23948sdkhjf

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U, 2 dagar

Totalt SEK 11 200 exkl. moms
Utbildningsregion
Sverige > Västra Götalands län > Göteborgs stad
Period(er)
den 22 maj 2019

den 23 maj 2019

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

Som byggnads- och anläggningsarbeten räknas både större nyproduktions-projekt av byggnader och anläggningar och mindre underhålls och reparationsarbeten Kursen ger grundläggande kunskaper om det arbetsmiljöregler som styr byggnads- och anläggningsarbete och hur man praktiskt tillämpar regelverket utifrån Byggarbetsmiljösamordnarens roll.

Huvudansvaret för att skapa en god arbetsmiljö såväl under uppförandefasen som under bruksskedet av en byggnad eller anläggning ligger på Byggherren/beställaren.

För att bevaka att alla relevanta arbetsmiljöregler efterlevs skall en byggarbetsmiljösamordnare, BAS, utses. Kunskapskraven på BAS är omfattande och efter 1 januari 2011 måste man också kunna styrka att man har tillräcklig kompetens.

Kursen ger dig

Efter denna kurs har du praktiska kunskaper i de nya arbetsmiljöreglerna för byggnads- och anläggningsarbeten. En byggarbetsmiljösamordnare skall utses för både planerings- och projekteringsfasen, BAS P, och utförandefasen, BAS U. Vi studerar olika scenarion och tolkar byggarbetsmiljösamordnarens och byggherrens ansvar. Du får fördjupade kunskaper kring de lagar och regler som gäller inom arbetsmiljöområdet och under dagarna kommer praktiska tillämpningar att ske. Du får lära dig hur riskanalyser genomförs, hur arbetsmiljöplan upprättas, systematiskt arbetsmiljöarbete, och hur arbetsuppgifterna kan fördelas och delegeras.

Kursen avslutas med kunskapsprov för att du skall kunna styrka dina teoretiska kunskaper.Målgrupp
De personer som skall kunna representera sitt företag/organisation som Byggarbetsmiljösamordnare, både som BAS P och BAS U.

Ur kursens innehåll

 • Föreskriften ”Bygg och anläggningsarbeten”
 • Byggarbetsmiljösamordnarens och byggherrens/beställarens roll och ansvar – tolkning av olika scenarion
 • Att upprätta en arbetsmiljöplan och att förvalta den
 • Att utöva backuppansvaret
 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Föreskrifter kring stegar/arbetsbockar, ställningar, kemiska miljörisker, belastningsergonomi, buller,
 • Användning av arbetsutrustning. Regler för användning och besiktning av lyftanordningar, lyftredskap och maskiner
 • Riskanalyser


Förkunskapskrav
Grundläggande kunskaper om allmän arbetsmiljölagstiftning. Erfarenhet från Byggnads- och anläggningsbranschen.

Läs recensioner

Kurstillfällen

 • Göteborg 6--7 mars
 • Stockholm 24--25 april
 • Malmö 22--23 maj


Kursavgift
11.200 kr (exkl. moms).

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Läs mer och anmäl dig

Beställningsvillkor
- Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
- Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.


Sänd till en kollega

0.16