23948sdkhjf

Effektivare fjärrvärmenät med ny ledning

Av Stockholms totala fjärrvärmekapacitet på 8,6 TWh utgör Fortums två nät en andel av 6,7 TWh. Fjärrvärmenäten har under åren växt sig allt större men alltid varit oberoende av varandra. Ett nät i norr och ett i söder som nu ska bindas samman. Projektledaren Niklas Eriksson nämner flera fördelar med sammanslagningen. – Vissa tider på året, särskilt på vintern, har vi haft ett överskott på den norra delen samtidigt som värmen inte räcker till på det södra nätet. Det innebär att vi är tvungna att elda en massa olja ute på mindre anläggningar i södra Stockholm. Nu kommer vi i stället kunna ta överkapacitet från Värtaverket, berättar han. Sommartid kommer vi också att kunna köra några värmeverk med full kapacitet, i stället för att flera kör med låg belastning. Sammanfattningsvis kommer vi att kunna flytta energin dit den bäst behövs, något som även är en fördel för kunden. De två fjärrvärmeledningarna blir inte ensamma på sjöbotten utan får sällskap av en dricksvattenledning som Stockholms vatten passar på att lägga ned. Undervattensrören för fjärrvärmen är 900 mm breda och skräddarsydda av finska KWH Thermopipe. Rörlängderna på sexton meter svetsas på land och bogseras sedan flytande, i längder på upp till 500 meter, med fartyg till platsen. Därefter sänks den enorma ledningen sakta mot sjöbotten med hjälp av specialbyggda flottar med vajerspel. Ledningen är ihopsvetsad för att följa bottens kontur. På ett par ställen är dock sjöbottens lutning för brant och där måste ledningen svetsas på plats i pålade kassuner. Ett arbete som utförs av Sventab, Stockholms vattenentreprenader. – Utmaningen för våra dykare är den dåliga sikten och mörkret. De ska klara av ett vanligt byggjobb fast under vattnet, konstaterar Ola Genmark. Sventab har också gjutit ett antal betongstöd som behövdes för att ledningen skulle komma över det stenröse som oväntat påträffades en bit ut i vattnet. Vi hyr in certifierade anläggningsdykare från hela Sverige. Dykare är riktiga allkonstnärer som måste ha ett väldigt brett kunskapsområde. Längden på arbetspassen varierar beroende på vilket djup de arbetar på, men max 50 minuter i stöten. Vi flyttar hela tiden runt våra dykare under en arbetsdag. Att hitta entreprenörer för arbetet var inte helt enkelt för Fortum. Något liknande hade inte gjorts tidigare, tekniken var obeprövad och riskerna stora. – Det var inte många entreprenörer som ville ge sig på ett sådant riskabelt projekt, det finns så mycket andra anläggningsjobb med mindre risker i dessa dagar, säger Niklas Eriksson. Den som fick markentreprenaden var NCC genom sitt dotterbolag Hercules grundläggning. Sventab står för sjöentreprenaden och alla undervattensarbeten. – Vi löste det genom att själva stå för alla risker och se till att entreprenören slipper gissa sig till oväntade kostnader som dyker upp. Dessutom har vi låtit dem påverka arbetet genom hela processen. Det fungerar utmärkt, avslutar Niklas Eriksson.


Text & bild: Klas Skarin


klas.skarin@allerbusiness.se

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078