23948sdkhjf

Bästa julklappen till Borg - rotavdrag

Det så kallade rotavdraget tycks utvecklas till årets bästa julklapp för finansminister Anders Borg.— För varje satsad krona får statskassan tillbaka en och femtio i form av moms på varor och tjänster samt arbetsgivaravgifter, säger Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier.

Enligt Björn Wellhagen har avdrag gjorts för lite drygt 2,4 miljarder kronor under perioden 1 juli till 23 november. Under samma tid har statens intäkter för utförda arbeten hamnat på omkring 3,5 miljarder kronor i form av moms på arbete och tillkommande material samt arbetsgivaravgifter. I praktiken innebär det att varje krona i skattereduktion ger ungefär 1,50 kronor i skatteintäkt.

– Finansministern ler nog när han smuttar på julglöggen och konstaterar att rotavdraget bidrar till ökade skatteintäkter. Vi delar gärna den julfriden med honom i en vit tillvaro, säger Björn Wellhagen som betonar att en väl så betydelsefull vinst är att rot-avdraget förvandlar svarta tjänster till vita.

– Rotavdraget har bara vinnare – nästan. De enda förlorarna är de oseriösa företagen som får en minskad marknad. Även skatteutskottets Lennart Hedquist (M) uppskattar det ekonomiska utfallet. Det är bra för statsfinanserna med en reform som finansierar sig själv. Visserligen har det betalats ut mer pengar än kalkylerat, men vi har ju även fått mer pengar in.

Pia Blank Thörnroos på Skatteverket gläds åt intäkterna, men konstaterar också att den så kallade fakturamodellen, som infördes vid halvårsskiftet haft viss effekt på arbetsbelastningen – inte bara för företagen.

– Sedan 1 juli har vi tagit emot 116 928 ansökningar. Det gick från noll till hundra på ingen tid alls. Det är ungefär 40 000 företag som ansökt om återbetalning, enligt fakturamodellen. Det vi också kan se är att ungefär tio procent av företagen har startat verksamheten under 2009, säger Pia Blank Thörnroos.

Fakturamodellen har fått en del kritik, bland annat för att skapa mer administration, och för att blanketten varit svår att fylla i. Pia Blank Thörnroos betonar dock att 80 procent av alla blanketter är rätt ifyllda och att pengarna då betalas ut inom tio dagar.

I januari tas dessutom en elektronisk tjänst i bruk som förväntas underlätta en hel del. Bland annat kommer blanketten inte att kunna skickas in om exempelvis vissa data inte är korrekt ifyllda från början.

I en färsk studie som genomförts av bland annat Maskinentreprenörerna och Företagarna har 1 857 företag fått ge sin syn på rotavdraget. Där framkommer bland annat att tre av fyra företagare anser att det går bra att hantera fakturamodellen samt att 70 procent av företagen använder skriftliga avtal med så kallade rot-klausul.

– Det är viktigt att använda skriftliga avtal mellan parterna vid köp av ett byggnadsarbete, det underlättar för såväl kund som utförare. Hantverkarformuläret 09 och rot-klausulen är enkla och tydliga dokument som förenklar tillvaron inom byggbranschen, säger Björn Wellhagen.

Även Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna, hyllar rot-klausulen.

– Det är väldigt bra att våra medlemmar använder sig av rot-klausulen, som klargör affärsförhållandet med privatkunderna och samtidigt förenklar hanteringen av skattereduktionen, säger Hampe Mobärg.

– Det är också värdefullt att jobb som tillåter rotavdrag har identifierats. Dit hör exempelvis nya enskilda avlopp, utgrävningar för elektricitet, VA-ledningar och för ny isolering på befintliga bostadshus. Man måste dock vara medveten om att det handlar om arbetskostnaden, inte maskinkostnaden, säger Hampe Mobärg.

– Det är lite svårt att säga hur avdraget påverkat maskinförarnas sysselsättning, men en indikation är att tillverkarna av avloppsrör ökat försäljningen. En rimlig gissning är att avdragen bidragit till en uppgång på ett antal procent. Det är mycket för oss. Enligt studien är nästan 80 procent av de tillfrågade övertygade om att avdraget i hög grad medverkat till att skapa nya vita jobb i stället för svarta.

– Andelen är högst i de största företagen – närmare 90 procent – men även i de minsta företagen med mindre än fem anställda, som sannolikt i allra störst omfattning drabbas av konkurrensen från svartjobb, är det över 70 procent som anser att rotavdraget minskar svartjobben i branschen, säger Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna.

Det finns dock även klagomål. Främst då mot faktureringsmodellen som 15 procent av företagen anser fungera dåligt. Framför allt upplevs vissa svårigheter att få korrekta uppgifter från kunden samt att avgöra om ett visst arbete omfattas av reglerna för skattereduktion. Bland kritikerna är också en vanligt förekommande uppfattning att Skatteverket borde sköta rotavdraget direkt med privatpersonerna utan någon inblandning från företagen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093