23948sdkhjf

Kvalitet måste få kosta

– Mina grabbar har dieselslukande investeringar på 2,5-3 miljoner kronor. Jämför det med till exempel rörmokarens investering i rörtång, skiftnyckel och firmabil för några hundra tusen kronor och titta sedan på vad vi får betalt, säger Nicklas Bengtsson, vid Kungsbacka Lastbilcentral.
Kungsbacka. Kungsbackas största transportföretag Kungsbacka Lastbilcentral med 35 företag, 60 fordon och åtta anställda växer kraftigt. Genom nyss genomförda köpet av Göteborgsbaserade företaget Västkustens Maskin och Transport (VMT) blir centralen en av de största aktörerna i regionen och norra Halland för transporter inom bygg och anläggning. VMT har cirka 30 åkerier med 55 fordon som leverantörer och fyra, snart fem anställda som nu adderas till LBC. Efter sammanslagningen förfogar företaget över runt 120 fordon. Mattias Norrman är vd för LBC.

– Det gör oss till ett starkare och mer konkurrenskraftigt företag. Vi klarar av att möta de ökande kraven från kunder och leverantörer. Vi är också övertygade om att det är bättre för våra åkerier då vi bland annat får ett mycket större geografiskt arbetsområde samt fler och större kunder.

Kostsam apparat

Att positionera sig med större tyngd är välkommet intygar Nicklas Bengtsson.

– Kunder kan ha svårt att förstå att det finns en kostsam apparat bakom våra tjänster. Vi har en hård prispress i branschen, både från leverantörer och konkurrenter, säger Nicklas Bengtsson.

– Man får det man betalar för brukar jag säga i förhandlingar med kunder. Hos oss får kunderna de bilar och maskiner de vill ha och resurserna finns på plats avtalad tid. Vår organisation inklusive åkerier och fordon uppfyller alla högt ställda krav på kvalité, miljö och trafiksäkerhet, säger Nicklas Bengtsson.

En lastbilscentral har anslutna företag, ingen anställd egen maskinförare. Så brukar det vara, men LBC arbetar med ett tio hektar stort område för deponi av inerta material det vill säga sand, sten, jord och lera samt återvinning och sortering. Och anläggningen Klovsten låter sig inte skötas själv.

Dirigerar lastbilarna

I april anställdes maskinföraren Daniel Thomsen, en slags spindel i nätet. Man köpte inte grisen i säcken.

– Vi hade tidigare hyrt in Daniel från Ragn-Sells så vi visste att han kunde detta med återvinning, säger Nicklas Bengtsson.

Daniel Thomsen dirigerar områdets lastbilar – varje dag passerar i genomsnitt 40-50 lastbilar. Han visar var de ska tippa, lasta och lossa. Stor nytta i detta värv har en nyinköpt hjullastare, en Case 821E som anlände för bara några månader sedan.

– Det är en allroundmaskin och vi köpte in en mängd redskap, däribland bergskopa byggd för att tåla berg och högtippskopa som kan tippa åt andra hållet, säger Daniel Thomsen.

Men även pallgafflar, kranarm, plog och sopaggregat.

– Har man många redskap kan man utföra de flesta jobben.

Daniel Thomsen är nöjd med Casen.

– En trevlig maskin med god sikt och bra komfort.

Framtida företagsområde

Senhöstdagen är mild, fuktig och…lerig. På lastarens hjul fastnar lera, som tappas på tippens transportvägar. Daniel Thomsen längtar efter att marken fryser.

– Det nuvarande vädret är inte bra för det blir trögare för fordonen att köra på vägarna.

Egentligen är syftet med Klovsten ett annat än återvinning och sortering.

När allt fler företag vill etablera sig i Kungsbacka är kommunen ständigt på jakt efter industrimark. Och det är här marken utmed motorvägen vid Klovsten kommer in i bilden. På dessa 100 000 kvadratmeter läggs grunden för ett framtida företagsområde som kommer att börja bebyggas om 8–10 år. Områdets inerta massor måste tas om hand liksom trä. LBC är via en medlem (se separat artikel) underentreprenör åt Neova i Kungsbacka, ett av Skandinaviens största biobränsleföretag.

– Vi tar in trärester och flisar det. Vi får mycket förfrågningar när det gäller flisning, säger Nicklas Bengtsson.

Bra affär

Iordningställandet av marken till industrimark görs i samarbete med kommunen, en av markägarna på området.

– Kommunen får en färdig industrimark och vi har en anläggning att köra schaktmassor till. Dessutom har vi ytor att bedriva återvinning och sortering på under tiden. Det är en bra affär för bägge parter, säger Nicklas Bengtsson.

Klovsten tar emot bergmassor och medlemsföretaget Sundstorps Schakt hjälper till med att krossa berget med utrustningen ett mobilt krossverk Rotoshopper 0-150 mm och en Lubo sikt.

Tillståndet för att bedriva deponi och återvinning gäller till november 2018.

Nya förvärv

LBC hyr ut containerplats till Renova, som sköter containerbyten och har hand om alla återvinningsstationer i kommunen.

Störst, bäst och även vackrast?

– Vi renoverar och bygger om vår kontorsfastighet på Hantverksgatan. Vi får mer ändamålsenliga och moderna kontorslokaler på LBC. Vi äger fastigheten men hyr bland annat ut till Nettbus Sverige som har en depå för sina bussar här, säger Nicklas Bengtsson.

– Vi har även för avsikt att fortsätta vår expansion samt utveckla nya affärsområden inom både LBC och VMT de kommande åren. De ska i första hand ske genom organisk tillväxt, men kan också komma att ske genom nya förvärv eller samgåenden. Vi tittar på alla möjligheter.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125