51–127 mm) som används vid anläggningsarbeten och bergtäkter. NoiseGuard-DXi är en helt sluten konstruktion som ger upp till 12,9 dB bullerminskning i A-vägt ljudtryck inom en radie på 16 meter från riggen. På detta mätavstånd är bullerreduceringen upp till 95 procent jämfört med ljudtryck utan dämpning. NoiseGuard-DXi-alternativet har ett kamerasystem som ger visuellt stöd för borrningen när luckorna till ljuddämparen är stängda. Dessutom kan den innovativa konstruktionen demonteras enkelt genom att endast en bult behöver lossas, vilket underlättar underhållet av matningssystemet.

En annan Sandvik-innovation, NoiseShield-DC, är en enkel, kompakt lösning för de mindre Dino™ DC410Ri-borrvagnarna utan hytt (14 kW borrmaskin, rekommenderad håldiameter 51–76 mm) som lämpar sig utmärkt i stadsmiljöer. NoiseShield-DC är en konstruktion som är öppen i toppen och reducerar den A-vägda ljudtrycksnivån med upp till 7,5 dB genom att rikta borrbullret uppåt, bort från operatören och omgivningen. Minskningen ger en 82-procentig bullerdämpning inom 16 meters radie från borrvagnen. 

För bullerdämpning av den klassiska Ranger™ DX-serien finns sedan ett antal år lösningen NoiseGuard-DX på marknaden.

Krav på minskat buller från borrmaskiner
I flera internationella och nationella regelverk ställs krav på att minska bullret från borrmaskiner, bland annat i EU-direktiv, olika säkerhetsstandarder, arbetsmiljölagstiftningar och miljöbestämmelser. Måtten ovan anger de A-viktade ljudtrycksnivåerna (LpAd) enligt säkerhetsstandarden EN 16228-1 som tillämpar de metoder som standardiserats i SFS EN ISO 3744:2010 för bestämning av ljudeffektnivåer hos bullerkällor.

 

Medlemsnyhet

Företag
Sandvik Mining and Construction Sverige AB

Södra Järngatan 1
811 81 Sandviken
Sverige
Sandvik Mining and Construction Sverige AB

Bilder och video

Sänd till en kollega

0.111