23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Viverk VTT - en kundanpassad industritvättmaskin för kontinuerlig drift som skräddarsys efter behov

Säljes
Förfallodatum
den 26 maj 2023
Skick
Ny
Tillverkare
Viverk AB
Modell
VTT Tunneltvätt
År
2020

Viverks tunneltvätt för industriellt bruk är en kundunik industritvättmaskin anpassad för att möta specifika krav på mått och renhet. Industritvättmaskinen kan bestå av flera olika steg och kan även förses med efterföljande tork- och kylzon.

Flera valmöjligheter finns beträffande transportsystemet genom anläggningen såsom bandtransportör, hängconveyor, kedje- transportör, rullbana, stegmatare eller walking-beam bana.

I tunneltvätten används ställbara spoldysor som kommer åt att rengöra godset från alla håll, även underifrån, med maximalt spoltryck och högt flöde. Tvätten kan ha flera olika skölj och tvättzoner med tätningar eller slussar mellan zonerna som skiljer de olika tvättstegen åt och förhindrar sammanblandning av tvättvätskorna.

Tunneltvättmaskinen är väl isolerad och har slutna vätskesystem med återvinning för att minska kostnader och minimera miljöpåverkan. Maskinen håller en låg ljudnivå, kräver minimalt med service, har en ergonomisk arbetshöjd och är enkel att använda och underhålla.

Tvättsteg och efterbehandling

Beroende på vilka krav ni har, kan ni välja mellan en- och flerstegsmaskiner med olika typer av transportsystem:

 • Enstegsmaskin: en tank för tvätt och avfettning.
 • Tvåstegsmaskin: två tankar – en för tvätt/avfettning och en för sköljning.
 • Flerstegsmaskin: fler tankar för avfettning, grovtvätt, fintvätt och rensköljning.

På samma sätt kan ni beroende på vilket slags gods som ska tvättas och vilka krav som ställs välja mellan olika efterbehandlingszoner:

 • Värmezon
 • Torkzon
 • Kylzon

Funktionerna i en tunneltvättmaskin går att kombinera på olika sätt och efter olika behov. Beroende på era kravspecifikationer förses de med olika kemikalier, olika antal separerade tvätt- och sköljzoner, torktekniker och värmebehandlingar.

De olika zonerna i tunneltvätten kan separeras med borsttätningar, gummistrips eller slussportar för att skapa åtskilda behandlings- rum inuti tunneltvätten.

Unika tillbehör och specialfunktioner

Beroende på kravspecifikationer och godsets uppbyggnad kan vi även integrera olika tillbehör och funktioner för att säkerställa kvaliteten genom hela processen.

Oljeseparator

Med en oljeseparator förlängs tvättvätskans livslängd avsevärt samtidigt som kostnaderna för destruktion minskar. Man får dessutom en jämnare kvalitet på tvättvätskan och bättre tvättresultat.

Kemikaliedosering

Genom att dosera kemikalienivån utifrån tvättvätskans egenskaper optimeras tvättvätskan kontinuerligt för bästa möjliga tvätteffekt till minsta möjliga kostnad.

Partikelfiltrering

Med partikelfiltrering samlas partiklar och föroreningar upp i filter som kan tömmas, rengöras och bytas till en låg kostnad. Detta förlänger tvättvätskans livslängd avsevärt och ger ett bättre tvättresultat.

Avjonisering

Med avjoniserad avsköljning erhålls ett extra rent slutresultat. Avjoniserat vatten fungerar som en magnet och strävar efter att återfå sin naturliga balans och drar därför åt sig smuts från ytan och lämnar inga restprodukter kvar på den.

Torkning och temperaturreglering

För att det tvättade godset ska komma ut torrt och hålla rätt temperatur för omgående användning kan tvätten även ha olika typer av efterbehandlingsalternativ integrerade eller som komplimenterande enheter beroende på specifikationer och godsets beskaffenhet.

Kylning

Behöver godset hålla en lägre temperatur efter tvätt kan en efterföljande nedkylningsmodul integreras i tvättanläggningen och anpassa godset till önskad temperatur.

 

Värmning

Behöver godset hålla en högre temperatur efter tvätt kan en uppvärmning ske med olika typer av värmebehandlingar som till exempel infravärmning och varmluftsavblåsning.

Torkning

Godsets torrhetsgrad efter tvätt kan vara vital både för efterföljande användning och för godsets korrosionsskydd. Torkning kan ske tillsammans med uppvärmning eller separat med tryckluftsavblåsning, varmluft och/eller vakuumtorkning.

Ångkondensering

Vid värmning, kylning och torkning kan man även återvinna värme och vatten genom att kondensera ångan till vatten och värmeenergi som återanvänds i tvättprocessen.

Miljö

För att minimera miljöpåverkan och maximera livslängden av tvättvätskor har alla våra tvättmaskiner inbyggda funktioner för rening och återvinning som standard eller tillbehör:

 • Spånor och föroreningar i fast form fångas upp i silkorgar som är enkla att tömma
 • Oljor och feta föroreningar fångas upp av oljeavskiljare med egen avtappning
 • Övriga föroreningar och rester fångas upp i effektiva filter som är enkla att tömma och byta ut när de fyllts
 • Flerstegstvättarmedfleratankaråteranvändertvättvätskor i turordning så att det renaste sköljvattnet blir tvättvätska i nästa steg och så vidare
 • Även överskottsvärmen kan tas tillvara och återanvändas för uppvärmning via värmeväxlare.

Alla våra tvättmaskiner är robusta och tillverkade för att hålla väldigt länge, vilket kanske är det allra bästa ur miljösynpunkt.
Säljare
Viverk AB

Viverk AB
Olvägen 25
342 50 Vislanda
Sverige

Michael Wickell
Telefon: +46 0472 343 60

Se flera maskiner
Se hela profilen
Kontakta säljare

Sänd till en kollega

0.156