23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Internrevision av ledningssystem, 3 dagar

Totalt SEK 16 800 exkl. moms
Utbildningsregion
Sverige > Alla regioner
Period(er)
den 10 november 2020

den 12 november 2020
den 24 november 2020

den 26 november 2020
den 15 december 2020

den 17 december 2020

Kursen ger dig
Kunskap och färdigheter om hur man planerar och genomför internrevision av en organisations ledningssystem. Med ledningssystem avses ett infört arbetssätt som utgår från samtliga eller någon av standarderna ISO 9001, 14001, ISO 45001.

 Revisionstekniken som kursdeltagarna lär sig kan även användas för att revidera ledningssystem som inte är baserade på kraven i ISO standarderna, till exempel går tekniken utmärkt att tillämpa på leverantörsrevisioner Genom flera praktiska övningar och kontinuerlig feedback från våra erfarna revisionsledare, vet vi att deltagarna kommer att utvecklas snabbt till en nivå som gör att de efter kursen självständigt kan planera, aktivt delta i genomförande, följa upp revisioner samt rapportera revisionsresultatet. Förutom en grundläggande kunskaper ser vi även att deltagarna får upp ett intresse och blir motiverade av att utveckla revisionsarbetet på hemmaplan.

Deltagarna får ett erfarenhetsbaserat och innehållsrikt revisionskompendium med sig hem som är väldigt uppskattat. Våra kursledare har stor erfarenhet av olika revisioner och är även tredjepartsrevisorer, vilket innebär att de har mångårig erfarenhet av hur revision utförs på ett värdeskapande sätt.

Målgrupp
Till er som skall utföra interna revisioner och ni som har ansvar för att planera och samordna interna revisioner. För att få ut mer av kursen är det viktigt att ni gör de förberedande arbetsuppgifter om ISO 14001, 9001 och ISO 45001 som vi skickar ut till er ett par veckor innan kursstart.

Förkunskaper
Om ni vill vara riktigt väl förbereda med goda kunskaper i de standarderna rekommenderar vi att ni först går vår/våra grundläggande kurs/er i kvalitets-, miljö- och/eller arbetsmiljöledning.

Ur kursens innehåll

 • Revisionsmetodik enligt ISO 19011
 • Syfte med interna revisioner – granskning eller förbättring?
 • Planering och förberedelse inför revision
 • Genomföra revision
 • Dokumentera och rapportera resultat
 • Följa upp och bedöma av effekten av revisionsresultat
 • Praktiska revisionsövningar
 • Översiktlig genomgång av syftet och innehåll av ISO 9001:2015, 14001:2015 och ISO 45001:2018 ur ett revisionsperspektiv

Läs mer och anmäl dig

Kurstillfällen

 • Distans 22--24 september
 • Distans 13--15 oktober
 • Distans 10--12 november
 • Göteborg 24--26 november
 • Distans  15--17 december

Upplägg för kurstillfällen på distans
Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningarna och övningar sker via Teams eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

Sänd till en kollega

0.157