23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Kurser från Ramboll Utbildning

Tillbaka till företagsprofilen.

Sortera efter
Sida av 1

Grundläggande revisionsmetodik, 1 dag

Startdatum: den 14 mars 2023

Kursen ger dig teoretiska kunskaper om revisionsmetidik; hur man planerar och genomför revisioner av ledningssystem samt hur man rapporterar och följe ...

Genomföra revisioner på distans, 1/2 dag

Startdatum: Löpande anmälan

Under pandemin har de flesta fått genomföra såväl externa som interna revisioner på distans. Revision på distans har visat sig medföra såväl för- som ...

Arbetsmiljörevision med fokus på ISO 45001, 1 dag

Startdatum: den 23 mars 2023

Vår kurs i arbetsmiljörevision lär dig hur man reviderar en verksamhets arbetsmiljöarbete med fokus på ISO 45001. Det blir allt viktigare att ha ett a ...

EU-taxonomin i teori och praktik, 1 dag

Startdatum: den 4 maj 2023

I den här kursen vill vi sprida kunskap och inspiration kring de möjligheter som finns kopplat till EU-taxonomin samt bygga en grund för ert fortsatta ...

Introduktion till hållbarhet - E-learning

Startdatum: Löpande anmälan

Rambolls e-learning om hållbarhet ger dig en introduktion till de tre dimensionerna av hållbar utveckling, och bidrar till att skapa engagemang och ny ...

Arbetsmiljöutbildning - Chefer och skyddsombud - E-learning

Startdatum: Löpande anmälan

Detta är en omfattande E-learning som ger dig grundläggande kunskaper om arbetsmiljöregler och verktyg i arbetsmiljöarbetet. För att ha ett fungerande ...

Transport av farligt gods på sjö, 1 dag

Startdatum: den 19 april 2023

Alla medarbetare som är delaktiga vid transport av farligt gods på sjö, t.ex. beställer, packar, märker, tar fram dokumentation eller lastar, ska geno ...

Värdeskapande ledningssystem, 1 dag

Startdatum: den 17 maj 2023

Denna kurs syftar till att ge en fördjupning inom ledningssystem med fokus på värdeskapande ledningssystem. Detta samtidigt som kursdeltagaren både er ...

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P BAS-U, 1 dag

Startdatum: den 28 februari 2023

Denna kurs riktar sig till er som skall kunna representera sitt företag/organisation som Byggarbetsmiljösamordnare, både som BAS-P och BAS-U. Nu ingår ...

Vidareutveckla dig som internrevisor, 1 dag

Startdatum: den 16 mars 2023

Utbildningen syftar till att inspirera och motivera deltagarna att ta nästa steg att utveckla sig som internrevisor och få kunskap om hur man kan revi ...

Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards, 1 dag

Startdatum: den 16 februari 2023

Den här kursen handlar om hur ni med hjälp av GRI Standards kan lyckas med er hållbarhetsredovisning. Kursen hjälper er att via hållbarhetsredovisning ...

ISO 50001:2018 - Energiledningssystem

Startdatum: den 21 februari 2023

Kursen i ISO 50001 ger dig en introduktion till energiledning och hjälper dig att förstå kraven i ISO 50001:2018 och hur de kan omsättas i praktiken. ...

ISO 9001:2015 - Kvalitetsledning

Startdatum: den 8 februari 2023

Denna kurs ger dig en helhetsbild av ett framgångsrikt kvalitetsarbete med utgångspunkt i ISO 9001:2015. Kursen vänder sig till alla som, oberoende av ...

Internrevision av ledningssystem, 3 dagar

Startdatum: den 7 februari 2023

En av våra mest populära kurser, där vi genom åren utbildat mer än 1 000 interna revisorer. Genom att varva teori med praktiska rollspel och feedback ...

Lagkrav på farliga ämnen i varor för tillverkare och importörer (REACH, RoHS och konfliktmineraler)

Startdatum: den 2 mars 2023

Att kunna leverera varor utan ämnen som innebär risker blir allt viktigare. Fokus på detta har ökat genom nya lagkrav och lagstiftningen kräver att ni ...

Miljölagstiftning, 1 dag

Startdatum: den 2 februari 2023

Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Miljöbalken ...

Transport av farligt gods på väg, 1 dag

Startdatum: den 1 februari 2023

Varje dag transporteras stora mängder farligt gods på våra vägar. Transporterna utgör stora risker varför det är viktigt att de hanteras på rätt sätt ...

ISO 14001:2015 - Miljöledning

Startdatum: den 1 februari 2023

Miljöledning är ett verktyg för organisationer och företag att förbättra sin verksamhets miljöprestanda, att minska negativ miljöpåverkan och nå sina ...

Riskbedömningar - arbetsmiljö, 1 dag

Startdatum: den 9 mars 2023

Att göra riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt är inte bara viktigt för att öka säkerheten på arbetsplatsen, det är även ett lagkrav. Med vår kurs vill ...

ISO 45001:2018 - Arbetsmiljöledning

Startdatum: den 9 mars 2023

Arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2018 kom under mars 2018 och ersätter under en treårsperiod OHSAS 18001:2007. Kursen ger dig kunskap om hur kraven i I ...

Arbetsplatsens kemikaliehantering, 1 dag

Startdatum: den 9 februari 2023

Kursen ger dig insikt i vilken lagstiftning ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt som gäller för företagets hantering av kemikalier. För att underlätta vå ...

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud, 1 dag

Startdatum: den 14 februari 2023

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi skall må bra och prestera optimalt i vårt arbete. Den här kursen ger grundläggande kunskap om arbets ...

Resultat per sida:12244896
Sida av 1

Fakta om Ramboll Utbildning

Adress
Ramboll Utbildning
Vädursgatan 6
402 27 Göteborg

Region
Sverige
Västra Götalands län
Göteborgs stad

Telefon: +46 (0)10 615 60 00

VAT nummer: SE5561330506

Kontaktpersoner

Sofia Askengren Sofia Askengren
Avdelning: Ramboll - Digital & Education
Yrke: Marketing & Communication
Telefon: +46 10 6153126

Sänd till en kollega

0.173