23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Ny handbok för dimensionering av traverskranbanor

| Medlemsnyhet | Företag Stålbyggnadsinstitutet

SBI:s handbok Traverskranbana är mycket uppskattad och välanvänd bland konstruktörer och stålbyggare. Nu uppdateras handboken till gällande regler och vi räknar med att kunna publicera en ny version i slutet av sommaren.

Nya regler
I regelverket har stora förändringar skett i och med införandet av Eurokoderna. I Eurokodserien finns nu två standarder som utförligt behandlar kranbanor och i viss utsträckning även maskiner. De aktuella standarderna är SS-EN 1991-3 Laster på bärverk - Laster av kranar och maskiner och SS-EN 1993-6 Kranbanor, vilket är en väsentlig ökning av informationsmängden i regelverket. Dessvärre skiljer sig de nya reglerna mycket mot hittillsvarande svensk praxis, därför finns det ett behov av att uppdatera handboken om traverskranbanor.
Handboken kommer att beskriva de laster som verkar på en traverskranbana och ge råd beträffande utformningen. Det kommer att finnas hjälpmedel i form av diagram och tabeller för att underlätta en annars tidsödande dimensionering.

Utmattning
Det kan vara ovant för många byggnadskonstruktörer att verifiera bärförmågan för kranbanor eftersom kranen ger upphov till dynamiska laster, vilka kan ge oväntade effekter för en ovanbyggnadskonstruktör.
Spektra för utmattningslaster ges i standarden SS-EN 13001-1 Allmänna principer och krav med klasser betecknade S0 till S9 d v s en finare indelning än de driftklasser vi har haft tidigare i Sverige. För en kran börjar utmattning få betydelse i klass S3 eller S4. Effekten av lastspektrumet ges med en omräkning av lasten till att skadeekvivalent värde för 2 000 000 cykler. För dimensionering mot utmattning hänvisas till SS-EN 1993-1-9 Utmattning som ger en generell metodik.

Dimensioneringen
SS-EN 1993-6 ger regler för utformning och dimensionering av kranbanor av stål. Reglerna är präglade av brittisk praxis och avviker från svensk praxis. T ex talas mycket om fritt upplagda
balkar, vilket antyder att det är vanligt. I Sverige görs kranbanor nästan alltid kontinuerliga.
För analys av kontinuerliga kranbanor godtas flytledsteori i brottgränstillståndet, vilket vi inte tidigare har gjort i Sverige, dock kan det vara svårt att praktiskt klara kravet på att förhindra vippning. För utmattningsdimensionering fordras elastisk analys.
För kontroll av vippning ger man endast regler för fritt upplagda balkar. För kraftigt enkelsymmetriska kontinuerliga balkar kan den tryckta underflänsen vid stöd vara benägen att vippa, vilket inte nämns.

Kurser är på gång
Så fort den uppdaterade boken har lanserats kommer SBI att kunna erbjuda kurser i Dimensionering av traverskranbanor. Både i formen ”på plats på ert företag” och ”öppna kurser”, så håll ögonen på sbi.se för mer information om handbok och kurser.


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Medlemsnyhet

Företag
Stålbyggnadsinstitutet

Kungsträdgårdsgatan 10, 5tr
111 47 Stockholm
Sverige
Stålbyggnadsinstitutet

Sänd till en kollega

0.063