23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Värdeskapande ledningssystem, 1 dag

Totalt SEK 7 100 exkl. moms
Utbildningsregion
Sverige > Alla regioner
Period(er)
den 17 maj 2023

den 17 maj 2023

Denna kurs syftar till att ge en fördjupning inom ledningssystem med fokus på värdeskapande ledningssystem. Detta samtidigt som kursdeltagaren både erhåller nya kunskaper och inspiration, nya verktyg och metoder för att kunna ta sig an och utveckla sin verksamhets ledningssystem.

Kursen ger dig

Det finns flertalet kännetecken för värdeskapande ledningssystem. Denna kurs går igenom ett antal av dessa och kursdeltagaren erhåller en fördjupning inom principerna för effektiv verksamhetsstyrning. Vi går igenom allmänna framgångsfaktorer och diskuterar vilka förutsättningar som krävs och hur man kan agera för att skapa de bästa förutsättningarna för effektiv verksamhetsstyrning, samtidigt som man hanterar den kontext som ledningssystemet befinner sig i.

Verksamhetsutveckling kräver både ledarskap och god kommunikation. Mål ska driva förbättring och hjälpa verksamheten att förbättra sin prestanda. Med detta som utgångspunkt erbjuder denna kurs även en fördjupning inom ledarskap och kommunikation, målstyrning och strategi, processtyrning samt förbättringsarbete. Teori varvas med diskussioner där kursdeltagarna själva får bidra med sina erfarenheter och diskuterar den egna verksamhetens utvecklingsområden.

Kursen lyfte även företagskultur och hur denna styr hur verksamheten utvecklas och hur medarbetare får vara delaktiga och bidra till ständig förbättring. Vi tittar även på avvikelsehantering och hur denna kan utvecklas för att driva förbättring.

Kursen innefattar flertalet övningar och som kursdeltagare får du arbeta fram en handlingsplan för hur just ni kan utveckla och förbättra ert ledningssystem. Kursdeltagaren får tips och råd kopplat till utveckling av ledningssystem och vi går igenom vilka de vanligaste utmaningar och fallgroparna är kopplat till ledningssystem.

Målsättningen är att kursdeltagaren efter att ha gått denna kurs ska ha fått både nya kunskaper och inspiration samt nya verktyg och metoder för att kunna ta sig an och utveckla ett värdeskapande ledningssystem.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer och ledningsgrupper, Kvalitets-, Miljö och Arbetsmiljöchefer/samordnare och ansvariga samt verksamhetsutvecklare som önskar en fördjupning inom ledningssystem och som efterfrågar ett värdeskapande ledningssystem.

Kanske är er verksamhet certifierad enligt ISO 9001, 14001 eller 45001 eller så är den inte det. Ett certifierat ledningssystem är inget krav. Kursdeltagaren bör däremot ha en grundläggande förståelse inom ledningssystem.

Ur kursens innehåll

  • Värdeskapande ledningssystem och ledningsprinciper
  • Metoder för nulägesanalys
  • Verksamhetsutveckling som process
  • Ledarskap och kommunikation för att driva engagemang
  • Processtyrning
  • Mål och strategi
  • Förbättringsarbete och avvikelsehantering

Anmälan och mer information

Kurstillfällen

Sänd till en kollega

0.219