23948sdkhjf

Göteborg ska skyddas från vattnet

Två yttre skyddsportar i Göta älv ska skydda Göteborg mot översvämningar och stigande hav. Kostnaden beräknas hamna mellan 10 och 20 miljarder kronor.
Göteborg har drabbats hårt av översvämningar det senaste decenniet. Stadsbyggnadskontoret gör nu bedömningen att stigande havsnivåer i kombination med kraftiga regnoväder ökar risken ytterligare och vill därför hitta en långsiktig lösning som tar hand om problemet en gång för alla. Valet har fallit på två yttre skyddsportar i Göta älv – en lösning som gör Göteborg unik i ett avseende. Det är nämligen första gången en hel stad i Skandinavien skyddas med hjälp av yttre skyddsvallar.

– Intensiva skyfall kan ha stora konsekvenser för städer. Det har vi sett inte minst i New Orleans och New York. I och med ett förändrat klimat och de extrema oväder som det kan medföra ökar behovet av ett ordentligt och pålitligt skydd. Genom att bygga två yttre skyddsportar i Göta älv minskar Göteborgs sårbarhet vid extrema väderförhållanden, säger Mats Andréasson, projektansvarig vid Sweco som fått uppdraget att ta fram en förstudie för hur dessa yttre skyddsportar ska kunna utformas.

Portarna ska byggas i Göta älv, en uppströms vid Jordfallsbron och en nedströms vid Älvsborgsbron. Swecos ska att ta fram den lämpligaste lösningen för bygget samt bedöma kostnaderna för utformning, konstruktion och långsiktigt underhåll. Kostnaden beräknas till mellan 10 och 20 miljarder kronor, vilket ungefär motsvarar kostnaden för att bygga Västlänken.

Sweco har även tidigare haft i uppdrag att undersöka hur Göteborgs vattennära bebyggelse kan skyddas från översvämningar. Ett alternativ är att bygga mindre barriärer där Säveån, Stora hamnkanalen, Vallgraven och Kvillebäcken mynnar ut i Göta älv. Det kan bli aktuellt att uppföra mindre skydd för de mest utsatta stadsdelarna innan de yttre skyddsvallarna är på plats.

– Mindre barriärer minskar dock rejält känslan av vattenkontakt mot älven. Därför kom vår undersökning fram till att storbarriärer vid Älvsborgsbron och Kungälv är det mest lönsamma alternativet. En storskalig lösning skyddar stora områden utan att stadens inre vattenvägar påverkas och innebär att man också i framtiden kan bygga nära vattnet, säger Mats Andréasson.

Projektet ska slutredovisas innan årsskiftet.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063