23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Viverk VFT Premium - En industritvätt som skräddarsys helt efter behov och kravspecifikation

Säljes
Förfallodatum
den 26 maj 2023
Skick
Ny
Tillverkare
Viverk AB
Modell
VFT Premium
År
2020

VFT-PREMIUM är en helt kundunik tvättmaskin där flera specialanpassade moduler sätts samman för att möta specifika krav såsom mått, renhet, torrhet, temperatur och tvättning.

Grunden är en Flow-Jet-tvätt där godsets varje skrymsle och vrå utsätts för ett högt tryck av tvättvätska och kavitationsbubblor. Kammaren vätskefylls och breddar konstant över så att olja, smuts och partiklar effektivt sköljs bort. Flow-Jet är som bäst när renhetskraven är som störst och godsets form gör det svårt att komma åt i alla håligheter. Det är också en perfekt lösning för ömtåligt och/eller mycket förorenat gods.

Maskinerna är väl isolerade och har ett helt slutet vätskesystem för att minska miljöpåverkan. De håller en låg ljudnivå, har en ergonomisk arbetshöjd och är enkla att underhålla.

Med detta som bas adderar vi sedan maskiner och specialfunk- tioner för att garantera att godset blir skinande rent i enlighet med kravspecifikationerna.

Tvättsteg och efterbehandling

Beroende på vilka krav ni har, kan ni välja mellan en- och fler- stegsmaskiner, där alla kan matas manuellt eller automatiskt.

 • Enstegsmaskin: en tank för tvätt och avfettning.
 • Tvåstegsmaskin: två tankar – en för tvätt/avfettning och en för sköljning.
 • Flerstegsmaskin: fler tankar för avfettning, grovtvätt, fintvätt och rensköljning.

Dessa maskiner går sedan att kombinera på olika sätt efter olika behov. Möjligheterna är oändliga. Bland annat kan man koppla samman flera enstegs- och flerstegsmaskiner som kan dela på uppgifterna för att flerfaldiga tvättkapacitet och tvätthastighet. Beroende på era kravspecifikationer förses de med olika kemi- kalier, olika antal separerade tvätt- och sköljmöjligheter, tork- tekniker och unika specialfunktioner.

Varje maskin kan utrustas med upp till fyra separata vätsketankar och integrerad torkning. Ett alternativ är att använda gemensamma tankar där växelventiler separerar dem och förhindrar att de olika vätskorna sammanblandas.

Fördelar

 • Minimerad badvolym gör att dysorna sitter optimalt nära godset, vilket gör att det kan tillgodogöra sig hela spoltrycket samtidigt som det skapar stor omsättning i badet. Ejektorinsprutning av luft i tvättbadet ger kavitation som styrs direkt mot tvättgodset, vilket skapar en effektiv tvättprocess.
 • Olja och partiklar följer med upp till ytan och lägger sig inte på gods igen när nivån sjunker, eftersom vätskan hela tiden strömmar över badets kant.
 • Feldiagnostik i klartext på operatörspanel.
 • Tryckledningen från pumpen är överdimensionerad en storlek för att minska tryckförluster i ledningen och därigenom få ett maximalt spoltryck över spoldysorna.
 • Helt tät lucka med skyddad gummitätning. Utformningen gör den mycket servicevänlig eftersom tanken är helt åtkomlig och försedd med stora filterkorgar.
 • Axeltätningen kan bytas utan att tanken töms eftersom pumpens sugsida är försedd med en ventil.
 • Stora lutningar i maskinens botten gör den lätt att tömma och rengöra.

Miljö

För att minimera miljöpåverkan och maximera livslängden av tvättvätskor har alla våra tvättmaskiner inbyggda funktioner för rening och återvinning som standard eller tillbehör:

 • Spånor och föroreningar i fast form fångas upp i silkorgar som är enkla att tömma
 • Oljor och feta föroreningar fångas upp av oljeavskiljare med egen avtappning
 • Övriga föroreningar och rester fångas upp i effektiva filter som är enkla att tömma och byta ut när de fyllts
 • Flerstegstvättarmedfleratankaråteranvändertvättvätskor i turordning så att det renaste sköljvattnet blir tvättvätska i nästa steg och så vidare
 • Även överskottsvärmen kan tas tillvara och återanvändas för uppvärmning via värmeväxlare.

Alla våra tvättmaskiner, BASIC såväl som PREMIUM, är robusta och tillverkade för att hålla väldigt länge, vilket kanske är det allra bästa ur miljösynpunkt. Jämfört med standardmaskiner är våra PREMIUM-maskiner dock bättre lämpade för kontinuerlig drift inom exempelvis industrier tack vare en högre kapacitet, större flexibilitet och framförallt fler möjligheter till integration i större system.
Säljare
Viverk AB

Viverk AB
Olvägen 25
342 50 Vislanda
Sverige

Michael Wickell
Telefon: +46 0472 343 60

Se flera maskiner
Se hela profilen
Kontakta säljare

Sänd till en kollega

0.142