Nya Lokotracker och LCS-avtal ökade kundens produktion med 30%

| Medlemsnyhet | Företag Metso Sweden AB

Metsos kund Br. Engströms Entreprenadmaskiner AB, mer känt som ”Engströms”, arbetar inom vägbyggnation och byggindustri och är ett av Sveriges största entreprenadmaskinsföretag.

Engströms utför mobil krossning på entreprenad och har fasta kunder och regelbundna fasta kontrakt. Material och slutprodukternas storlek varierar därför efter kundernas förutsättningar och behov.

Engströms investerade i nya maskiner då man fått igång krossverksamheten på allvar och det kändes rätt i tiden att utveckla denna del. Lösningen blev två mobila krossar från Metso. Under augusti och september månad 2016 levererades en LT120 samt en LT300HP. Utöver detta tecknade Engströms ett Life Cycle Service-avtal på 5 år. Kontraktet innebär en månadsbetalning av slit- och reservdelar samt serviceinspektion var tusende timme. Ett reservdelskit finns nu på Engströms lager i Örebro. Att ha alla reservdelar på plats betyder mycket för tillgängligheten. Dessutom ger avtalet förlängda garantier som 1 års förlängning av standardgarantin vilket betyder 5 år totalt eller 10.000 timmar på utvalda delar.

Tobbe Pettersson, arbetsledare,  berättar: ” I LCS-avtalet ingår även softwareprogrammet Metso Metrics Services, ett molnbaserat verktyg för realtidsövervakning med visualisering av insamlad data. Via satellit kan vi som registrerad användare följa våra maskiner.  Här ser vi bl.a. driftstimmar, lastning, tomgångskörning, underhållsbehov, bränsleförbrukning och GPS-position. Det är ett fantastiskt verktyg och jag kan från mitt kontor, flera mil bort, övervaka och se hur krossningen framskrider”.

Efter investeringen av krossenheterna och servicekontraktet har vi ökat produktionen med  30 %” säger Tobbe och fortsätter;  ”Vi ser samarbetet med Metso mer som ett partnerskap, där vi gemensamt hittar lösningar.  Vi kan nu greppa helheten, vi har koll på slit- och reservdelar och det är en trygghet".

Vill du veta mer om Metsos leverans av maskiner, serviceavtal och det molnbaserade verktyget kontakta säljare Micael Larsson på telefon 070-589 56 68. Eller mejla på micael.larsson@metso.com.

Foto/Film: Kjell Duberg

Bildtexter: På bilden ovan syns Metsos säljare Micael Larsson (t.v.) samt Magnus Pettersson, Engströms. Till höger: Tobbe Pettersson, visar delar av det reservdelskit som nu finns på lagret i Örebro. Magnus Pettersson och Micael Larsson analyserar data via Metso Metrics Services.

Medlemsnyhet

Företag
Metso Sweden AB

Box 132
231 22 Trelleborg
Sverige
Metso Sweden AB

Bilder och video

0843_web.Engströms.Kjell Duberg. Tobbe 11654_ML o kund Metrics framfor maskin

Sänd till en kollega

0.08