23948sdkhjf

EU-valet: vad vill Sverigedemokraterna?

EU-valet stundar, vi har därför passat på att ställa några frågor till riksdagspartierna. Alla har fått chansen att vara med, alla har fått samma frågor och här publicerar vi Sverigedemokraternas partisvar.

Hur vill ni agera för att bygg- och anläggningsbranschens aktörer ska kunna minska sina fossila utsläpp och bidra till den gröna omställningen på ett ekonomiskt hållbart sätt?

Vi vill arbeta för att främja ett ökat byggande i trä, här har Sverige goda förutsättningar att bidra med både råvara och kunskap.

Hur vill ni arbeta för att stävja fusk och arbetslivskriminalitet?

• Kraftigt kontrollerad invandring, vi måste även se över invandring kopplad till EU:s fria rörlighet.

• Ökat samarbete mellan myndigheter som arbetar med dessa frågorna.

• Införande av anmälningsplikt för offentliganställda

• Hårdare straff, utökade preskriptionstider samt obligatoriskt näringsförbud.

Det råder stor förarbrist inom person- och godstransporter samt behov av personal inom bygg- och anläggningsbranschen. Men även andra yrkesgrupper saknar utbildad arbetskraft. Hur ska ni arbeta för att få in fler personer i yrkena?

Åkerinäringen och bussbranschen är bland Sveriges viktigaste arbetsgivare. Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd beräknar att bristen på arbetskraft inom åkerinäringen uppgår till 50 000 lastbilsförare de närmaste 10 åren. Bristen på arbetskraft beror delvis på svårigheten att rekrytera nya förare med rätt kompetens. Fler utbildningsplatser inom gymnasieskolan och i form av vuxenutbildning behövs för att klara framtidens behov av yrkesförare.

Skattebefrielsen på biodrivmedel, hur tänker ni arbeta med den långsiktigt?

Vi vill att Sverige ska få tillstånd att ha en permanent skattenedsättning på biodrivmedel och vi hoppas att det snart ska finnas beslut om detta på plats. Till dess får vi arbeta med att även fortsättningsvis påtala vikten av detta beslut.

Det har varit på tal om att införa strafftullar mot bilar tillverkade i Kina. Nyligen införde USA sådana tullar. Det kanske främsta argumentet är att Kina kraftigt subventionerar sina tillverkare och på så vis konkurrerar på oschysta villkor. Hur ser ni på strafftullar mot kinesiska fordon?

Det är inte uteslutet, detta då vi verkar för en sund handel och motsätter oss snedvridande konkurrensregler, både nationellt, internationellt och inom den inre marknaden. Med det sagt är det viktigt att EU inte antar åtgärder, särskilt i klimatets namn, som kan äventyra konkurrenskraften för svenska och europeiska företag.

Ett förslag som är under arbete i EU är tänkt att få bort uttjänta fordon som kan påverka miljö och hälsa, samt förbättra återvinning och öka den cirkulära ekonomin. Kritiker menar att så som förslaget är utformat i dag gör att rullande kulturskatter kan riskera att klassas som avfall. En fråga som också lyfts är vem som ska avgöra när ett fordon inte längre går att reparera. Hur ser ni på förslaget om “end of life”?

Vi står inte bakom ytterligare EU-reglering kring fordon, det ska beslutas på nationell nivå. Vi har en fordonskultur med bred folklig förankring i alla åldrar och alla samhällsklasser och vi vill inte se mer reglering här. Att tillvarata och renovera gamla bilar är dessutom ett klimatsmart sätt att omhänderta gamla fordon. Vi har inte haft någon avvikande ståndpunkt i Riksdagen och vår bild är att regeringen är nöjda med hur dialogen kring undantag för veteranbilar fortskrider.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078