23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Tjänster inom Assembly & Production Flow

Tillbaka till företagsprofilen.

Inom affärsområde Assembley & Production Flow finns monteringsprojekt där vi genomför line-projektering, uppbyggnad av monteringsliner med tillhörande standardiserat arbetssätt, arbetsinstruktioner, balansering, tider, materialfasadsbalansering, layouter, mm. Virtual manufacturing utför även tjänster inom Value Stream mapping (VSM) inklusive tid och metod studier.

Beredning
Beredning är länken mellan konstruktion och produktion. Konstruktörer utvecklar normalt produkter för funktion. Beredning granskar kritiskt och ger feedback för att anpassa produkten till en kostnadseffektiv produktion. Beredning är med från projektstart av ny produkt till serieproduktion.
Virtual Manufacturing erbjuder konsulter inom Assembly & Production Flow med bred erfarenhet inom beredning såväl klassisk beredning i ERP som 3D Baserad Beredning i PLM system. Vi har erfarenhet av att jobba i olika typer av ERP/PLM system såsom ERP/Delmia, PTC, Siemens/AviX.

Arbetsinstruktioner
Operatörer behöver instruktioner för hur man monterar, installerar och underhåller produkter. Instruktionernas utformning beror på produktens komplexitet, hur lång tid operatören har att granska instruktionen, hur ofta instruktionerna uppdateras mm. Instruktionen skall vara entydiga och behöver ofta vara oberoende av språk.
Virtual Manufacturing har en bred och lång erfarenhet av att skapa de bästa möjliga underlag för operatörer inom bil, flyg och traditionell industri.

2D/3D Layout
Vid industrialiseringsprojekt i nya eller befintliga lokaler är layouten ett viktigt verktyg för planering, simulering och kommunikation. En layout i 3D är enklare att förstå och tar hänsyn till höjden i lokalen, portar, ventilationsrör mm. Tidigt under designprocessen belyser den utmaningar och krav i produktionskedjan. En väl genomförd layout innehåller även material i arbete.
Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med bred erfarenhet inom layoutarbete i såväl 2D som 3D.

Flödessimulering
Simuleringsmodeller över produktion och logistik används för att undvika kostsamma fel samt som beslutsunderlag vid investeringar i nya produkter, produktionsutrustning och omställning i produktionen. Modellerna är tillämpbara i alla industrier och förutom materialflöde kan även värdeflöde och informationsflöde analyseras.
Virtual Manufacturing skapar visuella 3D-modeller för att analyserar kapacitet, flaskhalsar, buffertnivåer, produktmix, höglager och balansering. Förutom produktionsflödet genomför vi simuleringar på intern och extern logistik, logistik med AGV system, höglager, conveyer, truck/dragtåg, kit-vagnar och rörpost. Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med bred erfarenhet inom produktionsflödessimulering. Vi är Nordens största simuleringsgrupp och har olika brancherfarenhet att erbjuda.

Produktionsteknik

Produktionstekniken är utvecklad av Henry Ford för över hundra år sedan i syfte att massproducera bilar. Med hjälp av Lean Manufacturing & 6 Sigma har produktionstekniken utvecklats för att öka konkurrenskraften. Idag är en produktionslinje kundorderstyrd med många produktvarianter, har kort ledtid från kundorder till leverans, små lager och en god arbetsmiljö.
Virtual Manufacturing erbjuder konsulter som har lång erfarenhet av att utveckla metoder, maskiner, människor, arbetsformer och processer för att stärka konkurrenskraften hos våra kunder

Logistik
Produktionslogistik förbättrar flöden inom en produktion för att uppnå ett bra och utjämnat flöde. En bra produktionslogistik innefattar en helhetssyn på hanteringskostnaden från det att detaljen börjar tillverkas samt monteras på sin produkt i rätt skede. Idag pratar vi även om demonteringsflöde och återvinningshantering med tillhörande kostnad. Den förändring vi ser med ett Lean Manufacturing synsätt är att produktion och logistik flyter ihop mer och mer.
Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med bred erfarenhet inom olika logistikuppdrag såväl traditionell lagerhantering som taktade logistikprocesser.

Systemstöd
Kravet på flera samtidiga produktvarianter inom samma tillverkning ställer höga krav på utvecklingsprojekt och pågående produktionsprocesser. Allt från att en produkt definieras med design och konstruktion till att arbetsinstruktioner och reparationshandböcker går att integrera med systemstöd. Pågående produktionsprocesser går att effektivisera med rätt metod och systemstöd. Förståelse för kommunikation mellan människa och maskin är avgörande för lyckas med utvecklingen av bra systemstöd.

Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med bred erfarenhet att ifrågasätta och utvecklar hur människor, processer och system fungerar tillsammans. Vi erbjuder en rad olika integrations- och applikationsutvecklingstjänster för att effektivisera ett företags IT-infrastruktur. Vi utvecklar systemstöd för våra kunders produktutvecklingsprojekt och deras produktions- och logistikprocesser. Vårt mål är att säkerställa att alla arbetar enhetligt, strukturerat och på ett effektivt sätt. Det skall alltid finnas ett dokumenterat arbetssätt som är intuitivt och enkelt att ta till sig.


Fakta om Virtual Manufacturing Sweden AB

Adress
Virtual Manufacturing Sweden AB
Fabriksgatan 21
412 50 Göteborg

Region
Sverige
Västra Götalands län
Göteborgs stad

Telefon: +46 0734166000

VAT nummer: SE5567172084

Anställda: 70-80

Kontaktpersoner

Daniel Wigren
Kajsa Danielsson
Torbjörn Danielsson

Sänd till en kollega

0.063